Міжнародна діяльність КЗ СОІППО

Ключовим вектором формування сучасної освітньої політики країн Європи та світу є інтернаціоналізація та модернізація освіти. Цей процес зумовлений глобалізацією сучасного світу, розвитком міжнародної співпраці, економічною, політичною, соціальною та культурною інтеграцією країн. Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській освітній системі, спрямовані на формування глобального мислення, толерантності, навичок міжкультурної комунікації, підготовку конкурентоспроможних спеціалістів. Організаційна стратегія інтернаціоналізації освітнього простору в КЗ СОІППО спрямована на співпрацю з освітніми закладами, науковими установами, організаціями, на розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти і науки з метою інтеграції у світовий освітянський простір. 

Головним і координуючим завданням міжнародної діяльності інституту є забезпечення взаємодії і розвитку міжнародних, всеукраїнських та регіональних відносин за всіма напрямами з перспективою забезпечення виходу інституту на більш високий рівень надання освітніх послуг.

У галузі освіти та наукових досліджень інститут співпрацює з закладами вищої освіти Казахстану, Грузії та Польщі. За звітній період науково-педагогічні працівники активно співпрацювали із закладами-партнерами з питань реалізації угод щодо проведення спільних міжнародних науково-практичних конференцій та підготовки матеріалів до збірників наукових праць, журналів тощо.

У січні 2019 року підписано угоду про співпрацю із Казахстанським інженерно-педагогічним університетом Дружби народів щодо встановлення взаємовигідної співпраці в галузі вищої освіти та науки, а також обміну досвідом та проведення стажування магістрантів, докторантів і професорсько-викладацького складу закладів-партнерів.

На підставі вищезазначеної угоди підписано меморандум про  співпрацю між  кафедрами  закладів-партнерів на 2019-2024 роки щодо проведення спільних наукових заходів, досліджень та обміну науковою літературою.

З метою встановлення ділових контактів, створення можливостей для проведення спільних соціальних, культурно-історичних та міжнародних науково-практичних заходів, що присвячені вивченню українсько-польських відносин XVІІ – XX ст. на теренах Сумщини, розробки та реалізації спільних проєктів, поглиблення творчих зв'язків, модернізації та інтеграції освітніх систем, підвищення кваліфікації працівників підготовлено проєкт угоди про співпрацю з Фондом Польсько-Українських Ініціатив МАЙБУТНЄ.

Відповідно до угоди з компанією MIKSIKE (м. Тарту, Естонія) 234 заклади освіти області реалізовували українсько-естонський освітній проєкт «Міксіке в Україні», завдяки якому здійснювалася міжнародна співпраця закладів освіти України, Естонії та Сумщини.

Інститут активно шукає партнерів та розширює спектр міжнародних зв’язків з метою розвитку потенціалу вищої освіти. Протягом року проведено потужну організаційну роботу щодо реєстрації Інституту в програмі Європейського Союзу Еразмус, за результатами якої КЗ СОІППО отримав власний реєстраційний номер, а науково-педагогічні працівники тепер мають можливість використовувати потенціал програми Еразмус.

Програма Європейського Союзу Еразмус призначена для підтримки зусиль країн-членів програми ефективно використовувати потенціал талановитих людей з Європи і соціальний капітал, підтверджуючи принцип навчання впродовж життя шляхом поєднання підтримки формального, інформального і неформального навчання в системі освіти, професійної підготовки та розвитку молоді. Програма також підвищує можливості для мобільності та співпраці з країнами-партнерами, зокрема, в сфері вищої освіти.

Інститут є повноправним учасником програми та має можливість як ініціювати проєкти та бути кординатором-заявником, так і бути рівноправним партнером запропонованих проєктів.

Укладено авторський договір про передачу прав на використання навчального дистанційного курсу «Додатки Google в освітній діяльності» (термін дії угоди до 2024 року).

У березні 2019 року КЗ СОІППО взяв участь у Десятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019» та Восьмій міжнародній виставці освіти за кордоном «WorldEdu». У рамках участі у Десятій Міжнародній виставці Інститутом організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасний вимір та стратегії розвитку особистісно-професійної компетентності педагога» (у рамках експерименту всеукраїнського рівня з теми «Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти»). За результатами конференції підготовлена та опублікована на офіційному сайті КЗ СОІППО електронна збірка матеріалів, до якої увійшли 83 статті науковців, науково-педагогічних працівників, керівників та педагогів закладів освіти області та України. За підсумками Десятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «WorldEdu» науково-педагогічний колектив інституту уперше, за 80-річну наполегливу працю, відзначено міжнародною нагородою рейтингового виставкового конкурсу Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти».

Відповідно до угоди про співпрацю науково-педагогічні працівники рецензують наукові праці співробітників даних закладів, проходять стажування у закладах-партнерах та беруть активну участь у проведенні спільних заходів щодо підвищення якості освіти педагогічних працівників у рамках реалізації концепції «Нова українська школа».

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти забезпечує рівне партнерство у співробітництві з зарубіжними та українськими колегами та запрошує освітні заклади, наукові установи, організації до плідної співпраці що сприятиме якісному оновленню системи української освіти.

Реєстр угод про співпрацю, що підписані з КЗ СОІППО

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new