Останні новини

КОМПЕТЕНТНІСТЬ – НЕВІД’ЄМНА ВИМОГА НУШ

1Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність людини успішно здійснювати професійну діяльність. За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі й досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Процеси розвитку, виховання й соціалізації в новій українській школі ХХІ століття покликані зробити випускника конкурентоздатним на ринку праці.

ІНТЕГРАЦІЯ – ПОЄДНАННЯ ЗМІСТУ РІЗНИХ НАУК, ДИСЦИПЛІН, ПРЕДМЕТІВ

1Одним із ключових завдань Нової української школи є реалізація інтегрованого навчання на засадах компетентнісного підходу. Використовуючи компетентнісний підхід, методистами навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО, на чолі з Удовиченко І.В., проректором, д.пед.н., доцентом, на допомогу педагогічним працівникам пропоновано власні напрацювання, представлені у вигляді презентаційного ряду, де акумульовано анотації, бібліографію, дислокацію джерел тощо.

ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ – НАСКРІЗНІ ВЕКТОРИ НАВЧАННЯ В НУШ

01Формуванню в учнів умінь розглядати подію, явище, ситуацію під кутом зору «Екологічної безпеки та сталого розвитку»,  «Громадянської відповідальності», «Здоров'я і безпеки», «Підприємливості та фінансової грамотності», сприяє відповідно організоване вчителями освітнє середовище НУШ, у якому, у контексті єдності 4-х наскрізних змістових ліній, змодельовані уроки, висвітлені теми та розроблені завдання.

Обласний онлайн-семінар з питань моніторингу та самоаналізу якості освіти у закладах загальної середньої освіти

гололвнуВідповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2021 рік, 19 квітня 2021 року відбувся обласний  онлайн-семінар  для директорів закладів загальної середньої освіти за темою «Моніторинг і самоаналіз забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти».

ПІДВИЩУЄМО ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДОПОМОГИ

golovnaОднією з трудових функцій практичного психолога, визначеною професійним стандартом практичного психолога закладу освіти, є   надання психологічної допомоги за запитом та/або відповідно до виявленої потреби в такій допомозі. Особливе місце серед видів психологічної допомоги посідає консультування. У той же час перехід на дистанційне навчання висуває нові вимоги щодо здійснення професійної діяльності практичних психологів у сфері консультування.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO