Наукова робота

Наукові заходи 2020 року

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Грудень 2019 року

Листопад 2019 року

07 листопада 2019 року - Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю «МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ: МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ»

7 листпада 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція «Регіональна система розвитку післядипломної педагогічної освіти: виклики та сучасні рішення»

8-9 листопада 2019 року - Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»

14 листопада 2019 року - регіональний семінар «Формування критичного мислення в процесі освітньої діяльності в контексті Концепції «Нова українська школа»»

20 листопада 2019 року - ІV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «ВІДКРИТА ОСВІТА ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ» 

21 − 22 листопада 2019 року - Четверті всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 80-річчю з дня народження Лідії Кондрашової. Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу

21-22 листопада 2019 р. - Міжнародна науково-практична конференція «Виклики ХХІ століття: наука, філософія, освіта»

22 листопада 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція «ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»

22–23 листопада 2019 року - Всеукраїнській науково-практичній конференції «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

27-28 листопада 2019 року - V Всеукраїнська науково-практична конференціїя «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій»

29-30 листопада 2019 року - Міжнародна наукова конференція «Теорія та практика сучасної науки та освіти»

Жовтень 2019 року

10 жовтня 2019 року - Всеукраїнський круглий стіл“РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”

10-11 жовтня 2019 року - ІII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «ПРИРОДНИЧА ОСВІТА І НАУКА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

16 жовтня - IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

17 жовтня 2019 року - II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ПОЧАТКОВА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

17–18 жовтня 2019 року - Всеукраїнська науково-теоретична конференція «ІХ Довженківські читання: «ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ»

17 жовтня та 28 жовтня - вебінар «Сучасна інформатика. Активні методи навчання»

18 жовтня 2019 року - VIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Стратегія управління закладами освіти в умовах інформаційного суспільства"

18 жовтня 2019 року - ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВЕЛЕТ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА ( ДО 200-ЛІТТЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША )»

24-25 жовтня 2019 року - ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника»

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new