ДО ПИТАННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

golovna resДитина з особливими потребами потребує особливої уваги та психологічної корекції.

На етапі реформування сучасної системи спеціальної освіти однією з альтернативних форм її здобуття дітьми дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку є інклюзивне навчання. Спільне виховання здорових дітей і дітей з особливими освітніми потребами можливе за умови забезпечення ефективного психологічного супроводу, зокрема психологічної корекції, спрямованої на гармонізацію особистісного та інтелектуального потенціалу, корекцію порушень психічного розвитку, усунення вторинних особистісних реакцій на наявний психічний або фізичний дефект, сприяння соціалізації.

З метою підвищення психологічної компетентності практичних психологів закладів дошкільної освіти області з питань організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 15 березня 2018 року на базі Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації проведено обласний науково-практичний семінар.

У рамках заходу І.В. Марухина, завідувач навчально-методичного центру психологічної служби Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, наголосила на сучасній філософії державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, запровадженні інклюзивного навчання дітей в усіх її ланках, актуалізувала проблему організації та змісту корекційної складової психологічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку в контексті втілення в практику діяльності сучасних освітянських установ гуманістичних, дитино орієнтованих принципів.

Наукове обґрунтування змісту та особливостей організації корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, вибору форм і методів корекції в умовах закладу дошкільної освіти здійснили Л.О. Прядко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту, завідувач лабораторії інклюзивного та інтегрованого навчання Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, та О.І. Василевська, кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

Під керівництвом Л.О. Кондратенко, методиста навчально-методичного центру психологічної служби Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, учасники семінару охарактеризували особливості дитини з порушеннями психофізичного розвитку, відпрацювали технологію складання індивідуальної програми корекційно-розвивальної роботи відповідно до нозології та висновку обласної психолого-медико-педагогічної комісії.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO