Наказ ДОН СОДА від 28.11.2017 №682-ОД Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 навчальному році

Результати письмових випробувань 011 Освітні, педагогічні науки)

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ проведення акредитаційної експертизи з підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом) (073 Менеджмент), галузі знань 1801 Специфічні категорії (07 Управління та адміністрування) у Комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2017 року № 70-л

Наказ МОНУ від 27.04.2017 №658 Про результати акредитації та атестації

Протокол засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 6 квітня 2017 року № 47/1

Онлайн-опитування вчителів початкових класів

З метою вивчення ставлення вчителів початкових класів до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, удосконалення системи їх підготовки до роботи за новим стандартом у період з 05 до 20 грудня 2017 року проводиться онлайн-опитування вчителів початкових класів. До участі в опитуванні запрошуються вчителі початкових класів, які у 2018-2019 навчальному році будуть працювати в 1-х класах. Опитувальник розміщено на головній сторінці сайту Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Запрошуємо до участі в онлайн-опитуванні.

7.03010301 «Практична психологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Кваліфікація – практичний психолог у закладах освіти

Форма навчання – денна, заочна

Термін навчання – 1,5 роки (денна форма), 2 роки (заочна форма)

Нормативна частина програми підготовки

 • Фізіологія ВНД

 • Математичні методи в психології

 • Охорона праці

 • Вступ до спеціальності

 • Загальна психологія

 • Психодіагностика

 • Основи психокорекції

 • Вікова психологія

 • Соціальна психологія

 • Основи психологічного консультування

 • Основи дефектології

 • Основи патопсихології

 • Методика викладання психології

 • Історія психології

 • Психологічна служба в системі освіти

 • Психологія управління

 • Диференційна психологія

 • Експериментальна психологія

 • Педагогічна психологія

 • Порівняльна психологія

 • Методологія та теорія практичної психології

 • Сучасні теорії глибинної психології

 • Практикум з групової психокорекції

 • Основи клінічної психології

 • Демографія

 • Арттерапія

Вибіркова частина програми підготовки

 • Основи медичних знань

 • Самовиховання і саморегуляція особистості

 • Методологія наукового дослідження

 • Основи девіантології

 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент

Випускники спеціальності можуть працювати:

- практичними психологами у різних видах педагогічних закладів;

- викладачами освітніх закладів різних рівнів;

- співробітниками психологічних, соціально-психологічних науково-дослідницьких, науково-методичних установ.

Студенти отримують необхідні для роботи знання:

 • основних положень міжнародних та міжрегіональних документів про права людини та дитини; законодавчих актів про соціально-психологічну службу України;

 • специфіки діяльності практичного психолога в різних сферах соціальної практики (система освіти, Збройні сили, правоохоронні органи, мистецтво, наука, культура, медицина, бізнес і економіка тощо), її завдань, функцій та цілей;

 • етичних принципів діяльності практичного психолога, освітньо-кваліфікаційних характеристик, прав і обов'язків психолога; форм професійної взаємодії практикуючих психологів;

 • вимог до особистості практикуючого психолога та знання шляхів вдосконалення професійних якостей та здібностей практичного психолога;

уміння:

 • визначати психологічну проблему в умовах конкретної ситуації, розробляти шляхи подолання проблеми через постановку низки завдань;

 • поєднувати теоретичний аналіз проблем з їх оптимальним вирішенням;

 • знаходити найбільш ефективні засоби вирішення психологічної задачі;

 • з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки і заходи по оптимі-зації власної професійної діяльності;

 • оволодівати інноваційним стилем професійної діяльності та гуманним ставленням до людини;

 • впливати на роботу персоналу з метою досягнення бажаного результату праці і задоволення його потреб;

 • реагувати на всі складнощі життя колективу, виділяти і розвивати позитивні складові;

 • встановлювати емпатичні зв'язки з клієнтом;

 • методично правильно проводити анкетування, тестування, заходи психокорекції та інших впливів на людину;

 • використовувати психологічний інструментарій, адекватний задачі і особливостям праці персоналу;

 • інтерпретувати результати психодіагностики, виявляти властивості особистості і можливості її продуктивної діяльності;

 • продуктивно навчати, забезпечувати розвиток і корекцію діяльності особистості та колективу;

 • здійснювати вибір і реалізацію продуктивних моделей, алгоритму і технології діяльності;

 • організувати соціально-психологічну роботу і особисто брати участь у проведенні адекватних заходів;

 • формувати позитивну "Я-концепцію" у клієнта, самоаналіз і адаптацію до нових реальних умов;

 • здійснювати первинну профілактику алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок людини;

 • проводити психологічну експертизу і корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію людини;

 • консультувати керівників і працівників установ з питань використання психології з метою ефективної організації виробничої діяльності.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new