Міжнародна діяльність

Сьогодні в Україні існує потреба в фахівцях та науковцях, які володіють не лише базовими теоретичними знаннями, а й мають певний практичний досвід. Саме тому співпраця інституту з освітніми закладами, науковими установами, організаціями спрямована на розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти і науки з метою інтеграції у світовий освітянський простір. Головним і координуючим завданням якої є забезпечення взаємодії і розвитку регіональних, всеукраїнських та міжнародних відносин за всіма напрямами з перспективою забезпечення виходу інституту на більш високий рівень надання освітніх послуг.

З метою розширення спектру партнерських стосунків в галузі освіти та наукових досліджень інститутом проведено переговори та укладено угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами Казахстану, Грузії та Польщі.

Тільки протягом 2016 року укладено 9 угод про співпрацю з:

Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженко (21.01.2016) та окремо укладено угоду про спільну освітню діяльність терміном на 2016-2017 навчальний рік (липень 2016 року);

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області (10.02.2016);

Черкаським ОІППО (15.02.2016);

Факультетом іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету та факультетом підвищення кваліфікації та перепідготовки КЗ СОІППО (18.02.2016);

Полтавським ОІППО імені М.В. Остроградського (15.03.2016);

Державною вищою східноєвропейською школою в Перемишлі (Польща) (25.04.2016);

Донецьким державним університетом управління (08.06.2016);

Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України (08.11.2016);

Комунальним закладом Тростянецький районний краєзнавчий музей (06.12.2016).

Окрім того, у зв’язку із завершенням терміну дії угоди з СумДУ у липні 2016 року продовжено угоду, відповідно до якої у жовтні затверджено план спільних заходів на 2017 рік.

На сьогодні проведено перемовини з 4 вищими навчальними закладами та отримані усні домовленості на підписання угоди між Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та Нижньосілезьким центром підвищення кваліфікації вчителів (Польща), Комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія неперервної освіти», Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка та Миколаївським ОІППО.

Серед підписаних угод лише з Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженко та Донецьким державним університетом управління ми маємо безстрокові угоди з рештою навчальних закладів угоди чинні протягом двох – п’яти років з правом пролонгації, якщо сторони не мають заперечень.

За звітній період Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка в рамках угоди про співпрацю організували та провели Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Соціальні проблеми сучасної молоді: український та світовий досвід вирішення», яка відбулася 12 травня 2016 року.

Науково-педагогічні працівники інституту взяли активну участь у роботі конференції.

В ході дискусій проаналізовано поточний стан та перспективи розвитку сфери вищої професійної освіти: шляхи, технології та механізми її продуктивного розвитку.

Учасники конференції відзначили її високий рівень та висловили сподівання на подальшу співпрацю.

У рамках угоди про співпрацю Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області у 2016 році укладено ще три угоди з місцевими органами управління освітою Конотопським, Охтирським, Шосткинським місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Завідувачем навчально-методичного центру психологічної служби КЗ СОІППО Марухиною І.В. у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області проведено психологічні тренінги інформацію про які висвітлено на офіційному веб-сайті Регіонального центру.

У Шосткинському МЦ проведено психологічне заняття, що висвітлено на сторінці Facebook Шосткинського місцевого центру з надання БВПД.

Завдяки проведеним заходам працівники регіонального та місцевих центрів, які щодня спілкуються з великою кількістю громадян, мають можливість удосконалювати свої професійні компетенції - вміння почути, вислухати, зрозуміти, правильно проінформувати та допомогти особам, які потребують правової допомоги.

Уперше у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області проведено навчання з тайм-менеджменту.

Відповідно до спільного плану заходів на 2016 рік щомісяця проведено: психологічні тренінги, лекції та семінари.

У квітні та жовтні 2016 року відбувся ІІІ, ІV Міжнародний фестиваль тренінгів особистісного і професійного розвитку, співорганізатором якого став Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Участь у заходах взяли науковці, аспіранти, здобувачі, магістранти, науково-педагогічні та педагогічні працівники, яких цікавлять питання: впровадження сучасних освітніх технологій, фахової та професійної майстерності, тренінгові технології, вміння працювати в команді, особистісного та кар'єрного розвитку, гармонізації та покращення якості життя.

Роботу фестивалю забезпечувало 60 тренерів з України та закордону, які в аудиторному форматі провели більше 85 тренінгів з питань фахової майстерності та професійного лідерства.

У червні 2016 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту» співорганізатором якої був КЗ СОІППО. На Пленарному засіданні конференції виступив з дистанційною доповіддю «Післядипломна педагогічна освіта інновації в конкуренції через партнерство» кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ СОІППО Жук М.В.

Співорганізаторами Міжнародного EduWorkShop «Образование в измерении 4 промышленной революции» є заклади-партнери: Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумський Державний університет, Донецький державний університет управління та Казахський національный університет ім. Аль Фарабі (Казахстан), у роботі якого постійним спікером від інституту виступає кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ СОІППО Жук М.В.

Крім участі у спільних заходах, у рамках угоди про співпрацю, науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту мають можливість публікуватися у фахових виданнях, проходити стажування, перепідготовку та підвищення кваліфікації в освітніх закладах, що є партнерами.

У червні 2016 року Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти увійшов до складу Українського відкритого університету післядипломної світи за двома напрямками:

  • науково-дослідна лабораторія «Організаційна модель підготовки керівників опорних шкіл в системі післядипломної педагогічної освіти» актуальність створення якої відбувається у рамках проекту по децентралізації освіти та оптимізації мережі навчальних закладів України;

  • інституційний репозитарій, який є одним з найперших у системі післядипломної педагогічної освіти, що сприяє зростанню популярності інституту шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі, збільшенню впливу наукових досліджень в академічній спільноті світу, залученню результатів досліджень в науковий обіг, збільшенню індексу цитування наукових публікацій співробітників інституту та педагогічних працівників України в цілому.

В рамках співпраці з Українським відкритим університетом післядипломної освіти 1-2 грудня 2016 року інститутом проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Професійне вдосконалення керівників опорних шкіл в умовах децентралізації освіти» спільно з закладами партнерами ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Комунальним вищим навчальним закладом «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Комунальним закладом «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

8 грудня 2016 року проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» спільно з закладами партнерами:Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Сумським державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка та Класичним приватним університетом (м. Запоріжжя).

Основні напрями співпраці, результати реалізації програм, проектів

Реєстр угод про співпрацю, що підписані з КЗ СОІППО

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.