Кафедра соціально-гуманітарної освіти

В.о. завідувача кафедри – Драновська Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук.

Історична довідка. У період з 1991 р. по 2015 р. кафедра мала назву соціально-гуманітарних дисциплін. На її основі 21 грудня 2015 року було створено кафедру соціально-гуманітарної освіти.

Завідувачі: Глушко В.П. к. філос. н., доцент (1991-1997 рр.), Фірстенко В.І., к.і.н (1997-2004 рр.), Жук М.В., к. філос. н., доцент (2004-2020 рр).

Штат кафедри. На кафедрі працює 12 викладачів (1 доктор історичних наук, 2 кандидати педагогічних наук, 1 кандидат філологічних наук, 1 кандидат філософських наук, 1 кандидат технічних наук, 4 старших викладачів, 1 викладач, 1 викладач за сумісництвом), 1 старший лаборант.

Персональний склад кафедри

Драновська новаДрановська Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, випускник Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (2001 р.), магістр за спеціальністю «Управління навчальним закладом» (2007 р.).

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток змісту навчання історії України у 60-90-х рр. ХХ ст.» в Інституті педагогіки НАПН України.

У 2020 році була експертом Всеукраїнської школи онлайн.

У 2021 році пройшла міжнародне стажування «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проєктами» від Uczelni Nauk Spolecznych (Університет Суспільних Наук, Лодзь, Польща) у співпраці із Центрально Європейською Академією Навчань та Сертифікації (CEASC), Україна-Польща.

Сфера наукових інтересів: методика викладання історії, трансформація змісту шкільної історичної освіти в умовах освітніх інновацій, онлайн ресурси у процесі викладання історії та суспільних дисциплін.

Дисципліни, що викладає:

 1. Методика викладання історії та суспільних дисциплін;
 2. Сучасні підходи навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в умовах Нової української школи;
 3. Громадянська система і контексті Нової української школи;
 4. Підготовка до ЗНО з історії України: особливості, проблеми та перспективи впровадження,

Формування предметних і життєвих компетентностей на уроках історії та суспільних дисциплін на засадах концепції «Нова українська школа».

 

НікітінНікітін Юрій Олександрович - доктор історичних наук, доцент, професор кафедри, ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Закінчив докторантуру Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2015 р.). Автор більше 100 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: історія України XIX століття і методика викладання історії.

Дисципліни, що викладає: освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

 

 

Жук

Жук Михайло Васильович – кандидат філософських наук, доцент, випускник філософського факультету КДУ (1979 р.) та аспірантуру в КДУ (захист в Київському інституту політології і соціального управління 1991 р.). Випускник програми «Громадські зв’язки» проекту «Гармонія» Держдепартаменту США (1999 р., стажування в м. Коламбус, штат Огайо, США).

У 2000-2005 рр. керівник регіональних центрів  міжнародних проектів – трансатлантичного проекту проєкту «Освіта для демократії в Україні», європейського проекту «Громадянська освіта», українсько-американського проекту «Віртуальна мережа громадянської освіти в Україні» програми IATP проекту IREX США.

Шестикратний переможець конкурсу МОН України «Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій» та консультант 5 проектів-переможців «Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій» від шкіл Сумської та Івано-Франківської області.

Має публікації в наукових та академічних виданнях Норвегії, Польщі, РФ, Республік Казахстан, Узбекистан, Білорусь. Учасник дослідницького проекту Університету Гон Конг, проектів «Міжнародного фонду досліджень освітньої політики». Активно залучається спікером до заходів українсько-американської асоціації працівників вищої освіти та ГО Школи адаптивного управління соціально-педагогічними системами.

Сфера наукових інтересів: освіта та людський капітал у вимірі 4.0, інноваційна освіта, е-освіта, виклики та тренди освіти, філософія освіти та е-освіти ХХІ столітті.

Дисципліни, що викладає.

 1. Гуманітарна складова курсів підвищення кваліфікації в КЗ СОІППО;
 2. «Дорожні карти НУШ 1-2»;
 3. «Особливості навчання цифрових поколінь «Z» та «А»;
 4. workshops «Мікс аналітика у вимірі 4.0», «Можливості «дорожніх карт» (як індикативних технологій) в розвитку практично-спрямованої освіти», «Цифрові трансформації та освітні виклики поколінь "Z" та "A"».

Дудко

Дудко Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, випускник Сумського державного педагогічного інституту (філологічний факультет (відділення російської мови та літератури) – 1988 р.; відділення української мови та літератури – 1994 р.).; психологія в системі освіти – 1994 р.), закінчила аспірантуру Інституту педагогіки АПН України (1994 р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обучение студентов-словесников репродуктивным видам профессионально ориентированной речевой деятельности».

Сфера наукових інтересів: формування функціональної грамотності в умовах освіти ХХІ століття, створення тексту, технології публічного виступу, педагогічні проблеми вищої школи.

Проходила підвищення кваліфікації в «Університеті менеджменту освіти» НАПН України (2012 р.), стажування на кафедрі філософії Сумського Державного університету на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін УАБС НБУ. Нагороджена Грамотою МОН України (2019 р.)

Авторка більше 90 друкованих праць. Публікує наукові статті в міжнародних виданнях. Серед останніх публікацій – видання у Варшаві, Шеффілді, Токіо, Штудгарті, Софії, Познані.

Дисципліни, що викладає:

 1. Соціально-громадянська компетентність вчителя НУШ
 2. Мовленнєво-комунікативна компетентність вчителя НУШ
 3. Освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей
 4. Розвиток креативної компетентності вчителя
 5. Мова соціального статусу

Логвиненко

Логвиненко Юлія Володимирівна – вчитель вищої категорії, кандидат філологічних наук, доцент. Випускниця філологічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (спеціальність «Українська мова і література та світова література», 2001 р.). Достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Молода поезія 90‑х років XX століття: проблеми художнього світобачення» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (2009 р.).

Член ГО «Наукове товариство імені Сергія Подолинського».

Автор більше 100 наукових праць, серед них 2 монографії, підручник, 6 навчально-методичних посібників підручників із філології, менеджменту та проблем сучасної української освіти.

Сфера наукових інтересів: глобалістика, фізична економія, теорія і методика викладання української мови та літератури.

Мазуренко

Мазуренко Володимир Олексійович – кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України. Випускник Пензенського ВАІУ (1976 р.). Закінчив ад’юнктуру Воєнної артилерійської академії ім. М.І. Калініна (1984 р.). Автор понад 130 наукових праць, серед них 20 підручників та посібників з грифом МОН, 2 монографій.

Має патент на винахід (№ 248598, від 02.02.1987 р.).

Нагороджений двадцятьма державними нагородами.

Член ГО «Наукове товариство імені Сергія Подолинського».

Сфера наукових інтересів: глобалістика, дослідження операцій у різних сферах діяльності людини, освіта XXI століття, освітній менеджмент, фізична економія.

 

Стукалова

Стукалова Тетяна Георгіївна – старший викладач, випускник Глухівського педагогічного інституту ім. С.М. Сергєєва–Ценського (1994 р.), магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (2007 р.).

За останні роки проходила підвищення кваліфікації в «Університеті менеджменту освіти» НАПН України (2013 р.), стажування на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін УАБС НБУ, (очно-дистанційна форма навчання); керівник стажування – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін УАБС, доктор філос. наук, професор І.П. Мозговий (2014 р.).

Має публікації в наукових виданнях Польщі, РФ, України.

Сфера наукових інтересів: розвиток вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти: соціально-гуманітарні аспекти, національно-патріотичне виховання.

Дисципліни, що викладаєосвіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

КлюнинаКлюніна Наталія Василівна – старший викладач, випускник Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка (1979 р.), магістр за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Сфера наукових інтересів: використання краєзнавчого матеріалу при вивченні англійської мови.

Дисципліни, що викладає: теорія таметодика викладання іноземної мови.

 

Пятаченко ЮП’ятаченко Юрій Васильович – старший викладач, випускник Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (1981 р.).

Сфера наукових інтересів: поетика прози «малих жанрів» українських новелістів XXстоліття (зокрема, лірико-філософська проза Євгена Гуцала). У дослідженнях перевага надається поетикальному та компаративістичному дискурсам. Літературне краєзнавство Сумщини.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання української мови та літератури, шкільний музей та основи музейної педагогіки.

Чхайло

Чхайло Людмила Михайлівна – старший викладач, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», випускниця Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка (1996 р.).

Сфера наукових інтересів: зміст шкільної літературної освіти в умовах освітніх інновацій ХХІ століття.

Дисципліни, що викладає: Теорія та методика викладання російської мови та зарубіжної літератури, української мови та літератури; Нова українська школа: соціально-громадянський вимір; Мовно-комунікативна компетентність.

 

Рідченко

Храменок Людмила Олександрівна - викладач, магістр за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика». Закінчила аспірантуру Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Філософія науки» (2014 р.)

Сфера наукових інтересів: філософія освіти, логіка, методологія науки, філософські проблеми віртуальної реальності, перспективи розвитку інформаційно-мережевого суспільства.

Дисципліни, що викладає:

1. Нова українська школа: соціально-громадянський вимір.

2. Мовно-комунікативна компетентність.

3. Освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

4. НУШ: філософія адаптації до сучасних освітніх змін.

5. Основи та технології розвитку критичного мислення учнів.

Контакти кафедри:

тел./факс: (0542) 33-50-04

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO