Міжнародна діяльність КЗ СОІППО

Ключовим вектором формування сучасної освітньої політики країн Європи та світу є інтернаціоналізація та модернізація освіти. Цей процес зумовлений глобалізацією сучасного світу, розвитком міжнародної співпраці, економічною, політичною, соціальною та культурною інтеграцією країн. Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській освітній системі, спрямовані на формування глобального мислення, толерантності, навичок міжкультурної комунікації, підготовку конкурентоспроможних спеціалістів. Організаційна стратегія інтернаціоналізації освітнього простору в КЗ СОІППО спрямована на співпрацю з освітніми закладами, науковими установами, організаціями, на розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти і науки з метою інтеграції у світовий освітянський простір. 

Головним і координуючим завданням міжнародної діяльності інституту є забезпечення взаємодії і розвитку міжнародних, всеукраїнських та регіональних відносин за всіма напрямами з перспективою забезпечення виходу інституту на більш високий рівень надання освітніх послуг.

У галузі освіти та наукових досліджень інститут співпрацює з закладами вищої освіти Казахстану, Грузії та Польщі. За звітній період науково-педагогічні працівники активно співпрацювали із закладами-партнерами з питань реалізації угод щодо проведення спільних міжнародних науково-практичних конференцій та підготовки матеріалів до збірників наукових праць, журналів тощо.

У січні 2019 року підписано угоду про співпрацю із Казахстанським інженерно-педагогічним університетом Дружби народів щодо встановлення взаємовигідної співпраці в галузі вищої освіти та науки, а також обміну досвідом та проведення стажування магістрантів, докторантів і професорсько-викладацького складу закладів-партнерів.

На підставі вищезазначеної угоди підписано меморандум про  співпрацю між  кафедрами  закладів-партнерів на 2019-2024 роки щодо проведення спільних наукових заходів, досліджень та обміну науковою літературою.

З метою встановлення ділових контактів, створення можливостей для проведення спільних соціальних, культурно-історичних та міжнародних науково-практичних заходів, що присвячені вивченню українсько-польських відносин XVІІ – XX ст. на теренах Сумщини, розробки та реалізації спільних проєктів, поглиблення творчих зв'язків, модернізації та інтеграції освітніх систем, підвищення кваліфікації працівників підготовлено проєкт угоди про співпрацю з Фондом Польсько-Українських Ініціатив МАЙБУТНЄ.

Відповідно до угоди з компанією MIKSIKE (м. Тарту, Естонія) 234 заклади освіти області реалізовували українсько-естонський освітній проєкт «Міксіке в Україні», завдяки якому здійснювалася міжнародна співпраця закладів освіти України, Естонії та Сумщини.

Інститут активно шукає партнерів та розширює спектр міжнародних зв’язків з метою розвитку потенціалу вищої освіти. Протягом року проведено потужну організаційну роботу щодо реєстрації Інституту в програмі Європейського Союзу Еразмус, за результатами якої КЗ СОІППО отримав власний реєстраційний номер, а науково-педагогічні працівники тепер мають можливість використовувати потенціал програми Еразмус.

Програма Європейського Союзу Еразмус призначена для підтримки зусиль країн-членів програми ефективно використовувати потенціал талановитих людей з Європи і соціальний капітал, підтверджуючи принцип навчання впродовж життя шляхом поєднання підтримки формального, інформального і неформального навчання в системі освіти, професійної підготовки та розвитку молоді. Програма також підвищує можливості для мобільності та співпраці з країнами-партнерами, зокрема, в сфері вищої освіти.

Інститут є повноправним учасником програми та має можливість як ініціювати проєкти та бути кординатором-заявником, так і бути рівноправним партнером запропонованих проєктів.

Укладено авторський договір про передачу прав на використання навчального дистанційного курсу «Додатки Google в освітній діяльності» (термін дії угоди до 2024 року).

У березні 2019 року КЗ СОІППО взяв участь у Десятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019» та Восьмій міжнародній виставці освіти за кордоном «WorldEdu». У рамках участі у Десятій Міжнародній виставці Інститутом організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасний вимір та стратегії розвитку особистісно-професійної компетентності педагога» (у рамках експерименту всеукраїнського рівня з теми «Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти»). За результатами конференції підготовлена та опублікована на офіційному сайті КЗ СОІППО електронна збірка матеріалів, до якої увійшли 83 статті науковців, науково-педагогічних працівників, керівників та педагогів закладів освіти області та України. За підсумками Десятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «WorldEdu» науково-педагогічний колектив інституту уперше, за 80-річну наполегливу працю, відзначено міжнародною нагородою рейтингового виставкового конкурсу Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти».

Відповідно до угоди про співпрацю науково-педагогічні працівники рецензують наукові праці співробітників даних закладів, проходять стажування у закладах-партнерах та беруть активну участь у проведенні спільних заходів щодо підвищення якості освіти педагогічних працівників у рамках реалізації концепції «Нова українська школа».

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти забезпечує рівне партнерство у співробітництві з зарубіжними та українськими колегами та запрошує освітні заклади, наукові установи, організації до плідної співпраці що сприятиме якісному оновленню системи української освіти.

Реєстр угод про співпрацю, що підписані з КЗ СОІППО

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Вхід

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO