Відбулась VI міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, педагогів-практиків, вчителів - «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій»

вкл. .


     
29-31 травня 2013 р. на базі КЗ Сумський ОІППО відбулась VI міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, педагогів-практиків, вчителів - «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». 


 

Країни учасниці: Нідерланди, Канада, Польща,   Республіка Білорусь; Республіка Узбекістан, Республіка Казахстан, Російська Федерація, Україна.

 

Загальна кількість статей – 93, з них освітньої проблематики – 50.Загальна кількість статей зарубіжних учасників – 25% (23 статті). 

З вітальним словом виступив заступник голови обласної ради Ребенко І.М., к.т.н., доцент.

         Особливістю проведення конференції 2013 року – була пряма он-лайн трансляція через сайт конференції http://itea-conf.org.ua/ids3ci-2013/ і велика кількість дистанційних виступів на Пленарному засіданні.

29-30.05.2013 р. з доповідями на Пленарному засіданні виступили в залі:

- представники кафедри політології Національного університету Києво-Могилянської академії: завідувач кафедри, д.політ.н., проф. Дем'янчук О.П., к.філос.н. доцент Кисельов С.О., ст. викладач Новічкова О. С.(м. Київ, Україна);

- Терепищий С.О., к.філос.н., доцент кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна);

- Полторацький О.С., к. політ.н., доцент кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ, Україна) ;

- Войченко О.П., н.с. Міжнародного науково-методичного центру інформаційних технологій і систем,  Національного координатора Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх»  (м. Київ Україна). Завдяки Олексію Петровичу ми мали змогу прямої он-лайн трансляції конфренції;

- Кулик О. Є., завідувач КУ «Чаплинський районний методичний кабінет», здобувач  наукового ступеня кандидата педагогічних наук при кафедрі  управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи «Університету менеджменту освіти» НАПН України (Україна);

- Медведєв І.А., член-кор. Академії Педагогічних і соціальних наук (Москва, РФ), в.о. ректора, к.держ.упр., доцент ; завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, к.філос.н., доцент Жук М.В.;  завідувач навчально-методичного відділу дистанційної освіти КЗ Сумский ОІППО, (м. Суми, Україна) Силка О. О.,

         Також були заслухані дистанційно он-лайн доповіді:

-   Бризгаліної О.В., к. філос. н, доцента, зав. кафедрою Філософії освіти філософського факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова (м. Москва, РФ);

-   Турбовского Я.С., д.п.н., професора, завідуючого лабораторією «Філософія освіти»  ФДНУ ІТІП РАО (м. Москва, РФ);

-    Наливайко Н.В., д.філос.н., професора, директора НДІ ФО НДПУ;   Пушкарьова Ю.В., к. філос. н., доцента НДПУ (м. Новосибірськ, РФ);

-   Сошнева О. М., к. економ. н., доц., зав. кафедрою соціального аналізу та математичних методів в соціології  факультету соціологіі Санкт-Петербургського державного університету (м. Санкт-Петербург, РФ);

-   Малахова Ю.А., к.т.н., доцента Брянського державного технічного університету (м. Брянск, РФ);

-    П. Коммерса, професора факультету біхевіористських наук університету «Твент» (Нідерланди).

Були представлені доповіді представників Казахського національного університету ім. аль-Фарабі - Минбаєвої А.К., д.п.н., доцента; Мукашевої А.Б., в.о. професора, д.п.н.; Касен Г.А., к.п.н, доцента (м. Алмати, Республіка Казахстан).

Також представлено досвід реалізації філософії соціального конструктивізму в створенні віртуальних тренажерів та лабораторій на базі кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики Івано-Франківського  національного технічного університету нафти та газу  - д.т.н., професор, завідувач кафедри Заміховський Л.М., к.т.н., доцент Савюк Л.О., аспірант Матвієнко Р.М., асистент Рогач О.О., магістр Новосад І. (м. Івано-Франківськ, Україна).

Під час роботи конференції працювали секції. Детальна інформація про роботу конфренції на сайті конференції http://itea-conf.org.ua/ids3ci-2013/

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new