СУЧАСНИЙ ВИМІР ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

вкл. .

golovnaДругий день роботи виставки Десятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» (15 березня 2019 року) мав практичне спрямування і відбувався у форматі круглих столів, науково-практичних конференцій, науково-практичних семінарів.

Делегацію від Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти очолив ректор, професор кафедри соціально-гуманітарної освіти, доктор історичних наук, доцент Нікітін Ю.О.

Делегати брали активну участь у науково-методичних та презентаційних заходах в рамках виставки, активно спілкувались з високоповажними колегами: президентом Національної академії педагогічних наук України Кременем В.Г., директором Інституту модернізації змісту освіти Спіріним О.М., академіком Академії педагогічних наук України Бехом І.Д., завідувачем відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України Ярошенко О.Г., заступником директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.C. Костюка НАПН України Карамушкою М.Л.

15 березня 2019 року в конференційній залі Київського Палацу дітей та юнацтва інститутом організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасний вимір та стратегії розвитку особистісно-професійної компетентності педагога» (у рамках експерименту всеукраїнського рівня з теми «Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти»).

Метою конференції було розкриття актуальних питаннь розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»; особливості реалізації експерименту всеукраїнського рівня щодо особливостей вдосконалення професійної діяльності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти; зміст та структура особистісно-професійної компетентності педагога; специфіку використання інноваційних форм та методів розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти. У роботі конференції взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники, керівники та педагогічні працівники закладів освіти області та України.

У ході роботи були опрацьовані тематичні напрями:

  • компетентністий підхід до електронного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти;
  • розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів дошкільної, початкової, повної загальної та позашкільної освіти;
  • інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти,
  • реалізація компетентнісно орієнтованої освіти керівників закладів освіти;
  • розвиток психологічної компетентності педагога в системі післядипломної освіти;
  • трансформація української освіти в контексті вітчизняних практик та світового досвіду.

Доповідачами на пленарній частині конференції виступили Ю.О.Нікітін, ректор Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри соціально-гуманітарної освіти з доповіддю «Розвиток особистісно-професійної компетентності педагога – запорука створення сприятливого освітнього середовища»; С.М. Грицай, проректор з наукової роботи Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти кандидат педагогічних наук, доцент з доповіддю «Особливості розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах післядипломної педагогічної освіти»; Л.М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України з доповіддю «Особливості розвитку соціальної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти»; Г.А. Назаренко, проректор з науково-методичної діяльності, професор кафедри професійного розвитку педагогів Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник з доповіддю «Професійний стандарт як детермінанта розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів»; Т.К. Андрющенко, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри професійного розвитку педагогів Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» з доповіддю «Особистісні орієнтири інноваційної культури педагога»; С.М. Мартиненко, проректор з питань розвитку Київського міжнародного університету, доктор педагогічних наук, професор з доповіддю «Особистісно-професійне становлення вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти»; В.В. Вітюк, проректор з науково-методичної роботи Волинського інституту післядипломної освіти педагогічних освіти, кандидат педагогічних наук, доцент з доповіддю «Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах інноваційного середовища післядипломної освіти»; А.В. Вознюк, завідувач кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти кандидат психологічних наук, доцент з доповіддю «Модель розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти»; Н.І.Семчук, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» з доповіддю «Зміна парадигмальних засад у професійній підготовці сучасної спільноти педагогів»; С.В. Драновська, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук з доповіддю «Розвиток громадянської компетентності вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти»; О.М. Кириченко, завідувач науково-видавничого відділу Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  з доповіддю «Інноваційне освітнє середовище як фактор розвитку професійної компетентності вчителя».

За результатами роботи конференції підготовлено видання електронної збірки матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний вимір та стратегії розвитку особистісно-професійної компетентності педагога» до якої увійшли 83 статті науковців, науково-педагогічних працівників, керівників та педагогів закладів освіти області та України.

Учасники конференції відмітили високий науковий та організаційний рівень підготовки заходу, актуальність тематики та погодились з думкою про те, що формат виставки та є досить вдалим, оскільки поєднує теоретичні та практичні надбання освітян.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new