Архів (Законодавчі, нормативні документи) Економіка

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 № 914 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021-2022 навчальному році».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 № 913 «Про проведення Всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад у 2021-2022 навчальному році».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021 № 498 «Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, зареєстровано в Міністерстві юстиції 24.05.2021 за № 682/36304».

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021-2022 навчальному році».

Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах» (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 1/9-529).

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (із змінами). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517).

Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651).

Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304).

Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (наказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423).

Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996).

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392).

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056).

Про безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 №1/9-72).

Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012№ 671. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.06.2012 року за № 1074/21386).

Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 № 72/78. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 288/22820).

Положення про дистанційне навчання (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235 (із змінами, унесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015).

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму (лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-498).

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222).

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2012 № 1423. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 44/2257620).

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602).

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799).

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641).

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016  № 8. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314).

Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826).

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р).

Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 369. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 за № 16/30284).

Про затвердження переліку підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету в
2017 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2017 № 669).

Про видання підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за кошти державного бюджету в 2017 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2017 № 670).

Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017
№ 804).

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році. (5-9 класи). (лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 № 1/9-436)

Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407).

Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів (лист Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №1/9-254).

Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406).

Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408).

Про затвердження переліку підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 552).

Про видання підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2018 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 553).

Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 551).

Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415).

Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році») (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415.)

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік (лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 19.07.2018
№ 22.1/10-2573).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2019 № 472 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти»

Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2019-2020 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.05.2019 № 712).

Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 № 1/9-365).

Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 № 1077).

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2019 № 1/11-5966).

Лист МОН України від 27.04.2020 № 1/9-224 «Щодо окремих питань діяльності закладів освіти під час карантину».

Лист МОН України від 22.07.2020 №1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах освіти 1 2020-2021 навчальному році.

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році»

Лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році.

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 № 1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.12.2020 №1/9-694 «Щодо проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році»

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO