Інститут гуртує краєзнавців


5 грудня 2012  року в Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся круглий стіл «Краєзнавчий матеріал в освітньо-виховному процесі навчальних закладів: стан, проблеми, перспективи», на який були запрошені директори і заступники директорів шкіл Сумської області, декан історичного факультету СДПУ імені А. С. Макаренка, к.і.н. А. В. Гончаренко, голова Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. М. Корнієнко, науковий співробітник УАБС, к.е.н. В. С. Тихенко, заступник директора Сумської міської бібліотеки імені Т.Г. Шевченка О.В. Мартюшова, голова громадської організації «Історичний клуб ім. О. К. Булатович» С. В. Неговський, голова Сумської обласної громадської організації «Центр соціально-гуманітарного розвитку «Рідний край» В. К. Шейко, доцент СумДУ, к.ф.н. В. О. Артюх, учитель англійської мови Сумської СШ № 25 З.Б. Ходенко, вчитель світової літератури та російської мови, ст. учитель ЗОШ  І-ІІІ ст. № 5  І.І. Сорока.
Зустріч краєзнавців відбулася з ініціативи творчої групи викладачів кафедри педагогіки та інноваційних технологій (к.п.н. О. В. Зосименко, к.і.н. Д. В. Кудінов, Ю. В. П`ятаченко, Л. М. Чхайло, Н. В. Клюніна, В. С. Скирта) та за підтримки ректорату Сумського ОІППО.
Метою заходу було визначено: консолідація зусиль дослідників-краєзнавців, педагогів, книговидавців, бібліотечних працівників навколо завдань актуалізації краєзнавчих знань, підвищення їх значення в навчально-виховній роботі школи і позашкільних навчальних закладів; спільна діяльність у розробці та виданні краєзнавчої літератури.
Актуальність круглого столу обумовлена  підвищеним громадським інтересом до регіональної історії, культури, економіки та туризму, і, водночас інтенсивною інтеграцією України в систему глобалізованого світу. Тому украй важливе звернення до регіонального матеріалу в контексті виховання національно свідомої особистості та підтримки в молоді почуття патріотизму, любові до малої батьківщини, національної та місцевої самоідентифікації. Саме широка краєзнавча діяльність, на думку ініціаторів круглого столу, здатна створити раціональну альтернативу розмиттю національної та регіональної самобутності в умовах глобалізації.
Учасникам круглого столу для обговорення було запропоновано чотири питання. 1. Методичний досвід краєзнавчої роботи у загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти Сумщини. 2. Проблема популяризації серед учнів та студентської молоді наукового доробку вчених, що працюють в галузі регіональної історії, географії, культурології, етнографії, лінгвістики та літературознавства. 3. Краєзнавча література в Сумській області: сучасний стан і просвітницькі завдання бібліотечного краєзнавства. 4. Виховна робота із молоддю та просвітницький контекст використання у цій діяльності краєзнавчого матеріалу.
Особливо зацікавлено пройшло обговорення першого питання. Учасники заходу солідаризувалися у тому, що вивченню та популяризації історії і культури малої Батьківщини приділяється недостатньо уваги, попри ухвалені державні та регіональні програми розвитку краєзнавства, зокрема педагоги можуть розраховувати переважно на варіативну складову навчальних годин. Існує потреба у впровадженні окремого шкільного курсу із краєзнавства. Тим більше, як зазначив декан історичного факультету СДПУ ім. А.С. Макаренка А. В. Гончаренко, сьогодні  згідно з навчально-тематичними планами майбутні вчителі історії опановують у вишах щонайменше три предмети краєзнавчого спрямування, тобто вчителі отримують фахову підготовку з краєзнавства і є підготовленими до розробок та ведення подібного навчального курсу в освітніх закладах області. Також, краєзнавство підтримується за рахунок позакласної виховної роботи і роботі гуртків при шкільних музеях, музейних кімнатах та кабінетах історії.
Зв'язок наукового краєзнавства та педагогів забезпечується багато в чому завдяки плідній роботі бібліотечних працівників. Зокрема, Сумська міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка систематично випускає серії бібліографічних путівників, адресованих читачам різних вікових категорій. Популяризації краєзнавчих знань сприяє також видавнича діяльність ряду сумських громадських організацій. Проте, наукові публікації є малодоступними для широкого загалу читачів через відсутність достатнього фінансування видань наукової, науково-просвітницької, навчально-методичної краєзнавчої літератури. Фактично нею можуть користуватися лише вчительство, студентство та школярі обласного центру.
Учасники круглого столу дійшли консенсусу у розумінні стратегічної важливості краєзнавчих знань як універсального виховного потенціалу, який повинен отримати підтримку як з боку сумської громадськості, так і з боку регіональної та місцевої влад.
Тож, результатом круглого столу стало ухвалення наступних пропозицій:  1. Розробити навчально-методичній посібник із краєзнавства для вчителів та керівників гуртків, факультативів краєзнавчої спрямованості загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів освіти. 2. Організовувати спільні семінари з краєзнавства за участю освітян і науковців з метою популяризації краєзнавчих знань. 3. Взяти участь у створенні та уточненні «Електронної книги Пам’яті України, 1941-1945». 4. Залучити до написання та редагування книг, брошур, путівників краєзнавчої спрямованості членів Національної спілки краєзнавців України. 5. Подати пропозиції до «Сумської обласної програми розвитку краєзнавства до 2025 р.». 6. Звернутися до керівництва Сумської обласної ради з клопотанням про виділення коштів на фінансування періодичних краєзнавчих видань. 7. З метою популяризації серед сумчан  Сум як першої столиці Слобідської України, його історії, культури, духовної спадщини, ратних і трудових подвигів звернутися до керівництва Сумської міської ради з пропозицією про виділення коштів на фінансування краєзнавчих проектів, а саме: видань путівників про Суми, книг нарисів про видатних сумчан, унікальні пам’ятки історії, культури, природи обласного центру; створення теле-і радіопередач, документальних та анімаційних фільмів, соціально акцентованих краєзнавчих рекламних роликів про Суми.
З метою поглибленого обговорення проблем розвитку краєзнавства на Сумщині та реалізації наміченої програми дій учасники засідання домовилися про періодичність проведення наступних тематичних круглих столів.

Інна Любота

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO