ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Обдарована молодь – успішна держава»

emblemapngШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в обласній науково-практичній конференції «Обдарована молодь – успішна держава», яка відбудеться 26 листопада 2014 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мета конференції: визначення наукових та практичних способів розв’язання проблеми організації ефективної роботи з обдарованою учнівською молоддю, формування в них успішних життєвих стратегій у сучасному соціумі.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • науково-дослідна робота учнівської молоді (молоді науковці, фахівці МАН);

  • середовище успіху (директори загальноосвітніх навчальних закладів);

  • виявлення, підтримка, діагностування, розвиток здібностей школярів (учителі загальноосвітніх навчальних закладів);

  • психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими учнями (практичні психологи).

Запрошуються: науковці, завідуючі РМК, методисти РМК, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, педагоги, працівники позашкільних навчальних закладів, усі зацікавлені особи.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

09.30-10.00 - заїзд та реєстрація учасників конференції;

10.00-11.30 – відкриття конференції, пленарне засідання;

11.35-12.35 – робота секцій;

12.40-13.00 – обідня перерва

13.00-14.00 підведення підсумків;

14.00 від’їзд учасників конференції.

За результатами роботи конференції планується видання збірника тез доповідей та підсумкової резолюції.

Усі учасники конференції отримають відповідний сертифікат.

Форми та умови участі: очна, заочна.

Заявки на участь у конференції і тези виступів приймаються до 5 листопада 2014 року на електронну адресу soippocsi@gmail.com.

Контактні телефони оргкомітету: 

0502788647 – Удовиченко І.В., проректор з науково-педагогічної роботи Сумського ОІППО;

0506878955 – Подліняєва О.О., завідувач науково-методичного відділу Сумського ОІППО.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Обсяг матеріалів – 2-3 стор.

Назва статті (тез) – великі літери, напівжирний шрифт, форматування по центру.

Ініціали і прізвища авторів – наступний рядок після назви статті: курсив, форматування по центру.

Назва організації – наступний рядок після прізвища автора, форматування по центру.

Текст статті (тез) – через інтервал після назви організації: форматування по ширині. Текст без переносів, абзац – 10 мм, посилання – у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру та сторінки цитованого джерела [3, с.15]. Матеріали необхідно готувати у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows (версія 2007 – 2010). Відстань між рядками – одинарний інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт – Times New Roman, кегль 14. Поля – 20 мм. Список літератури – через 1 інтервал після тексту статті. Перелік літератури з дотриманням правил Держстандарту. Сторінки статті не нумеруються.

До збірника матеріалів будуть включені тези учасників конференції, що відповідають тематиці заходу, та надіслані до 05.11.2014. Оргкомітет лишає за собою право відхиляти доповіді, що не відповідають тематиці конференції або її науковому рівню.

Зразок оформлення заявки

ЗАЯВКА

учасника обласної науково-практичної конференції

«Обдарована молодь – успішна держава»

Прізвище, ім’я по батькові _____________________________________________

Вчений ступінь, вчене звання _________________________________________

Назва навчального закладу/організації _________________________________

Посада ____________________________________________________________

Контактні телефони _________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________

Форма участі:  очна/заочна___________________________________________

Напрям роботи конференції__________________________________________

Бажаю виступити з доповіддю: так/ні __________________________________

Повна назва доповіді: _______________________________________________

Приймаю умови участі у конференції

та даю згоду на друк матеріалів із

використання моїх персональних даних _______________________________

Оргкомітет конференції

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO