Нормативно-правове забезпечення освітьої діяльності на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки

Концепція освітньої діяльності

Положення про порядок визнання результатів навчання , отриманих у неформальній освіті в КЗ СОІППО

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у КЗ СОІППО

Положення про електронне свідоцтво про підвищення кваліфікації за результатами дистанційного навчання в КЗ СОІППО

Положення про навчальну програму дисципліни - силабус у КЗ СОІППО

Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів КЗ СОІППО

Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін та повторного навчання в КЗ СОІППО

Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КЗ СОІППО

Положення про проведення практики стажування здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня

Про апеляцiйну комiсiю

Про виїзні курси підвищення кваліфікації

Про державну атестацію студентів

Про критерії оцінювання знань студентів 7 від 27.06

Про курси за вибором

Про навчальну дисципліну здобувачів освіти

Про навчання студентів за індивідуальним графіком

Про організацію освітньої діяльності на фаультеті

Про організацію та проведення стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників

Про порядок замовлення друку видачі та обліку документів про вищу освіту

Про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами

Про порядок надання платних освітніх послуг

Про приймалну комiсiю

Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників інституту

Про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO