Стан експериментальної роботи та інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти сумської області

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Департамент освіти інауки Сумської обласної державної адміністрації сприяють застосуванню у закладах освіти області: експериментальних проектів, інноваційних технологій, форм і методів, апробованих та рекомендованих до застосування Міністерством освіти і науки України. Саме тому, одним із головних завдань розвитку експериментальної роботи та інноваційної освітньої діяльності у регіоні вбачаємо удосконалення процесу трансформування наукових ідей в практику роботи закладів освіти, пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток їх професійної майстерності, формування навичок експериментальної роботи та інноваційної освітньої діяльності.

Експериментальна робота в закладах освіти здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад».

Експериментальна робота в освітньому просторі Сумської області у 2017 році реалізується у 16-ти науково-дослідних педагогічних експериментах Всеукраїнського рівня (110 закладів освіти області). (табл.1).

01 

Табл.1. Показники кількості експериментів, що реалізуються в закладах освіти області

Реалізують експериментальну роботу в закладах освіти Білопільського (1), Великописарівського (2), Краснопільського (1), Кролевецького (3), Лебединського (1), Путивльського (1), Роменського (3), Сумського (5), Тростянецького (5) районів, Березівської (2), Недригайлівської (2), Кириківської (1), Хотінської (1), Боромлянської (1) сільських рад та міст Суми (44), Конотоп (16), Шостка (9), Лебедин (6), Глухів (2), Ромни (2), Охтирка (2).. Із них найкраще роботу організовано:

 • у місті Суми, де в експериментах задіяно 44 закладів освіти;

 • у місті Конотоп, де в експериментах задіяно 16 закладів освіти;

 • у Сумському (5), Тростянецькому (5) районах та містах Шостка (9), Лебедин (6), де в експериментах задіяно від 5 до 10 закладів освіти.

Завдяки ефективним заходам науково-видавничого відділу та науково-педагогічних працівників інституту щодо інформування про проведення експериментальної роботи в області за звітний період запроваджено 8 експериментів Всеукраїнського рівня у 39 закладах освіти:

 • «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» у якому беруть участь 8 закладів освіти, із них: у Великописарівському (1), у Роменському (3) районах, у м. Шостка (2), у м. Суми (1) та КЗ СОІППО;

 • «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», у якому беруть участь 4 заклади освіти, із них: у Недригайлівській селищній раді (1), у Краснопільському районі (1), у м. Суми (1), у м. Шостка (1);

 • «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти» в межах освітнього проекту «На крилах успіху» у якому бере участь 3 заклади освіти, із них: у м. Суми (2), у Путивльському районі (1);

 • «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» у якому бере участь 16 закладів освіти, із них: у м. Конотоп (9), у м. Суми (3), у м. Ромни (1), у м. Шостка (2), у Березівській сільській раді (1);

 • Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр) у якому бере участь 1 заклад освіти м. Суми;

 • «Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладів» у якому бере участь 1 заклад освіти Білопільського району;

 • «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» у якому бере участь 1 заклад освіти Боромлянської сільської ради Тростянецького району;

 • «Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти» у якому бере участь 5 заклад освіти із них: у м. Охтирка (1), м. Суми (3) та 1 заклад Недригайлівської селищної ради (табл.2).

02

Табл.2. Динаміка реалізації експериментальної роботи в закладах освіти області

Науковий супровід експериментальних педагогічних досліджень у закладах освіти області здійснюється 17 науковцями з науковими ступенями доктора та кандидата наук провідних установ України, а саме: Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, УкрІНІ, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Університету банківської справи НБУ, департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Центр інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету, Інститут педагогіки та психології Національного педагогічного університету, Київського інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Крім того, у 2017 році завершився термін проведення 4 експериментів Всеукраїнського рівня, що проходили у 17 закладах освіти області, із них: експеримент «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо», «Хмарні сервіси в освіті», «Педагогічні умови організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості», «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» та 2 експериментів регіонального рівня (11 закладів освіти): «Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи», «Педагогічне забезпечення самореалізації пізнавально-творчих якостей учнів в евристичному навчанні гуманітарних дисциплін».

Відповідно до зазначених нормативних документів керівництво та координація діяльності експериментальних навчальних закладів області здійснюється працівниками КЗ СОІППО, зокрема:

• спільно з Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації забезпечують регіональний рівень управління інноваційними педагогічними процесами;

• проводять експертизу та корегують інноваційні процеси в експериментальних навчальних закладах;

• здійснюють науково-методичний супровід процесу впровадження педагогічних експериментів в освітню практику;

• забезпечують патронаж закладів освіти, у яких проводиться експериментальна робота;

• узгоджують роботу відділів освіти області, експериментальних закладів освіти із впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес;

• здійснюють загальне керівництво експериментальними дослідженнями з апробації педагогічних інновацій у рамках роботи експериментальних закладів освіти;

• консультують педагогів-новаторів із питань пошуково-дослідницької роботи та реалізації інноваційних педагогічних технологій;

• інформують громадськість про результати інноваційної освітньої діяльності з метою запровадження у роботі закладів освіти;

• створюють ефективні механізми наукового керівництва експериментальною роботою педагогів;

• організовують тісну співпрацю з закладами вищої освіти і науково-дослідними інститутами;

• сприяють участі регіональних закладів освіти у загальнодержавних та міжнародних освітніх дослідницьких проектах;

• забезпечують введення інновацій у післядипломну педагогічну освіту.

З метою ознайомлення керівників місцевих органів управління освітою з досвідом роботи закладів освіти, що працюють над реалізацією експериментальних та інноваційних освітніх програм в області на сайті КЗ СОІППО постійно здійснюється оновлення розділу «Наукова робота».

З метою підвищення ефективності екпериментальної діяльності між місцевими органами управління освітою та КЗ СОІППО у районах, сільських радах та містах області визначено координаторів з питань організації екпериментальної роботи та інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти та 26 квітня 2017 року проведено обласний науково-методичний семінар «Організаційні засади впровадження педагогічних технологій у закладах освіти області». У роботі якого взяли участь більше 60 осіб: координатори інноваційної та експериментальної діяльності методкабінетів місцевих органів управління освітою, керівники лабораторій, експериментів та проектів, науково-педагогічні працівники КЗ СОІППО.

Сучасна освіта вимагає принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого й послідовного запровадження сучасних науково-педагогічних технологій, ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності. Інноваційна освіта стає домінуючою тенденцією у всьому світі та є альтернативою традиційній освіти. Відповідно нова модель освіти повинна задовольняти вимогам безперервності, фундаментальності, універсальності, гуманізації та демократизму. Вона повинна мати механізми динамічного саморозвитку, тому потрібна цілісна безперервна система створення та впровадження педагогічних технологій в освіту.

Науково-педагогічні працівники інституту і педагогічні працівники закладів освіти наголосили на актуальності порушених питань та на необхідності взаємозв’язку теорії з практикою. Учасники семінару розкрили основні питання впровадження експериментальної роботи в закладах освіти області. Визначили основні завдання на найближчий час, окреслили основні проблеми й труднощі у здійсненні експериментальної роботи та впровадженні педагогічних технологій у закладах освіти області.

За результатами роботи учасники отримали матеріали семінару: методичні рекомендації «Організація освітніх інновацій та дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах» (уклад.: О.В. Борисова, О.М. Кириченко); «Анотований каталог публікацій інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2014-2015 роки» (уклад.: С.М. Грицай, О.В. Борисова); «Анотований каталог публікацій із інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2016 рік» (уклад.: С.М. Грицай, О.В. Борисова).

Відповідно до пунктів 3,4 розділу ІІІ наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та з метою оновлення бази даних експериментальної роботи та інноваційної освітньої діяльності у жовтні 2017 року науково-видавничим відділом Інституту здійснено паспортизацію закладів освіти щодо обліку і моніторингового контролю за станом обстежуваного експерименту в навчальному закладі. У паспорті міститься основна інформація про наявні експерименти, проекти та інновації в регіоні. Оновлення бази даних здійснюється щороку, до 1 жовтня.

У 2017 році 611 закладів освіти області брали активну участь у впровадженні 3 проектів Міжнародного рівня, 9 проектів Всеукраїнського рівня та одного регіонального рівня (у порівнянні в 2016 році впроваджувалося 10 проектів у яких задіяно 534 заклади освіти області).

Особливої уваги потребує питання фінансового забезпечення для проведення експериментальної роботи, як на місцевому, так і на державному рівнях. У більшості випадків поліпшення матеріально-технічного супроводу процесу впровадження експериментів відбувається за рахунок залучених коштів та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та місцеві органи управління освітою приділили значну увагу щодо стимулювання проведення експериментальної роботи та інноваційної освітньої діяльності, а відповідальність директорів закладів освіти та наукових керівників експериментальних педагогічних досліджень, які ретельно вивчають доцільності відкриття експерименту, унеможливили проведення формальних експериментальних досліджень у Сумській області.

Аналіз експериментальної роботи закладів освіти області дає змогу визначити перспективи розвитку інноваційних процесів:

- спрямованість на особистісно-орієнтоване навчання та виховання, що актуалізує ідеї гуманістичної парадигми освіти;

- технологізацію інноваційних процесів у загальноосвітньому закладі, за якої утверджується пріоритет технологій особистісно-орієнтованого виховання і навчання, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

- подальшу диференціацію та індивідуалізацію у процесах навчання та виховання (зокрема, шляхом упровадження відповідних інформаційно-комунікаційних технологій), які повинні сприяти розвитку творчих можливостей, задоволенню інтересів та нахилів кожного учня, орієнтації на спеціалізовану поглиблену підготовку, створенню умов для одержання додаткових знань, умінь, навичок;

- орієнтацію на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, що вимагатиме дотримання умов валеологічного забезпечення освітнього процесу, розробки, апробації і впровадження нових валеологічних освітніх технологій, навчальних програм і спецкурсів.

Означені пріоритетні напрями експериментально роботи, інноваційної освітньої діяльності та сучасний розвиток освіти вимагає якісного впровадження інноваційних педагогічних технологій, професійного вдосконалення педагогічних та керівних кадрів системи освіти відповідно до сучасних трансформацій суспільства й вимог інноваційного розвитку освіти у процесі її реформування.

Про стан здійснення інноваційної освітньої діяльності та організації експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області

Інноваційні проекти міжнародного рівня

Інноваційні проекти всеукраїнського рівня

Експерименти всеукраїнського рівня

Проекти регіонального рівня

Стан ведення експериментальної діяльності

Анотований каталог 2016

Анотований каталог 2017

Анотований каталог 2018

Довідник «Освітні проекти та технології»

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new