Участь у вебінарі «Особливості впровадження нових Державних стандартів освіти, удосконалення змісту і методів навчання та виховання в умовах реалізації нових освітніх тенденцій»

Webinar novost resultВидавничою групою «Основа» у ці дні (з 05 по 20 червня) проводиться Всеукраїнський педагогічний інтерактивний марафон «Суспільний діалог: актуальні питання освіти».  У рамках марафону проводяться інтерактивні вебінари. 17 червня 2014 року у вебінарі* за темою: «Особливості впровадження нових Державних стандартів освіти, удосконалення змісту і методів навчання та виховання в умовах реалізації нових освітніх тенденцій» взяли участь Л.А. Коростіль, доцент кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти, В.М., Успенська, старший викладач цієї ж кафедри та А.В. Метейко, методист хімії Сумського ОІППО. Вебінар був присвячений актуальним питанням викладання шкільних дисциплін у новому навчальному році. Їх розкривали фахівці Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти: Н.В. Бєскова , С.С. Фіцайло, Р.І. Євтушенко, О.Ю. Котусенко.


Світлана Сергіївна Фіцайло підняла питання, актуальні для викладання природничих дисциплін – природознавства, біології, хімії та основ здоров’я. Виступ був сконцентрований на особливостях впровадження нових Державних стандартів освіти у викладанні природознавства в 5 класі, біології – у 6 класі. Акцентовано увагу слухачів на зміни в структурі програми (змінено розподіл тем, годин, спрощена термінологія тощо) та на зміни її практичної складової (виділено різні форми діяльності: практичні та лабораторні роботи, лабораторні дослідження, дослідницький практикум, міні-проекти).


Зазначалося, що лабораторні роботи з біології у 6 класі відсутні (їх виконання передбачає наявність самостійних навичок, а у 6 класі вони тільки формуються), актуальними стали лабораторні дослідження, які стали необхідними задля реалізації актуального сьогодні діяльнісного підходу, і які вчитель організовує на етапі вивчення нового матеріалу. Лабораторні дослідження спрямовані на виконання певних задач, які ставить перед собою та учнями вчитель. Ці роботи повинні бути простими, адаптованими до пізнавального рівня школярів та не вимагати використання складного обладнання. Лабораторні дослідження не передбачають обов’язкової фіксації в робочому зошиті у тому вигляді, як вимагається для лабораторних робіт (тема, мета, обладнання тощо), окремі записи можуть бути у зошиті, або вони можуть бути відсутніми. Форму проведення лабораторних досліджень визначає вчитель, спеціального  оцінювання вони не потребують, а відбувається воно як оцінювання будь-якої діяльності учнів на уроці.


Ще один вид практичної складової представлений у вигляді практичних робіт, які виконуються учнями самостійно. За програмою у 6 класі їх 5.  Основна мета – оцінити практичні вміння та навички учнів. На проведення практичної роботи виділяється окремий урок і оцінювання її є обов’язковим для всіх учнів. Враховуючи вікові можливості шестикласників, дана робота закінчується не висновками, а підсумками.


У 7-11 класах з біології лабораторні та практичні роботи оцінюються на розсуд учителя.
З метою розвитку дослідницьких умінь учнів пропонуються дослідницькі практикуми та міні-проекти. Це роботи на пошук інформації, розвиток дослідних умінь, спостереження та маніпуляція з рослинами. Ці види робіт не є обов’язковими, пропонуються окремим учням за їх бажанням. Дослідницькі практикуми, як правило, пропонуються учням  для виконання вдома, з допомогою батьків. Хоча можуть виконуватись і на уроці. Міні-проекти готують школярів для виконання проектів у майбутньому. Пропонується на початку навчального року виділити окремий урок про те, як виконувати міні-практикум. Оцінювання дослідницьких практикумів та міні-проектів проводиться лише в індивідуальному порядку в залежності від обсягу та характеру виконаної роботи. Для учнів 6 класу доцільно застосовувати лише інформаційні проекти.


Семестрові контрольні роботи у 5 та 6 класі робити недоцільно, оскільки вони перевантажують учнів, поточний та тематичний контроль знань буде достатнім. У 7-11 класах рекомендуємо до завдань контрольних робіт обов’язково включати відкриті питання, на які учні дають розгорнуті відповіді.  


Після виступу С.С. Фіцайло було організовано її спілкування з учасниками вебінару. У режимі «чат» можна було поставити питання, які хвилюють педагогів та отримати на них відповіді.  Серед таких прозвучали наступні:


При відсутності підручників з біології для 6 класу за новою програмою чи можна використовувати старі?
Відповідь. Є наказ Міністерства освіти і науки України про заборону використання підручників, які було видано до 2010 року. А тому відповідь на питання – ні, не можна.


Чи переглядається програма з хімії (за новими Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти), затверджена наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 року № 664?
Відповідь. Програма «Хімія 7-9 класи», що вступає в дію у 2015-2016 навчальному році, дійсно переглядається робочою групою та авторами, проте суттєвих змін у ній не буде.


Де і коли будуть розміщені навчальні програми і методичні рекомендації з предметів природничого циклу?
Відповідь. На даний час методичні рекомендації знаходяться на підписі у заступника міністра освіти, а тому найближчим часом вони з’являться на сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій та змісту освіти. Програми, після їх доопрацювання, можна буде знайти там же.


Чи можна віртуальні лабораторії з хімії та біології розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України?
Відповідь. Дана можливість буде розглянута.


Які засоби унаочнення доцільно використовувати за новими стандартами? Чи можна використовувати ті, які виготовлено самостійно?
Відповідь. Так можна, проте вона (наочність) повинна відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.


Де можна придбати рекомендовані МОН електронні посібники та засоби навчання?
Відповідь. У відповідних видавництвах, які мають ліцензію на їх поширення.


Де можна знайти вчителю вимоги до складання тексту контрольної роботи?
Відповідь. На даний час такого документу немає, проте звернемо увагу на його розробку.


Чи всі посібники, якими користується вчитель, повинні мати гриф МОН?
Відповідь. Лише література, якою користуються учні, повинна мати гриф Міністерства освіти і науки України. Вчитель же, при підготовці до уроку, може користуватися будь-якою літературою. Що стосується методичної літератури, то вона повинна відповідати чинним програмам.


Які існують конкурси з хімії?
Відповідь. Серед предметних конкурсів з хімії існує лише «Турнір юних хіміків». Проте, якщо звернути увагу на зміст завдань інтегрованих конкурсів «Колосок» та «Геліантус», то там хімічний напрямок присутній. Залучайте учнів до даних конкурсів.

У процесі спілкування учасники вебінару звернулися до С.С. Фіцайло з пропозицією на рівні Міністерства освіти і науки України повторно підняти питання щодо узгодження переліку реактивів, необхідних для виконання практичної складової програми з хімії і Закону України «Про перебіг в Україні наркотичних засобів і психотропних речовин». А також ініціювати роботу щодо забезпечення обладнанням та хімічними реактивами навчальні заклади за кошти державного бюджету з метою якісного виконання стандартів природничої освіти.

Заключною пропозицією до всіх виступаючих було організувати подібні вебінари окремо за напрямами перед початком навчального року з метою залучення більш широкого спектру освітян і вирішення хвилюючих їх питань.

* Вебіна́р (англ. webinar) – спосіб організації зустрічей онлайн, формат проведення семінарів, тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO