Міжнародна діяльність КЗ СОІППО

Сьогодні в Україні існує потреба в фахівцях та науковцях, які володіють не лише базовими теоретичними знаннями, а й мають певний практичний досвід. Саме тому співпраця інституту з освітніми закладами, науковими установами, організаціями спрямована на розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти і науки з метою інтеграції у світовий освітянський простір. Головним і координуючим завданням якої є забезпечення взаємодії і розвитку міжнародних, всеукраїнських та регіональних відносин за всіма напрямами з перспективою забезпечення виходу інституту на більш високий рівень надання освітніх послуг.

З метою розширення спектру партнерських стосунків в галузі освіти та наукових досліджень інститутом укладено угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами Казахстану, Грузії та Польщі. У 2018 році активно співпрацювали з закладами-партнерами з питань реалізації угод щодо проведення спільних міжнародних науково-практичних конференцій та підготовки наукових матеріалів до збірників наукових праць, журналів тощо.

Підписано угоду з Свідницьким відділом Соціальної академії наук (Нижньосилезьке воєводство, Польща) про співробітництво у сфері обміну сучасними методиками навчання, розширення співпраці в галузі публікацій наукових праць науково-педагогічними працівниками закладів-партнерів у збірках, журналах й монографіях, підвищення кваліфікації, проведення стажування науково-педагогічних працівників та проведення спільних наукових заходів й досліджень.

Окрім того, за результатами активних перемовин між установами у квітні 2018 року Інститутом підписано:

  • меморандум про співпрацю з фундацією «Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації» (CEASC) (м. Бидгощ, Польща) щодо впровадження світових практик підготовки фахівців в освітній сфері, вивчення досвіду щодо можливостей використання інструментів підтримки мобільності науковців, розвитку наукової кар’єри, обміну передовим досвідом проектного підходу в організації роботи навчальних закладів;

  • укладено угоду про співпрацю з Університетом Суспільних Наук (м. Лодзь, Польща) щодо необхідності забезпечення потреб суспільства і держав у кваліфікованих фахівцях, ефективного використання навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу, пожвавлення прямих зв’язків між сторонами й координації спільних дій у наукових дослідженнях.

З метою встановлення ділових контактів, створення можливостей для проведення спільних соціальних, культурно-історичних та науково-практичних заходів, проведення спільних міжнародних науково-практичних заходів, що присвячені вивченню україно-польських відносин XVІІ – XX ст. на теренах Сумщини, розробки та реалізації спільних проектів, поглиблення творчих зв'язків, модернізації та інтеграції освітніх систем, підвищення кваліфікації працівників підготовлено проект угоди про співпрацю з Фондом Польсько-Українських Ініціатив МАЙБУТНЄ.

Відповідно до угоди із компанією MIKSIKE (м. Тарту, Естонія) у 2018 році 243 заклади освіти області реалізували україно-естонський освітній проект «Міксіке в Україні» завдяки якому здійснюється міжнародна співпраця закладів освіти України, Естонії та регіону.

Інститут активно шукає партнерів та розширює спектр міжнародних зв’язків з метою розвитку потенціалу вищої освіти. Протягом року проведено потужну організаційну роботу щодо реєстрації Інституту в програмі Європейського Союзу Еразмус. За результатами якої КЗ СОІППО отримав власний реєстраційний номер, а науково-педагогічні працівники тепер мають можливість використовувати потенціал програми Еразмус.

Програма Європейського Союзу Еразмус призначена для підтримки зусиль країн-членів програми ефективно використовувати потенціал талановитих людей з Європи і соціальний капітал, підтверджуючи принцип навчання впродовж життя шляхом поєднання підтримки формального, інформального і неформального навчання в системі освіти, професійної підготовки та розвитку молоді. Програма також підвищує можливості для мобільності та співпраці з країнами-партнерами, зокрема, в сферах вищої освіти.

Інститут є повноправним учасником програми та має можливість, як ініціювати проекти та бути кординатором-заявником, так і бути рівноправним партнером запропонованих проектів.

В рамках розширення надання якісних освітніх послуг інститут співпрацює з 18 вищими навчальними закладами України та з 32 науковими установами, місцевими органами управління освітою, громадськими організаціями області серед яких активними учасниками є Український центр вивчення історії Голокосту «Ткума», регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, Сумський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» та інші.

Відповідно до угоди про співпрацю науково-педагогічні працівники рецензують наукові праці співробітників даних закладів, проходять стажування у закладах партнерах та беруть активну участь у проведенні спільних заходів щодо підвищення якості освіти педагогічних працівників у рамках реалізації концепції «Нова українська школа».

Інститут впроваджує на високому фаховому рівні освітню діяльність із запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних працівників та допоміжного персоналу галузі освіти, забезпечує підвищення кваліфікації, перепідготовки й стажування, здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями.

Організовує науково-дослідну роботу за напрямами: національно-патріотичне виховання; краєзнавство; інклюзія; профільна освіта; організація роботи опорних шкіл; здоров’язбережувальні технології; інформаційно-комунікаційні технології та запровадження їх у освітній процес.

Здійснює методичну, консультативну, практичну допомогу органам управління освітою різних рівнів; методичним кабінетам, центрам, освітнім установам і окремим педагогам з питань змісту, якості освіти, нормативно-правового супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти.

Надає психологічну допомогу щодо соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу у закладах освіти; адаптації й реабілітації дітей переселенців з окупованих території та ветеранів – учасників бойових дій АТО, які переживають поствоєнний синдром.

КЗ СОІППО бере активну участь у проведені спільних заходів щодо реалізації угод із закладами партнерами та запрошує освітні заклади, наукові установи, організації до плідної співпраці що сприятиме якісному оновленню системи української освіти.

Основні напрями співпраці, результати реалізації програм, проектів

Реєстр угод про співпрацю, що підписані з КЗ СОІППО

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new