Навчальна робота

Освітні програми курсів ПК_НУШ Administrator 169
Оцінювання здобувачів вищої освіти 2020 Administrator 1150
Зовнішній моніторинг якості освіти Administrator 1204
Внутрішній моніторинг якості освіти Administrator 1353
Оцінювання науково-педагогічних працівників закладу Administrator 1487
Моніторинг якості освіти Administrator 2125
Якість освіти Administrator 3720
Освітні програми перепідготовки Administrator 1823
Освітні програми Administrator 7436
Освітня діяльність Administrator 47420
Співпраця та партнерство Administrator 4330
МОДУЛЬ 1 (2 грудня 2020 року) Administrator 2139
Онлайн-курс «Виклики дистанційної освіти» Administrator 10847
Перелік виданих документів слухачів курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО Administrator 15880
Запрошення до співпраці Administrator 5310
81 Актуальні питання викладання іноземної мови в умовах Нової української школи Administrator 1954
80 Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні іноземної мови в умовах Нової української школи Administrator 1984
79 Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та російської мови в умовах нової української школи Administrator 2207
78 Формування мовної та літературної компетенції учнів на засадах Концепції Нової української школи Administrator 2116
77 Музей у закладі освіти та основи музейної педагогіки Administrator 2169
76 Українське письменство в стилях, течіях, школах та мікропортретах художніх творів Administrator 2228
75 Інноваційні методи навчання й менеджменту: новітні світові та українські практики Administrator 2168
74 Методичні родзинки викладання предметів гуманітарного циклу в Новій українській школі. Administrator 2043
73 Методологічні основи викладання української мови та літератури в Новій українській школі: концептуальні положення, специфіка, інструментарій Administrator 1950
72 Специфіка викладання історії та суспільних дисциплін в умовах Нової української школи Administrator 2075
71 Громадянська освіта в контексті Нової української школи Administrator 1459
70 Формування учня як громадянина, патріота, новатора та успішної особистості в умовах освітньої реформи Administrator 1453
69 Демократизація та партнерство навчальних закладів в умовах Нової української школи Administrator 1815
68 Наскрізна змістова лінія нової української школи «Громадянська відповідальність»: 5 кроків до успішної реалізації Administrator 1626
67 Нормативно правова підтримка освітньої діяльності навчального закладу в умовах реформування освіти Administrator 1410
66 Нова українська школа: правове забезпечення учасників освітнього процесу Administrator 1427
65 Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти (практикум, тренінг) Administrator 1484
64 Дорожні карти Нової української школи (2 рік) Administrator 1561
63 Дорожні карти Нової української школи Administrator 1506
62 Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику Administrator 1599
61 Алгоритмізація та програмування Administrator 1361
60 Актуальні питання викладання інформатики в умовах Нової української школи Administrator 1502
59 Нові додатки Google для освітнього процесу Administrator 1895
58 Microsoft Office 365 в закладах освіти Administrator 1577
57 Медіаграмотність учасників освітнього процесу Administrator 1793
56 Інформаційно-цифрова компетентність педагога: реалізація освітнього процесу Administrator 1568
55 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі Administrator 1519
54 Реалізація спільних інноваційно-освітніх проектів, спрямованих на розвиток потенціалу закладів-партнерів України та країн-партнерів Administrator 1402
53 Розвиток життєвих компетентностей здобувачів освіти в умовах сучасного навчального закладу Administrator 1660
52 Інноваційне освітнє середовище закладу освіти як умова індивідуального розвитку та самореалізації здобувачів освіти Administrator 2123
51 Проведення нетрадиційних уроків з музичного мистецтва, хореографії та вокально-театральних дисциплін Administrator 1645
50 Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення Administrator 1924
49 Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах Нової української школи Administrator 1723
48 Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті Нової української школи Administrator 1586
47 Сучасні підходи до методики викладання предмета «Захист Вітчизни» Administrator 1689
46 Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури в умовах Нової української школи Administrator 1638
45 Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти Administrator 1919
44 Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання Administrator 1773
43 Технологічна компетентність учителя, трудового навчання, предмету «Технології» Administrator 1764
42 Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і образотворчого мистецтва Administrator 1702
41 Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво» в початковій школі Administrator 1666
40 Підвищення фахової компетентності вчителів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва в умовах «Нової української школи» Administrator 1633
39 Освітня галузь «Мистецтво» в контексті Нової української школи Administrator 1720
38 Природничо-географічна освіта в контексті вимог Нової української школи Administrator 1697
37 Здоровий спосіб життя, репродуктивне здоров’я і відповідальна поведінка учнівської молоді в освітній діяльності вчителів основ здоров’я Administrator 1594
36 Сучасні підходи роботи вчителя при викладанні хімії Administrator 1677
35 Розв’язок розрахункових задач з хімії Administrator 1727
34 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі біології, біології та екології, природознавства Administrator 1702
33 Актуальні питання професійної діяльності вчителів математики, фізики і астрономії старшої школи в умовах Нової української школи Administrator 2094
32 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі фізики, математики, астрономії Administrator 1702
31 Розвиток фахової компетентність учителів фізики і математики в умовах Нової української школи Administrator 1802
30 Організація проектної діяльності учнів в закладах загальної середньої освіти Administrator 1614
29 Розвиток інтелектуальної, творчої та загальнокультурної сфери учнів в умовах Нової української школи Administrator 1559
28 Здоров'я як особистий та освітній феномен Administrator 1771
27 Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної освіти Administrator 1646
26 Професійне зростання вчителя через власну науково-методичну діяльність Administrator 1709
25 Колективно-компетентнісна взаємодія учасників освітнього процесу Administrator 1701
24 Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в учнів Administrator 2368
23 Розвиток професійної компетентності педагога: корпоративне навчання й авторська програма Administrator 1758
22 Інноваційні технології подолання мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами Administrator 1715
21 Сучасні технології формування навичок здорового способу життя серед дітей молодшого шкільного віку Administrator 1706
20 Профілактика дитячої агресивності та жорстокості (булінгу) в освітньому середовищі Administrator 1869
19 Технологія реалізації інклюзивної освіти Administrator 1780
18 Формування соціально-громадянської компетентності особистості засобом превентивного виховання в умовах Нової української школи Administrator 1723
17 Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника навчального закладу Administrator 1754
16 Технології розвитку критичного мислення учнів Administrator 1678
15 Сучасні педагогічні технології в умовах Нової української школи Administrator 2169
14 Особливості створення освітньо-розвивального середовища закладу освіти в умовах упровадження концепції Нової української школи (в рамках адаптації, апробації та впровадження курсу «Культура добросусідства») Administrator 1941
12 Психологічний супровід Нової української школи Administrator 2132
11 Професійне вигорання у педагогів та його профілактика Administrator 1764
10 Основи та технології розвитку критичного мислення учнів Нової української школи Administrator 1789
09 Психологія здоров’я та формування навичок самодопомоги у педагога Administrator 1936
08 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти Administrator 3458
07 Гіперактивні учні в Новій українській школі: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного потенціалу у сучасному просторі Administrator 1696
06 Формування психолого-педагогічної готовності фахівців закладів освіти до професійної діяльності в умовах Нової української школи Administrator 1628
05 Врахування індивідуальних особливостей учнів - одна з умов створення комфортного освітнього середовища Administrator 1647
04 Інноваційні технології в роботі практичного психолога Нової української школи Administrator 1782
03 Сучасні підходи в діяльності практичного психолога для успішного забезпечення освітнього процесу в умовах Нової української школи Administrator 1954
02 Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпраці Administrator 2445
01 Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах Нової української школи Administrator 1705
Анотаціі до курсів за вибором Administrator 3528
Планування 2024 Administrator 28565
Офіційні документи щодо організації навчального процесу Administrator 3897

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO