Розвиток особистісно-професійної компетентності педагога - запорука успіху інноваційної освіти

вкл. .

IMG 9717cdb1ed26761cda6b1dde42c66987 VОднією з визначальних тенденцій розвитку сучасної освіти є підвищення фундаментальної, психолого-педагогічної та інформаційної культури вчителя. Оволодіння сучасними технологіями організації навчального процесу та методикою їх використання забезпечує можливість спрямування освітньої діяльності на особистість учня, його професійне самовизначення та можливість ефективної самореалізації.

Викладачі фізики, математики і астрономії закладів вищої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти на курсах підвищення кваліфікації, які відбулися у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ознайомилися з особливостями створення освітнього середовища переорієнтованого на професійну орієнтацію учнів, формування в них готовності до застосування набутих компетентностей у професійному спектрі.

Інтерактивні лекції, практичні заняття та тренінги досвідчених викладачів к.пед.н., доц., доцента кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту О.О.Гирі; к.пед.н., доц., доцента кафедри соціально-гуманітарної освіти В.О. Мазуренка; ст. викладача кафедри теорії і методики змісту освіти С.В.Коди; ст. викладачів кафедри освітніх та інформаційних технологій С.П. Лабудька та Т.О.Шевченко були орієнтовані на розвиток особистісно-професійних компетентностей викладачів фізики, математики і астрономії закладів вищої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, бо саме від професіоналізму педагога залежить якість створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи. Досвідчені викладачі Сумського ОІППО мають стійке переконання, що процес реалізації змісту природничо-математичної освітньої галузі у закладах вищої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) освіти має бути спрямованим на:

  • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;

  • формування і розвиток компетентностей в учнів в процесі навчання фізики, математики і астрономії;

  • забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраної професії.

Перехід до інноваційної освіти передбачає підготовку вчителя нової генерації, здатного до сучасних умов організації навчально-виховного процесу, соціальної мобільності, використання сучасних інноваційних технологій навчання тощо. Викладаючи теорію і методику фізики, математики і астрономії, ст. викладач кафедри теорії і методики змісту освіти С.В.Кода особливу увагу приділила сучасній освітній інновації STEM-освіті. Оскільки, здобуття сучасних професій потребує всебічної підготовки із різних освітніх областей природничих наук, інженерії, технологій та програмування, напрямів, які охоплює STEM-освіта. У слухачів курсів підвищення кваліфікації формувалась стійка мотивація до реалізації головної мети STEM-освіти - посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності; створення науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді, набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності; розвитку інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, формування в учнів потреби до саморозвитку та самоосвіти.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new