Міжнародна діяльність КЗ СОІППО

Ключовим вектором формування сучасної освітньої політики країн Європи та світу є інтернаціоналізація та модернізація освіти. Цей процес зумовлений глобалізацією сучасного світу, розвитком міжнародної співпраці, економічною, політичною, соціальною та культурною інтеграцією країн. Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській системі освіти, спрямовані на формування глобального мислення, толерантності, навичок міжкультурної комунікації, підготовку конкурентоспроможних спеціалістів, здатність критично мислити і вирішувати поставлені завдання. Організаційна стратегія інтернаціоналізації освітнього простору в КЗ СОІППО спрямована на співпрацю із закладами освіти, науковими установами, організаціями, на розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти і науки з метою інтеграції у світовий освітянський простір.

Головним і координуючим завданням міжнародної діяльності інституту є забезпечення взаємодії і розвитку міжнародних, всеукраїнських та регіональних відносин за всіма напрямами з перспективою забезпечення виходу інституту на більш високий рівень надання освітніх послуг.

У галузі освіти та наукових досліджень інститут співпрацює з закладами вищої освіти Казахстану, Грузії та Польщі. За звітній період науково-педагогічні працівники активно співпрацювали із закладами-партнерами з питань реалізації угод щодо проведення спільних міжнародних науково-практичних конференцій та підготовки матеріалів до збірників наукових праць, журналів тощо. У 2020 році спільно із закладами-партнерами проведено18 науково-практичних заходів з проблем післядипломної педагогічної освіти Міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівнів.

На підставі угоди про співпрацю із Казахстанським інженерно-педагогічним університетом Дружби народів щодо встановлення взаємовигідної співпраці в галузі вищої освіти та науки, а також обміну досвідом та проведення стажування магістрантів, докторантів і професорсько-викладацького складу закладів-партнерів і підписаного меморандуму про співпрацю між кафедрами закладів-партнерів на 2019-2024 роки – проведення спільних наукових заходів, досліджень та обміну науковою літературою.

Укладено угоду про співпрацю з Фондом Польсько-Українських Ініціатив МАЙБУТНЄ.

Відповідно до угоди з компанією MIKSIKE (м. Тарту, Естонія) 119 закладів освіти області реалізовували українсько-естонський освітній проєкт «Міксіке в Україні», завдяки якому здійснювалася міжнародна співпраця закладів освіти України, Естонії та Сумщини.

Інститут є повноправним учасником програми Європейського Союзу Еразмус та має можливість як ініціювати проєкти та бути координатором-заявником, так і бути рівноправним партнером запропонованих проєктів. Програма Європейського Союзу Еразмус призначена для підтримки зусиль країн-членів програми ефективно використовувати потенціал талановитих людей з Європи і соціальний капітал, підтверджуючи принцип навчання впродовж життя шляхом поєднання підтримки формального, інформального і неформального навчання в системі освіти, професійної підготовки та розвитку молоді. Програма також підвищує можливості для мобільності та співпраці з країнами-партнерами, зокрема, в сфері вищої освіти.

Активно здійснюється виконання і дотримання укладеного авторського договору про передачу прав на використання навчального дистанційного курсу «Додатки Google в освітній діяльності» (термін дії угоди до 2024 року).

Відповідно до укладених угод про співпрацю науково-педагогічні працівники рецензують наукові праці співробітників даних закладів, проходять стажування у закладах-партнерах та беруть активну участь у проведенні спільних заходів щодо підвищення якості освіти педагогічних працівників у рамках реалізації концепції «Нова українська школа».

За результатами Міжнародного рейтингу Webometrics, опублікованими у липні 2020 року, сайт КЗ СОІППО увійшов до ста кращих закладів вищої освіти України, посівши 47 позицію. В обласному розрізі Інститут посідає 2 позицію, поступившись Сумському державному університету.

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти забезпечує рівне партнерство у співробітництві з зарубіжними та українськими колегами та запрошує заклади освіти, наукові установи, організації до плідної співпраці що сприятиме якісному оновленню системи української освіти.

Реєстр угод про співпрацю, що підписані з КЗ СОІППО

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO