Удовиченко Ірина Віталіївна

Фото Удовиченко ІВ на інтервюУдовиченко Ірина Віталіївна – проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, доктор педагогічних наук, професор.

         За фахом учитель географії та біології (закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка (1993 р.).

Захистила докторську дисертацію на тему «Методичні засади навчання географії учнів 10-11 класів на профільному рівні» (2019 р.);

кандидатську дисертацію на тему «Наступність екологічного виховання учнів початкової та основної школи в курсах природничого циклу» (2006 р.).

Доктор педагогічних наук; професор кафедри теорії і методики змісту освіти Сумського ОІППО; відмінник освіти України.

Нагороджена відомчою нагородою – нагрудний знак «Василь Сухомлинський», почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Почесний працівник» СОІППО; має    45   сертифікатів    міжнародного,   39   всеукраїнського,    18 – обласного, 1   міського рівнів; відзначена 171 нагородою (відзнакою) міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського рівнів, серед яких Грамоти, Подяки Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти, Голови Сумської обласної державної адміністрації, Голови Сумської обласної ради, Департамету освіти і науки Сумської облдержадміністрації, Сумської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, Сумського ОІППО, Голови виконавчого комітету Сумської міської ради.

Голова журі, оргкомітетів, комісій 18 заходів всеукраїнського, обласного рівнів.

Заступник голів журі 10 конкурсів.

Переможець:

  • II туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2003» у номінації «Географія»;
  • лауреат ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2003» у номінації «Географія»;
  • VI Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (2014 р.).

 Координатор, керівник:

 • всеукраїнський - підгрупи (з розробки нормативно-правових актів щодо діяльності  сервісних центрів методичного обслуговування) групи реалізації Всеукраїнського науково-пошукового проєкту «Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування закладів освіти в умовах децентралізації управління освітою» (2016-2021 р.р.);
 • обласний - міжнародного українсько-естонського проєкту «Міксіке в Україні» (з 2016 р.);
 • обласний -  з проведення зовнішнього незалежного оцінювання (2017-2018 рр.);
 • обласний - з реалізації експерименту Всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» (з 2018р.);
 • обласний - пілотного проєкту «Зручне навчання» (2020-2021 рр.)

Член: 

  • Українського географічного товариства (з 2001 р.);
  • Всеукраїнської творчої групи з реалізації науково-пошукового проєкту «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних методичних кабінетів як науково-методичних установ» (2010-2012 рр.);
  • комісії Державної інспекції навчальних закладів України (2013 р.);
  • науково-методичної ради Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (2013-2015 рр.);
  • журі II етапу Всеукраїнського конкурсу «Педагог - це звучить гордо» (2012 р.);
  • редакційної колегії інформаційного, науково-методичного журналу ДОН СОДА та СОІППО «Освіта Сумщини» (з 2015 р.);
  • Всеукраїнської координаційної ради міжнародного освітнього проєкту «Міксіке в Україні» (з 2016 р.);
  • комісії з вивчення питання  щодо забезпечення рівного доступу дітей та учнівськоїї молоді до якісної освіти (2015-2017 рр.);
  • організаційного комітету IV Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій (2017 р.);
  • організаційного комітету заключного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019» у номінації «Захист Вітчизни» (2019 р.);
  • організаційного комітету ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (2005-2024 рр);
  • організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (2003-2022 рр.);
  • організаційного комітету першого (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (2024 р.);
  • організаційного комітету І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних закладів освіти (2019-2021 рр.);
  • експертної ради стейкхолдерів за освітніми програмами спеціальності 014 Середня освіта (Географія) (2020-2024 рр.);

 Ініціатор:

  • створення символіки обласної методичної служби (2012 р.);
  • започаткування відзначення Дня методиста (2012 р.);
  • підписання  двосторонньої угоди про співпрацю ІОД НАПНУ та СОІППО (від 06.11.2012 № 17/2012);
  • створення Кубку «Методичної відкритості» (2016 р.).
  • створення Кубку «Всеукраїнської методичної гостинності» (2017 р.).
  • створення EventBook  локації компенсації освітніх втрат (2023 р.)

Коло наукових інтересів: науково-методичний супровід  андрагогічної діяльності; теорія та методика навчання й виховання; профільне навчання географії, регіональна географія; технологія графіки; екологічне виховання; прикладна економіка.

Кількість друкованих праць – 328, із них у збірниках ВАК, ДАК України – 40, із індексом ISSN (eISSN) – 53, ISBN – 13, ICV 5, ORCID  5, DOI  8, COBIS.SI-ID  2, у наукометричних (реферативних) базах даних: Scopus – 3, Web of Science  7, Index Copernicus 12, РИНЦ  7, Google Scholar  19, Україніка наукова 3, International Centre м. Париж 1, Scientific Indexing Services (SiS-VSA) 2, Citefactor (VSA) 2, міжнародних виданнях   24 (Австрія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ізраїль, Казахстан, Канада (3), Литва (2), Німеччина, Румунія (2), Сербія, Словакія, Словенія (2), США, Угорщина (2), Фінляндія, Швейцарія (2), Японія), із грифом МОН України – 4; монографій  5 (Україна (2), Болгарія, Словенія, США); публікацій про Удовиченко І.В. – 72.

Авторські напрацювання (методична система НГПР людино-географоцентричного спрямування; технологія графіки КСІГ; ігрові вправи: «Пісочна грамота», «Географічний стільниковий зв′язок»; моделі: гео-еколого-економічна «Трилисник», формування екологічно-вихованої особистості з позитивною «еколого-Я-концепцією», методичної роботи області, методичної «К-взаємодії», навчання географії на профільному рівні, науково-методичного знання з географії в школі, навчально-методичного забезпечення навчання географії на профільному рівні у старшій школі; сучасні засоби навчання географії, Lean-логістика в географії)  висвітлено під час 646 з'їздів, форумів, стартапів, консиліумів, пленерів,  воркшопів, естафет,  марафонів, коучингів, конференцій, семінарів, вебінарів тощо, у тому числі під час 4 міжнародних стажувань Poland (Warsaw, Wroclaw, Krakow), Finland (Hviittinen).

Реалізація проєктів: «Природний тонус р. Псел», «Побутове сміття – проблема, що створюється самими людьми» (на прикладі Зарічного р-ну м.Суми), «Етикетка – віддзеркалення регіональної економіки» (обласний рівень, 2001-2003 рр.), «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних методичних кабінетів як науково-методичних установ» (всеукраїнський рівень, 2010-2012 рр.), «Освіта XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства» (міжнародний рівень, 2015 р.), Модель методичної служби області (обласний рівень, 2007-2018 р.), «Міксіке в Україні» (міжнародний, з 2016 р.), «Організаційно-педагогічні засади сервісного обсуговування  закладів освіти в умовах децентралізації управління освітою»  (всеукраїнський, з 2016 р.), «Зручне навчання» (обласний, 2020-2021 рр.).

Подяки: За співпрацю в реалізації міжнародних проєктів відзначена Подяками Генеральної Асоціації вчителів Румунії, Асоціації педагогів Молдови, Асоціації розвитку творчої особистості «Варто», OU MIKSIKE, ТОВ «Соняшник» та ін.

Партнери: Міністерство освіти і науки України; Національная академія педагогічних наук України; Університет менеджменту освіти; Інститут модернізації змісту освіти; Інститут педагогіки НАПН України; Інститут обдарованої дитини НАПН України; Інститут проблем виховання НАПН України; Київський національний університет ім.Тараса Шевченка; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя; Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка; Сумський державний університет; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; Івано-Франківський ОІППО, Київський ОІППО, Львівський ОІППО,  Рівненський ОІППО; Полтавська, Одеська, Херсонська академії неперервної освіти; видавництва: «Мапа», «Редакція загально-педагогічних газет», «Шкільний світ» (м. Київ); «Мандрівець» (м. Тернопіль), «Основа» (м. Харків), «Оріон» (м. Київ), «Перше вересня» (м. Київ), OU Miksike, Генеральна Асоціація вчителів Румунії, Асоціація розвитку творчої особистості «Варто», Асоціація педагогів Молдови «Інноваційна школа» та ін.

Детальніше

Удовиченко

golovna

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO