Навчальна робота

Оцінювання здобувачів вищої освіти 2020 Administrator 777
Зовнішній моніторинг якості освіти Administrator 775
Внутрішній моніторинг якості освіти Administrator 872
Оцінювання науково-педагогічних працівників закладу Administrator 923
Моніторинг якості освіти Administrator 1550
Якість освіти Administrator 2217
Освітні програми перепідготовки Administrator 1182
Освітні програми Administrator 4716
Освітня діяльність Administrator 33817
Співпраця та партнерство Administrator 2941
МОДУЛЬ 1 (2 грудня 2020 року) Administrator 1603
Онлайн-курс «Виклики дистанційної освіти» Administrator 9193
Перелік виданих документів слухачів курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО Administrator 10911
Запрошення до співпраці Administrator 4893
81 Актуальні питання викладання іноземної мови в умовах Нової української школи Administrator 1582
80 Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні іноземної мови в умовах Нової української школи Administrator 1569
79 Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та російської мови в умовах нової української школи Administrator 1787
78 Формування мовної та літературної компетенції учнів на засадах Концепції Нової української школи Administrator 1693
77 Музей у закладі освіти та основи музейної педагогіки Administrator 1762
76 Українське письменство в стилях, течіях, школах та мікропортретах художніх творів Administrator 1805
75 Інноваційні методи навчання й менеджменту: новітні світові та українські практики Administrator 1730
74 Методичні родзинки викладання предметів гуманітарного циклу в Новій українській школі. Administrator 1658
73 Методологічні основи викладання української мови та літератури в Новій українській школі: концептуальні положення, специфіка, інструментарій Administrator 1523
72 Специфіка викладання історії та суспільних дисциплін в умовах Нової української школи Administrator 1598
71 Громадянська освіта в контексті Нової української школи Administrator 1105
70 Формування учня як громадянина, патріота, новатора та успішної особистості в умовах освітньої реформи Administrator 1128
69 Демократизація та партнерство навчальних закладів в умовах Нової української школи Administrator 1469
68 Наскрізна змістова лінія нової української школи «Громадянська відповідальність»: 5 кроків до успішної реалізації Administrator 1282
67 Нормативно правова підтримка освітньої діяльності навчального закладу в умовах реформування освіти Administrator 1105
66 Нова українська школа: правове забезпечення учасників освітнього процесу Administrator 1104
65 Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти (практикум, тренінг) Administrator 1147
64 Дорожні карти Нової української школи (2 рік) Administrator 1193
63 Дорожні карти Нової української школи Administrator 1165
62 Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику Administrator 1245
61 Алгоритмізація та програмування Administrator 1036
60 Актуальні питання викладання інформатики в умовах Нової української школи Administrator 1153
59 Нові додатки Google для освітнього процесу Administrator 1479
58 Microsoft Office 365 в закладах освіти Administrator 1194
57 Медіаграмотність учасників освітнього процесу Administrator 1406
56 Інформаційно-цифрова компетентність педагога: реалізація освітнього процесу Administrator 1221
55 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі Administrator 1153
54 Реалізація спільних інноваційно-освітніх проектів, спрямованих на розвиток потенціалу закладів-партнерів України та країн-партнерів Administrator 1024
53 Розвиток життєвих компетентностей здобувачів освіти в умовах сучасного навчального закладу Administrator 1302
52 Інноваційне освітнє середовище закладу освіти як умова індивідуального розвитку та самореалізації здобувачів освіти Administrator 1709
51 Проведення нетрадиційних уроків з музичного мистецтва, хореографії та вокально-театральних дисциплін Administrator 1240
50 Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення Administrator 1504
49 Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах Нової української школи Administrator 1313
48 Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті Нової української школи Administrator 1203
47 Сучасні підходи до методики викладання предмета «Захист Вітчизни» Administrator 1291
46 Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури в умовах Нової української школи Administrator 1253
45 Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти Administrator 1547
44 Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання Administrator 1374
43 Технологічна компетентність учителя, трудового навчання, предмету «Технології» Administrator 1362
42 Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і образотворчого мистецтва Administrator 1315
41 Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво» в початковій школі Administrator 1279
40 Підвищення фахової компетентності вчителів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва в умовах «Нової української школи» Administrator 1234
39 Освітня галузь «Мистецтво» в контексті Нової української школи Administrator 1323
38 Природничо-географічна освіта в контексті вимог Нової української школи Administrator 1307
37 Здоровий спосіб життя, репродуктивне здоров’я і відповідальна поведінка учнівської молоді в освітній діяльності вчителів основ здоров’я Administrator 1245
36 Сучасні підходи роботи вчителя при викладанні хімії Administrator 1301
35 Розв’язок розрахункових задач з хімії Administrator 1317
34 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі біології, біології та екології, природознавства Administrator 1327
33 Актуальні питання професійної діяльності вчителів математики, фізики і астрономії старшої школи в умовах Нової української школи Administrator 1673
32 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі фізики, математики, астрономії Administrator 1318
31 Розвиток фахової компетентність учителів фізики і математики в умовах Нової української школи Administrator 1412
30 Організація проектної діяльності учнів в закладах загальної середньої освіти Administrator 1252
29 Розвиток інтелектуальної, творчої та загальнокультурної сфери учнів в умовах Нової української школи Administrator 1196
28 Здоров'я як особистий та освітній феномен Administrator 1400
27 Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної освіти Administrator 1269
26 Професійне зростання вчителя через власну науково-методичну діяльність Administrator 1323
25 Колективно-компетентнісна взаємодія учасників освітнього процесу Administrator 1313
24 Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в учнів Administrator 1915
23 Розвиток професійної компетентності педагога: корпоративне навчання й авторська програма Administrator 1364
22 Інноваційні технології подолання мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами Administrator 1330
21 Сучасні технології формування навичок здорового способу життя серед дітей молодшого шкільного віку Administrator 1332
20 Профілактика дитячої агресивності та жорстокості (булінгу) в освітньому середовищі Administrator 1485
19 Технологія реалізації інклюзивної освіти Administrator 1398
18 Формування соціально-громадянської компетентності особистості засобом превентивного виховання в умовах Нової української школи Administrator 1312
17 Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника навчального закладу Administrator 1398
16 Технології розвитку критичного мислення учнів Administrator 1295
15 Сучасні педагогічні технології в умовах Нової української школи Administrator 1409
14 Особливості створення освітньо-розвивального середовища закладу освіти в умовах упровадження концепції Нової української школи (в рамках адаптації, апробації та впровадження курсу «Культура добросусідства») Administrator 1572
12 Психологічний супровід Нової української школи Administrator 1734
11 Професійне вигорання у педагогів та його профілактика Administrator 1380
10 Основи та технології розвитку критичного мислення учнів Нової української школи Administrator 1424
09 Психологія здоров’я та формування навичок самодопомоги у педагога Administrator 1532
08 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти Administrator 2728
07 Гіперактивні учні в Новій українській школі: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного потенціалу у сучасному просторі Administrator 1306
06 Формування психолого-педагогічної готовності фахівців закладів освіти до професійної діяльності в умовах Нової української школи Administrator 1263
05 Врахування індивідуальних особливостей учнів - одна з умов створення комфортного освітнього середовища Administrator 1268
04 Інноваційні технології в роботі практичного психолога Нової української школи Administrator 1378
03 Сучасні підходи в діяльності практичного психолога для успішного забезпечення освітнього процесу в умовах Нової української школи Administrator 1544
02 Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпраці Administrator 2024
01 Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах Нової української школи Administrator 1327
Анотаціі до курсів за вибором Administrator 3141
Планування 2023 Administrator 18472
Офіційні документи щодо організації навчального процесу Administrator 3524

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO