Нові стандарти – шлях до успіху.

      На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011р.  №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про  затвердження Державного стандарту базової і повної  загальної середньої освіти» у державі з 2011 року розпочато підготовку до впровадження державних стандартів та роботи за новими програмами.
     Усе в житті починається з малого… Так само і впровадження Державного стандарту у загальноосвітніх навчальних закладах. З 1 вересня 2012 року початкова школа розпочала навчання за новими Державними стандартами загальної середньої освіти.

     

        Початкова ланка освіти – фундамент шкільного навчання, адже саме тут закладається основа для формування особистості майбутнього громадянина. Глибинний зміст самої назви «початкова школа», «школа І ступеня» зумовлює особливу роль цієї ланки та відповідальність педагогів за якість її результатів. Тому, навчально-виховний процес у початковій школі мають забезпечувати дипломовані спеціалісти, які обізнані з психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів початкових класів, використовують у практиці роботи сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, викладають іноземну мову.
        На часі вивчення іноземної мови з 1 класу та опанування «Сходинок до інформатики» учнями з 2 класу, що в свою чергу, зумовлює необхідність оволодіння вчителями знаннями методики викладання іноземної мови, психологічних, вікових та індивідуальних особливостей 6-річок. Звідси, актуальним є постійне підвищення кваліфікації вчителів.
        «Учитель, як фахівець, живе доти, допоки вчиться сам», – зазначав К.Д. Ушинський.
        Сприяти педагогові в цьому – провідна функція методичних служб області (від ОІППО – до предметних методичних об’єднань загальноосвітніх навчальних закладів). Процес підвищення кваліфікації є безперервним. Одна з його форм – курси підвищення кваліфікації.
        У Сумській області працюють 2390 учителів, які викладають у початковій школі. Протягом 2012-2013 навчального року у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли підвищення кваліфікації  868 осіб (за очно-дистанційною, дистанційною та очною формами навчання, під час організації регіональних семінарів-навчань, експрес-курсів, роботи авторських творчих майстерень). Це становить 36,3% від загальної кількості вчителів області.
        Потребують підвищення кваліфікації у 2013-2014 навчальному році386 учителів (так за очно-дистанційною формою буде навчатися 333 особи, дистанційною – 32, очною формою – 21), що становить 16,1% від загальної кількості вчителів. області.
        Учителів, які викладатимуть інформатику у 2 класі в області – 558, з них протягом 2012-2013 навчального року пройшли підвищення кваліфікації  219 осіб, що становить 39,2 % від загальної кількості. Подали заявку на підвищення кваліфікації у 2013-2014 навчальному році 203 учителя (експрес-курси), що становить 36,4 %.
        У Сумській області працюють 544 учителя, що викладають іноземну мову у 1 класі. У 2012-2013 навчальному році їх 100% пройшли підвищення кваліфікації. У 5-х класах викладатимуть 550 учителів іноземної мови.
        Усього вчителів області, які викладатимуть російську мову, як другу іноземну, – 555, 23,4 % їх пройшли підвищення кваліфікації у 2012-2013 н.р.
        Протягом 2011-2013 рр. Сумським ОІППО організовано інформування педагогічних працівників шляхом безперервного ознайомлення з матеріалами щодо впровадження Державного стандарту у загальноосвітніх навчальних закладах, розміщених на сайті (www.soippo.edu.ua), де:
        оприлюднено нормативно-правове, методичне, дидактичне забезпечення впровадження Державного стандарту (мобільна сторінка методиста «На допомогу вчителю, методисту», рубрика «Учителю початкових класів», «Державний стандарт початкової загальної освіти» та «Сходинки до інформатики»);
        розроблено та розміщено на сайті поради батькам майбутніх першокласників; організовано обласне Інтернет-опитування батьків майбутніх першокласників, яке тривала з 6 травня по 3 червня 2013 р.).
        Так, за попередніми підрахунками в обласному Інтернет-опитуванні  брало участь 218 батьків майбутніх першокласників.
        На запитання: Якою формою дошкільної освіти  охоплена Ваша дитина?  90 відсотків респондентів повідомили, що їхня дитина відвідує дитячий садок.
        84 відсотки батьків повідомили, що дитина із задоволенням іде до дошкільного закладу, а 16 відсотків – не хоче йти до закладу.
        На запитання: Чи отримуєте Ви інформацію про програми розвитку дитини, за якими працюють у закладі? 25 відсотків повідомили, що отримують;  інформацію про харчування дитини – 23 відсотки, режим роботи закладу – 28 відсотків, профілактичні заходи з оздоровленню дітей – лише 19 відсотків.
        На запитання: Як ви вважаєте, чи потрібна підготовка дитини до школи в дошкільному закладі?  96% респондентів відповіли, що обов’язково потрібна підготовка і лише 4 відсотки не погодились.
        Обсяги розвивальних, виховних, навчальних завдань освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку в закладі, 71 відсоток вважає, що достатні для підготовки до школи.
        Щодо вивчення іноземної мови з дошкільного віку, то 49 відсотків вважають, що її потрібно вивчати з дитячого садка, 51 відсоток не погоджуються.
        Критерії за якими батьки обирають школу своїй дитині:50 відсотків батьків − навчальний заклад, що поруч з будинком, 24 відсотки віддають перевагу престижу загальноосвітнього навчального закладу, 17 відсотків – авторитету вчителя (за підказкою інших батьків), 10 відсотків – обирають за іншими критеріями.
        Близько 92 відсотків респондентів запевняють, що їхня дитина хоче іти до першого класу і лише 8 відсотків відповіли, що не бажає.
        Щодо умов навчання дитини в 1 класі школи, де буде навчатися дитина, то 96 відсотків респондентів умовами задоволені, лише 4 відсотки умови не задовольняють.
На запитання: Чи володієте Ви інформацією щодо трьох  компонентів (фізіологічна,  педагогічна, психологічна)  готовності дітей до школи? 77 відсотків батьків даною інформацією володіє, а 23 відсотки не володіє.
        73 відсотки батьків вказують на необхідність функціонування групи продовженого дня для учнів перших класів. У той час, як близько 20 відсотків батьків висловлюються про необхідність короткотривалого перебування учнів 1 класів у групі продовженого дня, близько 7 відсотків респондентів вважать групи продовженого дня необов’язковими.
        Понад 73 відсотки респондентів вважають, що для першокласників мають функціонувати групи продовженого дня для кожного класу окремо (клас-група), у той час як 15 відсотків висловлюються за ефективність організації груп продовженого дня однієї вікової категорії – однієї на паралель перших класів. Близько 11 відсотків батьків вважають, що група продовженого дня має бути різновіковою.
        Щодо організації харчування учнів перших класів, то 97 відсотків респондентів вважає що, харчування має бути гарячим, 1 відсоток – бутербродним і 2 відсотки – інше харчування.
На запитання: Чи відомо Вам про «парту для батьків першокласників»? 45 відсотків респондентів відповіли «так», а 55 відсотків не знають.
        З огляду на це рекомендуємо педагогам дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, під час проведення батьківських зборів для батьків майбутніх першокласників, доводити до їхнього відома, що вони мають право відвідувати уроки своєї дитини і в кожній класній кімнаті (у першому класі) обов’язково обладнати парту для батьків.
Щодо оцінювання навчальних досягнень, понад 61 відсоток опитаних переконані, що оцінювання навчальних досягнень у 1 класі має бути вербальним.
        37 відсотків  висловлюють думку щодо  оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у балах, починаючи з 1 класу.
Отже, більшість батьків схвалюють позицію Міністерства освіти і науки щодо вербального оцінювання навчальних досягнень учнів 1-х класів.
        З огляду на це, акцентуємо увагу на тому, що навчальні досягнення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 № 1/9-426).
        У 2-му класі, за рішенням педагогічної ради, навчальні досягнення  учнів оцінюють в балах (окрім предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики») (лист МОН України від 30.05.2013 № 1/9-383 «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році).
        Звертаємо увагу, що у 2013-2014 навчальному році навчальні досягнення учнів 2-х класів з предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики» мають оцінюватись вербально.
        Оцінювання другокласників має бути вмотивованим. Важливо, щоб дитина не втратила стимулу до праці. Оцінки в балах стають для дітей більш зрозумілими й вмотиваними, якщо супроводжуються коротким, точним коментарем вчителя, а завдання вчителя полягає в тому, щоб негативні й позитивні емоції, породжувані невдачами чи успіхами в навчанні трансформувалися в подальшому  позитивну діяльність учнів.
        Для семирічного школяра, який відчуває труднощі в засвоєнні навчального матеріалу, заохочення найменшого успіху має велике значення.
За відмінні успіхи в навчанні учні 2-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».
        Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я другокласників, тому навчальне навантаження в тижневому циклі необхідно розподіляти таким чином, щоб його найбільша інтенсивність припадала на вівторок і середу, у той час як четвер був дещо полегшеним днем.
        Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи найкраще проводити на  2-4 уроках дня посеред тижня.
        Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на всіх уроках через кожні 15 хвилин обов’язково  необхідно проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.
        Окрім того нагадуємо, що відповідно до наказу МОН України від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» в освітніх закладах дозволено використання навчальної та навчально-методичної літератури лише з грифом МОН, а персональна відповідальність використання негрифованої літератури покладається на директора  загальноосвітнього навчального закладу.
        З метою відпрацювання питання використання якісної навчальної літератури, в області у 2012 р. розпочата апробація підручників для 1 класу, що видані за державним замовленням у 2012 році (математика – Ривкінд Ф.М., Оляницька Л.В., математика – Богданович М.В., Лишенко Г.П.; оброзотворче мистецтво – Калініченко О.В., Сергієнко В.В., оброзотворче мистецтво – Резніченко М.І., Трач С.К.; трудове навчання – Сидоренко В.К., Котелянець Н.В., трудове навчання – Тименко В.П., Веремійчик І.М.) у загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області (Білопільський, Сумський райони та міста: Суми, Охтирка, Ромни). На часі – апробація 6 підручників для 2 класу та 13 підручників для 5 класу (2013-2014 н.р.).
        Сприятливе освітнє середовище сприяє результативному навчанню дітей, тому у 2013 році в області буде організовано і проведено конкурс «Найкращий кабінет початкових класів» (вересень 2013 р.).
        З метою впорядкування даних, у ОІППО створено банк даних учителів початкових класів, іноземної мови, інформатики, які будуть працювати за новим Державним стандартом початкової загальної освіти у 2013 р.; на допомогу їм видано 10 добірок та тематичних статей;
       На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 05.10.2012 №715-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2012-2013 навчальному році» для районів (міст) в інституті розроблено інструментарій моніторингового дослідження з впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, а в квітні 2013 року розпочато зазначене дослідження у загальноосвітніх навчальних закладах Ямпільського та Середино-Будського районів.
        Позитивним є факт узагальнення на обласному рівні передового педагогічного досвіду учителя початкових класів Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Шосткинської міської ради Колотуші Людмили Іванівни з проблеми «Вивчення української мови на основі краєзнавчого матеріалу», який занесено до обласної картотеки та каталога ППД.
        Управлінням освіти і науки облдержадміністрації, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти розроблено план організаційно-методичних заходів на 2013, 2014 роки щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Планом заходів передбачена організаційна та організаційно-методична робота органів управління освітою, навчальних закладів районів (міст), щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, спрямованих на підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників, вивчення, узагальнення, поширення передового  педагогічного досвіду за цим напрямом. Одним із заходів є, безумовно, акція «Нові стандарти – нова школа», за результатами якої приємно констатувати, що для успішного впровадження «Державного стандарту початкової загальної освіти», створення сприятливого середовища  адаптації першокласників до систематичного шкільного навчання, методистами районних (міських) методичних кабінетів у 2012-2013 н.р.:
      – проведені інформаційно-методичні оперативні районні (міські) наради з актуальних проблем організації навчально-виховного процесу у 1 класі;
        – організовано проведення регіональних тематичних постійно діючих семінарів, семінарів-практикумів, «круглих столів», тренінгів для вчителів початкових класів щодо особливостей змісту та методики викладання предметів за новими програмами;
        – організовано роботу постійно діючих консультаційних пунктів за означеним напрямом;
     − організовано (на кшталт обласним) педагогічні фестивалі, ярмарки, панорами творчих уроків для обміну досвідом роботи з першокласниками учителів початкових класів;
        – введено в практику діяльності спільні форми методичної роботи (конференції, вебінари) для педагогів дошкільних закладів, початкової та середньої ланок школи;
       – на сайтах методичних кабінетів управлінь освіти районів (міст) створено відповідні сторінки «На допомогу вчителю першокласників», «Працюємо за новими програмами та підручниками», «На допомогу батькам першокласників» та ін.;
        – заслухано (у першому півріччі 2013 р.) на науково-методичних радах методичних кабінетів питання щодо впровадження нового «Державного стандарту початкової загальної освіти», створення належних умов  навчання та виховання першокласників.
        З метою забезпечення узгодженості компонентів методичної роботи у навчальних закладах області, протягом 2012-2013 н.р.:
        – проведено тематичні педагогічні ради «Організація навчально-виховного процесу в початковій школі в умовах впровадження Державного стандарту»;
        – сплановано та підтримано проведення засідань шкільних методичних об’єднань учителів початкових класів за темою «Методичні аспекти забезпечення якісної освіти в умовах нового         Державного стандарту початкової загальної освіти»;
        – створено творчі групи вчителів початкових класів з відпрацювання шляхів удосконалення навчально-виховного процесу у контексті Державного стандарту початкової загальної освіти;
      – підтримано наставництво, як ефективну форму передачі передового педагогічного досвіду.
        Проте, для якісного впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, програм, підручників, особливу увагу в загальноосвітніх навчальних закладах необхідно приділити створенню сприятливих умов для навчання шестирічних дітей під час адаптаційного періоду, як шляхом покращення матеріально-технічного, кадрового і навчально-методичного забезпечення, так і через проведення відповідних заходів для батьків першокласників.
        Сьогодні зміст початкової загальної освіти ґрунтується на загальнолюдських цінностях і принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями та народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. Успішність подальшого навчання випускника початкової ланки визначається рівнем сформованості загальнонавчальних  умінь і навичок, ефективністю життєдіяльності, чим зумовлене  компетентнісне  спрямування початкової освіти, яка перебуває у процесі змістового оновлення.
        У контексті нововведень, учитель початкової школи має оволодіти принципово новим, для сьогодення, інструментом – сучасною методикою навчання дітей початкового шкільного віку основам інформатики та іноземної мови. Щоб навчальна діяльність була радістю, має бути така організація навчання, за якою дитина стає активним учасником процесу засвоєння знань, тоді пізнавальний інтерес і задоволення від процесу  та результату навчання дає моральний, психологічний комфорт, розуміння особистого успіху. З огляду на це, учителям початкових класів рекомендуємо:
        – підходити до зазначеного вище питання зважено, індивідуально до кожної дитини, не допускати їх перевантаження, звертаючи увагу на фізичне та психічне здоров’я кожного учня;
        – дотримуватися принципів наступності та безперервності.
На часі – вивчення другої іноземної мови (німецької, французької, англійської) та російської.
Досягнення позитивних результатів за означеним напрямом можливе за умов єдності навчальної, організаційно-інформаційної, науково-методичної складових освітнього середовища та координації спільних дій освітян різних рівнів.
        Стандартизація – не уніфікація, а приведення у відповідність системи знань, умінь, навичок учнів за певними змістовими лініями.
        Кропітка робота з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти в області триває та спрямована на  реалізацію педагогами успішного використання новітніх технологій, набуття досвіду, власного творчого потенціалу, а головне – на підтримку бажання вчителя творити Людину майбутнього, будівника нового суспільства, нової України, яка відповідатиме світовим стандартам.
 
І.В. Удовиченко


Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO