Пропозиції щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Опрацювавши проект МОН України «Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів», творча група вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Сумської області запропонувала врахувати наступні пропозиції:

до розділу І. «Загальні рекомендації»:

    до п. 1.3. Допущення помилкових записів у класному журналі вчителями навчального закладу та їх закреслення порушує вимогу щодо дотримання педагогами норм орфографічного режиму, правил ділового мовлення, дотримання охайності та культури  ведення письмових записів. Тому, засвідчення підписом керівника та скріплення печаткою є недоцільним.
        до п. 1.8. Оскільки облік вивчення предметів варіативної складової (курсів за вибором) здійснюється на окремих сторінках класного журналу, то додатковий запис в дужках (варіативна складова) після запису назви предмета є недоцільним.
        до п. 1.13. Запис наприкінці списку  позначки «Прибув (-ла) з «_»____, наказ від ______ № «__» є недоцільним, оскільки унеможливлює виставлення балів за результатами контролю рівня навчальних досягнень  учнів з предметів.
    другий абзац п. 1.19 викласти в такій редакції «Після написання контрольних робіт доцільно передбачити в класному журналі місце для одного уроку з проведення аналізу результатів контрольних робіт, повторення, узагальнення з теми тощо, що зазначається в журналі: Аналіз контрольної роботи. Теми згідно плану (узагальнення, повторення з теми тощо)».
    до п. 1.23. Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240, словесно-цифровий спосіб оформлення дати здійснюється в документах, що містять відомості фінансового характеру. Тому доцільним є запис дати народження дитини цифровим способом (25.05.2003).

до розділу ІІ. «Облік навчальних досягнень учнів»:

    до п. 2.1. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів», вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів, за рішенням педагогічної ради, може здійснюватися лише в І семестрі, окрім предметів «Інформатика», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», інтегрований курс «Мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я».
Недоцільним є здійснення запису «Зараховано» на сторінках обліку навчальних досягнень з предметів, які оцінюються вербально, у 2-4-х класах та в  1 класі. Термін «Зараховано» в критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти») – відсутній.
до п. 2.8. Недоцільно підписувати колонки перевірних робіт на сторінці
обліку навчальних досягнень – про вид контролю свідчить запис у змісті уроку.

до розділу ІІІ. «Методичний супровід ведення класного журналу»:

    до п. 3.3. Доцільним є у змісті уроків з української мови вказати не лише назву виду контролю, але й назву (заголовок) диктанту, списування, аудіювання, письмового переказу тощо.
Не відповідає назва перевірної роботи у зведеному переліку перевірних робіт з української мови в методичних рекомендаціях «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-74 «Щодо контрою та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів») та в проекті методичних рекомендацій щодо ведення класного журналу в 1-4 класах  загальноосвітніх навчальних закладів (у методичних рекомендаціях щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів – «Перевірка мовних знань і вмінь»; у методичних рекомендацій щодо ведення класного журналу в 1-4 класах  загальноосвітніх навчальних закладів – «Мовна тема»).
    Нераціонально записувати контрольну роботу з читання вголос у зміст усіх уроків, на яких здійснюється такий контроль, доки не завершено перевірку читання вголос. Доцільніше зробити такий запис на першому уроці з даної перевірки.
    Недоречно на правій сторінці журналу записувати фразу «Тематичне оцінювання».
    Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014      № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» рівень розвитку навички читання мовчки у 3-4 класах рекомендується перевіряти й оцінювати (починаючи з 3 класу, ІІ семестр) під час поточного і семестрового контролю. Контрольну роботу в 3 класі проводити в ІІ семестрі, а в І семестрі – самостійну.
Доцільно вказувати теми контрольних робіт у графі «Зміст уроку» з математики.
Якщо зведений облік навчальних досягнень учнів (С. 27) не передбачає запису «зар.» предметів  варіативної складової, то він є недоцільним і на сторінках з відповідних предметів.

Дякуємо за конструктивні пропозиції творчим групам учителів початкових класів Краснопільського району (методист Откидич Л.В.), м.Охтирка (методис Сергієнко Н.Ю.), м.Конотоп (методист Зеленська Л.М.), м.Лебедин (методист Капуста Л.В.), Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   № 13 ім. А.С. Мачуленка м.Суми (заступник директора з навчально-виховної роботи Шрамко Л.В.) та Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів     № 21 м.Суми (заступник директора з навчально-виховної роботи      Циганенко І.І.).

Декунова З.В.
Лавська А.М.
Сумський ОІППО

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO