Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів освіти в 2020-2021 навчальному році

Закони України

Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: https://osvita.ua/legislation/law/2232/

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Указ Президента  України   від 30.01.20 20 № 31/2020 «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні»

Указ Президента України  від  25.05.2020  № 195 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 960-р
«Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 592-р)

Постанови Кабінету Міністрів України; 

постанови, накази Міністерства охорони здоров’я України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року  № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1668-р «План заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік» URL: https://zakon.rada.gov.ua ›

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898  «Державний стандарт повної загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України  від 25.09.2020 № 2205  «Про затвердження  Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

Постанова Міністерства охорони здоров’я України від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) »

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1094 «Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників». URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2019-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України №532 від 19.06.2019 «Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 338 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 253 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»

Концепція нової української школи (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «нова українська школа» на період до 2029 року» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80

 

Накази Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.08.2021 № 898 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795» URL: https://imzo.gov.ua/2021/08/10/nakaz-mon-vid-10-08-2021-898-pro-vnesennia-zmin-u-dodatok-do-nakazu-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrainy-vid-12-lypnia-2021-roku-795/

Наказ Міністерства освіти і науки від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» URL: https://imzo.gov.ua/2021/07/15/nakaz-mon-vid-13-07-2021-813-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-otsiniuvannia-rezul-tativ-navchannia-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity/

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти» URL: https://imzo.gov.ua/2021/07/14/nakaz-mon-vid-12-07-2021-795-pro-nadannia-hryfa-rekomendovano-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-model-nym-navchal-nym-prohramam-dlia-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity/

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021 № 498 «Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0682-21#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.04.2021 № 406 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/82285/

Наказ Міністерства економіки України від 23.12.2020 № 2736 «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 № 1480 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 26.11.2020 №1468 «Про підготовку до проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.11.2020 № 1405 «Про розроблення проєктів типових освітніх програм для учнів закладів загальної середньої освіти, які навчатимуться за Державним стандартом базової середньої освіти»

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 15.10.2020 № 170  «Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 № 1262 «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 08.10.2020 № 1232 «Деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики»

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 08.10.2020 № 163  «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році»

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 30.09.2020 № 1210 «Про підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання» URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35224.html

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.09.2020 № 1096 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів початкових класів Нової української школи»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2020 № 725 «Про внесення змін до наказу МОН, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020 № 392 «Про забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 917 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 № 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236 «Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» URL:  https://imzo.gov.ua/2021/02/22/nakaz-mon-vid-19-02-2021-235-pro-zatverdzhennia-typovoi-osvitn-oi-prohramy-dlia-5-9-klasiv-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity/

Наказ Міністерства освіти і науки від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 «Про Інструкцію з діловодства у закладах загальної середньої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1028-18#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.04.2018 №407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20. 04.2018 №408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2018 № 668 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 677 «Про створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 813 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 815 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627»

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 26.07.2018 № 816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.09.2018 № 968 «Про внесення зміни у таблицю 11 до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 693»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2018 № 1461 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2017 № 1539 «Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для учнів 10-11 класів та польської мови для учнів 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»

Листи Міністерства освіти і науки України

Лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

Лист Міністерства освіти і науки України  від 08.04.2020 № 1/9-201 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій»

Лист Міністерства освіти і науки України  від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.07.2020 № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти  у 2020/2021 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗЗСО у 2020/2021 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2020 № 1/9-483 «Щодо проведення першого уроку в закладах загальної середньої освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 н.р.»

Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 № 1/9-495 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 н.р.»

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2020 № 1/9-501 «Про особливості організації освітнього процесу в спеціальних, санаторних закладах загальної середньої освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України  від 02.09.2020 № 1/9-502 «Щодо методичних рекомендацій з організації освітнього процесу закладів загальної середньої освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 03.09.2020  № 1/9-507 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 № 1/9-539 «Щодо окремих питань відвідування закладів загальної середньої освіти учнями, які перебували на самоізоляції»

Лист Міністерства освіти і науки України  від 29.09.2020№ 1/9-550 «Щодо окремих питань оцінювання та фіксації результатів навчання учнів початкових класів Нової української школи»

Лист Міністерства освіти і науки України  від 12.10.2020 № 1/9-575 «Про вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдженню СОVID-19»

Лист Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 № 1/9-576 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання»

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020 № 1/9-616  «Щодо організації освітнього процесу в умовах пандемії»

Лист Міністерства освіти і науки України  від 06.11.2020 № 1/10-3943 «Щодо заміни вчителів у закладах загальної середньої освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України  від 13.11.2020 № 1/9-626 «Щодо організації освітнього процесу»

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.11.2020 № 1/9-629 «Щодо організації освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 16 листопада 2020 року»

Лист Міністерства освіти і науки України  від 30.11.2020 № 6/1427 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України  від 04.12.2020 № 1/9-671 «Про посилення протипожежного та техногенного захисту об'єктів сфери освіти, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових канікул»

Лист Міністерства освіти і науки України  від 15.12.2020 № 1/9-688 «Щодо освітнього процесу в дистанційному режимі»

Лист Міністерства освіти і науки України  від 15.12.2020 № 1/9-692 «Про запровадження карантинних обмежень»

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.12.2020 № 1/9-697 «Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 08 січня 2021 року»

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих  навичок» URL: https://imzo.gov.ua/2021/07/19/lyst-mon-vid-16-07-2021-1-9-362-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2021-2022-n-r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/

Лист Міністерства освіти і науки України від 23.07.2021 № 1/10-3101 «Щодо організації навчання» URL: https://znayshov.com › list

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.08.2021 № 4.5/2303-21 «Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» URL: http://ru.osvita.ua ›

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про перелік навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році» URL: https://imzo.gov.ua/2021/08/10/lyst-mon-vid-09-08-2021-1-9-404-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-ta-navchal-nykh-prohram-rekomendovanykh-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-v-osvitn-omu-protsesi-zakladiv-osvit/

 

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO