Міжнародна діяльність КЗ СОІППО

Ключовим вектором формування сучасної освітньої політики країн Європи та світу є інтернаціоналізація та модернізація освіти. Цей процес зумовлений глобалізацією сучасного світу, розвитком міжнародної співпраці, економічною, політичною, соціальною та культурною інтеграцією країн. Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській системі освіти, спрямовані на формування глобального мислення, толерантності, навичок міжкультурної комунікації, підготовку конкурентоспроможних спеціалістів, здатність критично мислити і вирішувати поставлені завдання. Організаційна стратегія інтернаціоналізації освітнього простору в КЗ СОІППО спрямована на співпрацю із закладами освіти, науковими установами, організаціями, на розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти і науки з метою інтеграції у світовий освітянський простір.

Головним і координуючим завданням міжнародної діяльності інституту є забезпечення взаємодії і розвитку міжнародних, всеукраїнських та регіональних відносин за всіма напрямами з перспективою забезпечення виходу інституту на більш високий рівень надання освітніх послуг.

У галузі освіти та наукових досліджень інститут співпрацює з закладами вищої освіти Казахстану, Грузії та Польщі. За звітній період науково-педагогічні працівники активно співпрацювали із закладами-партнерами з питань реалізації угод щодо проведення спільних міжнародних науково-практичних конференцій та підготовки матеріалів до збірників наукових праць, журналів тощо. У 2020 році спільно із закладами-партнерами проведено18 науково-практичних заходів з проблем післядипломної педагогічної освіти Міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівнів.

На підставі угоди про співпрацю із Казахстанським інженерно-педагогічним університетом Дружби народів щодо встановлення взаємовигідної співпраці в галузі вищої освіти та науки, а також обміну досвідом та проведення стажування магістрантів, докторантів і професорсько-викладацького складу закладів-партнерів і підписаного меморандуму про співпрацю між кафедрами закладів-партнерів на 2019-2024 роки – проведення спільних наукових заходів, досліджень та обміну науковою літературою.

Укладено угоду про співпрацю з Фондом Польсько-Українських Ініціатив МАЙБУТНЄ.

Відповідно до угоди з компанією MIKSIKE (м. Тарту, Естонія) 119 закладів освіти області реалізовували українсько-естонський освітній проєкт «Міксіке в Україні», завдяки якому здійснювалася міжнародна співпраця закладів освіти України, Естонії та Сумщини.

Інститут є повноправним учасником програми Європейського Союзу Еразмус та має можливість як ініціювати проєкти та бути координатором-заявником, так і бути рівноправним партнером запропонованих проєктів. Програма Європейського Союзу Еразмус призначена для підтримки зусиль країн-членів програми ефективно використовувати потенціал талановитих людей з Європи і соціальний капітал, підтверджуючи принцип навчання впродовж життя шляхом поєднання підтримки формального, інформального і неформального навчання в системі освіти, професійної підготовки та розвитку молоді. Програма також підвищує можливості для мобільності та співпраці з країнами-партнерами, зокрема, в сфері вищої освіти.

Активно здійснюється виконання і дотримання укладеного авторського договору про передачу прав на використання навчального дистанційного курсу «Додатки Google в освітній діяльності» (термін дії угоди до 2024 року).

Відповідно до укладених угод про співпрацю науково-педагогічні працівники рецензують наукові праці співробітників даних закладів, проходять стажування у закладах-партнерах та беруть активну участь у проведенні спільних заходів щодо підвищення якості освіти педагогічних працівників у рамках реалізації концепції «Нова українська школа».

За результатами Міжнародного рейтингу Webometrics, опублікованими у липні 2020 року, сайт КЗ СОІППО увійшов до ста кращих закладів вищої освіти України, посівши 47 позицію. В обласному розрізі Інститут посідає 2 позицію, поступившись Сумському державному університету.

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти забезпечує рівне партнерство у співробітництві з зарубіжними та українськими колегами та запрошує заклади освіти, наукові установи, організації до плідної співпраці що сприятиме якісному оновленню системи української освіти.

Реєстр угод про співпрацю, що підписані з КЗ СОІППО

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.