Наукова робота

Листопад

8 листопада 2018 року - Міжнародна науково-практична конференція «Філософія і художня література в хронотопі технічного вузу»

08 листопада 2018 року Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція«Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу»

8-9 листопада 2018 року проводиться ІV Міжнародна науково-практична конференція «STEM-освіта: стан упровадження та перспективи розвитку»

8-9 листопада 2018 року - V Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій»

13-14 листопада 2018 року ІV Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності»

15-16 листопада 2018 року - Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська мова як чинник національної державності»

16 листопада 2018 - Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-світоглядні засади трансформації освіти: простір соціальної взаємодії»

20 листопада 2018 року II регіональної науково-практичної конференції «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти»

21 листопада 2018 року Міжнародна науково-практична конференція "Науково-практичні засади освітнього менеджменту в умовах становлення Нової української школи"

22-25 листопада 2018 року - ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (Навчально-демонстраційні сесії «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики»)

22-25 листопада 2018 року Навчально-демонстраційні сесії «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики»"

24-25 листопада 2018 Тринадцяті Всеукраїнські Читання з Гуманної Педагогіки «Чисті думки творять дива»

27-30 листопада 2018 р. - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність» (Новий Сонч, Польща)

Жовтень

11-12 жовтня 2018 року - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «СУЧАСНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

17 – 18 жовтня 2018 року ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Післядипломна педагогічна освіта: особливості професійно-особистісного розвитку педагогів в умовах освітньої реформи”

З 17 по 19 жовтня 2018 року на базі Сковородинівської академії молодих учених проходитиме осіння школа для молодих науковців

18 жовтня 2018 року проводиться Міжнародна конференція «Розвиток управлінської компетентності керівника як важливого ресурсу забезпечення якості роботи закладу освіти»

20 жовтня 2018 року  4-й Міжнародний освітній форум-практикум

20-24 жовтня 2018 року Стажування “Проектний підхід в системі підготовки та перепідготовки керівного, адміністративного та педагогічного складу навчальних закладів в контексті реформування системи освіти України. Європейський досвід” (управлінсько-економічний аспект)

26-27 жовтня 2018 р. Друга Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій»

Обласний науково-методичний семінар 2018 року

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new