ПЕРВИННА АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ УСПІШНО ЗАВЕРШЕНА

вкл. .

LogoУ КЗ СОІППО успішно завершено первинну акредитацію освітньо-професійних програм з підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 073 Менеджмент, 053 Психологія. Про це свідчить Рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 року (протокол № 133), затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 08 січня 2019 року №13.

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 07.12. 2018 р. № 2781-л, № 2947-л, № 2955-л «Про проведення акредитаційної експертизи», відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» у КЗ СОІППО впродовж 17-19 грудня 2019 року працювали створені експертні комісії Міністерства освіти і науки України у складі:

Сущенко Л.О., професора кафедри соціальної педагогіки Запорізького національного університету, доктора педагогічних наук, доцента, голови комісії (освітньо-професійна програма Педагогіка вищої школи);

Мирончук Н.М., доцента кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидата педагогічних наук, доцента, члена комісії (освітньо-професійна програма Педагогіка вищої школи);

Сиченка В. В., професора кафедри освітнього менеджменту, державної політики та економіки Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, доктора наук з державного управління, доцента, голови комісії (освітньо-професійна програма Управління навчальним закладом);

Тимошко Г. М., професора кафедри педагогіки, управління та адміністрування ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора, члена комісії (освітньо-професійна програма Управління навчальним закладом);

Журавльової Л. П., завідувача кафедри психології розвитку та консультування Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктора психологічних наук, професора, голови комісії (освітньо-професійна програма Практична психологія);

Лойко Л. С., доцента кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, кандидата психологічних наук, доцента (освітньо-професійна програма Практична психологія).

Основна мета роботи експертних комісій – проведення перевірки відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами Управління навчальним закладом, Педагогіка вищої школи, Практична психологія.

За результатами роботи експертними комісіями було підписано позитивні експертні висновки акредитаційної експертизи, а Акредитаційна комісія України прийняла рішення про видачу Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм Педагогіка вищої школи, Управління навчальним закладом, Практична психологія за другим (магістерським) рівнем.

Вітаємо випускові кафедри з успішним завершенням первинної акредитації освітньо-професійних програм і бажаємо вдячних студентів-магістрів та конкурсу при наборі абітурієнтів!!!

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new