Особливості підготовки керівників закладів освіти до запровадження Державного стандарту базової середньої освіти в умовах Нової української школи

06 newУкраїна перебуває на шляху реформування освітньої системи, зокрема, шляхом реалізації Концепції "Нова українська школа". Цей процес не обійшов стороною і керівників закладів загальної середньої освіти, які відіграють ключову роль у впровадженні інновацій та забезпеченні якісного навчання.

З метою якісної підготовки керівників закладів освіти Сумщини у жовтні-грудні 2023 року було запроваджено навчання директорів та заступників директорів закладів загальної середньої освіти за освітньою програмою "Організація освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти при впровадженні державного стандарту базової середньої освіти (адаптаційний цикл)", яке пройшли 527 керівників, а саме 243 директори та 284 заступника директора закладів загальної середньої освіти.

 Освітня програма курсів підвищення кваліфікації для керівних кадрів є стратегічно важливим етапом у впровадженні Державного стандарту базової середньої освіти (ДСБСО) в умовах Нової української школи (НУШ). Метою курсів є формування управлінських компетентностей, оволодіння керівниками закладів освіти необхідним інструментарієм для реалізації стратегії успішної інтеграції ДСБСО в освітній процес. Курси спрямований на розвиток лідерських якостей, забезпечення педагогічного колективу необхідними ресурсами та створення сприятливого безпечного середовища у закладі.

Першим і найважливішим етапом в підготовці керівників є осмислене ознайомлення з основними принципами та Концепцією "Нова українська школа", Державним стандартом базової середньої освіти, нормативно-правовими документами. Керівники закладів повинні розуміти цільові орієнтації реформи, зокрема, акцент на автономізацію закладу освіти, самостійне створення унікальних документів закладу, розвиток критичного мислення, комунікативних навичок та практичних умінь здобувачів освіти.

Впровадження новаторських підходів вимагає від керівників закладів освіти лідерства вищого рівня. Під час навчання вони оволоділи вмінням мотивувати вчителів, сприяти їх професійному зростанню, а також вміти вести команду в умовах змін. Навички управління та прийняття рішень також набувають нового значення. Для досягнення успіху в цьому напрямі керівники закладів освіти повинні активно співпрацювати зі своєю командою педагогів, забезпечуючи їх підтримкою та стимулюючи творчість. Збереження відкритого та дружнього ставлення в команді сприятиме обміну ідеями та найкращими практиками, що, в свою чергу, сприяє ефективній реалізації завдань Нової української школи.

Нова українська школа покладає значний акцент на використання сучасних технологій у навчанні. Керівники закладів освіти повинні бути орієнтовані на впровадження цифрових інструментів, електронних підручників та інших інновацій у освітній процес. Це вимагає не лише фінансової підтримки, але й розвитку власних компетенцій у галузі інформаційних технологій.

Керівники закладів загальної середньої освіти мають враховувати потреби як здобувачів освіти, так і педагогів. Створення позитивного та стимулюючого безпечного освітнього середовища є важливим аспектом роботи керівника. Важливо враховувати індивідуальні особливості кожного здобувача освіти та підтримувати педагогів у розвитку їх професійних компетенцій.

Ключовим елементом успішної реалізації Концепції "Нова українська школа" є підтримка громадськості та батьків. Навчання на курсах підвищення кваліфікації допомогли керівникам взаємодіяти з громадою, вислуховувати їхні погляди та сприяти активній участі батьків у навчальному процесі.

В умовах воєнного стану керівники закладів освіти розуміють сутність освітніх втрат, їх вплив на здобувачів освіти та освітній процес. Аналіз втрат допомагає розробити стратегії для ефективного відновлення та компенсації втрачених знань, умінь, навичок, компетентностей. Готовність керівників до подолання освітніх втрат передбачає не лише технічні аспекти відновлення, але й глибоке розуміння потреб здобувачів освіти та створення умов для їхнього успіху в майбутньому. Освітні втрати можуть виявити довготривалі наслідки для індивіда та суспільства в цілому. Для подолання цих втрат важливо впроваджувати стратегії реабілітації, створювати умови для доступу до освіти та забезпечення психосоціальної підтримки для дітей, які стали жертвами подібних обставин.

Керівники закладів освіти – слухачі курсів підвищення кваліфікації підкреслили важливість, актуальність цих курсів, їх практикозорієнтованність, матеріал структурований, викладений компактно, зручно для використання. Слухачі відзначили, що позитивом було те, що відбувався відеозапис лекцій і слухачі, які змушені перейти до укриття через повітряну тривогу, мають можливість переглянути матеріал.

Отже, підготовка керівників закладів загальної середньої освіти до запровадження Державного стандарту базової середньої освіти в умовах Нової української школи є складним і багатогранним процесом. Вона вимагає не лише теоретичних знань, але й розвитку практичних навичок та лідерських якостей. Лише завдяки відповідній підготовці керівники можуть успішно впроваджувати інновації та створювати умови для успішного розвитку здобувачів освіти. Це включає в себе не лише технічні та методичні аспекти, але і врахування людського фактору, розвиток емоційного і соціального інтелекту. Тільки такий підхід дозволить ефективно впроваджувати інновації та сприяти розвитку якісної освіти в Україні.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO