Кафедра теорії і методики змісту освіти

Офіційний блог кафедри - http://dshosumy.blogspot.com/

Завідувач кафедри – Сєрих Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту проблем виховання АПН України.

Історія. У вересні 2005 року з метою вдосконалення навчальної та організаційної роботи КЗ СОІППО створена кафедра методики та змісту викладання у навчальних закладах, позанавчальної та виховної роботи. У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів інституту та змінами кадрового складу кафедра у вересні 2006 року отримала назву кафедра методики початкової та природничо-математичної освіти (завідувач Чайченко Надія Натанівна – доктор педагогічних наук, професор (з 2005 по 2008 рр.);

21 грудня 2015 року у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці навчального закладу у відповідності до Наказу № 85-ОД від 21.09.2015 створено кафедру дошкільної та шкільної освіти (завідувач Ткаченко Олена Львівна – кандидат педагогічних наук, доцент (з 2008 по 2015 рр.);

27 грудня 2017 року у зв’язку зі змінами в освітній галузі та у відповідності до наказу №161-ОД від 27.12.2017 КЗ СОІППО «Про зміну назви кафедри дошкільної та шкільної освіти» із врахуванням тематики наукових досліджень  і спектру навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, перейменовано на кафедру «Теорії і методики змісту освіти». 

Науково-дослідна тема кафедри ТМЗО: «Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів дошкільної, початкової, повної загальної середньої та позашкільної освіти».

На кафедрі працюють:

1 доктор педагогічних наук, професор – Удовиченко І.В.; 5 кандидатів педагогічних наук: Байдак Ю.В., Коростіль Л.А., Сєрих Л.В., Тихенко Л.В.,  Успенська В.М.;

  • 7 старших викладачів – Декунова З.В., Деменков Д.В., Ковтун Є.Ф., Кода С.В., Крот Г. В., Лавська А.М., Цимерман І.Л.;
  • 2 викладачі – Лобода В.В., Шкурдода Л.О.;
  • 1 ст. лаборант – Деряпа В.О.

Персональний склад кафедри

Сєрих

Сєрих Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту проблем виховання АПН України

Сфера наукових інтересів: естетичне виховання, позашкільна освіта, образотворче мистецтво, художня культура, мистецтво, арт-практики в інклюзивній освіті, гурткова робота, бібліотечна справа, медіаосвіта, STEM-освіта в закладах позашкільної освіти.

Дисципліни, що викладає: теорія і методика викладання мистецьких дисциплін, теорія та методика образотворчого мистецтва, теорія та методика гурткової роботи, теорія та методика позашкільної освіти, теорія та методика бібліотечної справи, загальнокультурна компетентність педагога, полікультурна компетентність педагога; курси за вибором: «Розвиток професійної компетентності педагога в умовах НУШ: педагогіка партнерства, корпоративне навчання, авторська програма», «Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво» в початковій школі», «Особливості викладання мистецьких дисциплін в умовах дистанційного та змішаного навчання», «Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і образотворчого мистецтва (майстер-класи)», «Освітня галузь «Мистецтво» в контексті Нової української школи», «Арт-практики та методики образотворчого мистецтва в інклюзивному середовищі», «Методика організації гурткової роботи в умовах змішаного навчання»;  спецкурс «Мистецька спадщина Сумщини».

Удовиченко ІВ на інтервю

Удовиченко Ірина Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання (географія, економіка), навчання географії на профільному рівні, регіональна географія, теорія та методика виховання,  андрагогіка.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика навчання (викладання) географії, економіки, природознавства, предмету «Рідний край»; курси за вибором: «Природничо-географічна освіта в контексті вимог НУШ», «Колективно-компетентнісна взаємодія учасників освітнього процесу», «Змістове моделювання у контексті вимог Нової української школи».

Байдак

Байдак Юлія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, магістр за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Сфера наукових інтересів: історія педагогіки, розвиток неперервної педагогічної освіти вчителів мистецьких дисциплін, сучасні підходи до музичної діяльності у дошкільному закладі, використання інноваційних методів навчання на уроках музичного, хореографічного, театрального та вокального мистецтва.

Дисципліни, що викладає: теорія і методика викладання музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво»; методика навчання музиці дітей дошкільного віку, методика викладання музично-теоретичних, хореографічних, вокальних, театральних дисциплін та гри на музичних інструментах; загальнокультурна компетентність педагога, курси за вибором: «Практичні моделі для розвитку музичних здібностей дітей в умовах Нової української школи», «Особливості викладання мистецьких дисциплін в умовах дистанційного та змішаного навчання» «Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво» в початковій школі», «Розвиток інтелектуальної, творчої та  загальнокультурної сфери учнів в умовах Нової української школи», «Освітня галузь «Мистецтво» в контексті Нової української школи».

Коростіль

Коростіль Лідія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів:  самоосвітня діяльність вчителя та учнів.

Дисципліни, що викладає: теорія і методика викладання біології, хімії, природознавства, екології, теорія і методика навчання хімії; курси за вибором: «Професійне зростання вчителя через власну методичну роботу», «Дослідницько-пошуково-діяльність учнів на уроках хімії», «Здоров’язбережувальні проекти та технології в закладах освіти»; «Формування практичних навичок педагога щодо впровадження змішаного навчання в освітній процес», «Упровадження елементів STEM-освіти на уроках хімії», «Розвиток репродуктивного здоров’я та відповідальної поведінки учнівської молоді в освітній діяльності педагогів»; спецкурс «Розв’язок розрахункових задач з хімії на основі аналітичного підходу».

Тихенко

Тихенко Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту проблем виховання АПН України

Сфера наукових інтересів: проблеми виховання, позашкільна освіта, гурткова робота, художня культура, науково-дослідна робота МАН, медіаосвіта, STEM-освіта в закладах позашкільної освіти.

Дисципліни, що викладає:  теорія та методика позашкільної освіти, теорія та методика гурткової роботи, основи формування дослідницької компетентності педагогів при виконанні наукових досліджень МАН, курс за вибором ««Методика організації гурткової роботи в умовах змішаного навчання»

Успенська

Успенська Валентина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України, керівник лабораторії здоров’яспрямованої освіти.

Сфера наукових інтересів:  розвиток творчого потенціалу вчителів біології, основ здоров'я, природознавства, екології; підготовка вчителя основ здоров'я у системі післядипломної освіти; здоров'язбережувальні технології в освіті.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання біології, основ здоров'я, природознавства, екології; курси за вибором: «Здоров’язбережувальні проекти та технології в закладах освіти»;. «Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в учнів», «Здоров'я як особистий та освітній феномен», «Упровадження проєкту «Вчимося жити разом» в освітньому процесі з предметів «Основи здоров’я» та «Я досліджую світ», «Формування компетентностей учнів у шкільному курсі біології, біології і екології», «Сучасний урок біології, біології і екології в контексті компетентнісної освіти», «Умови ефективного освітнього процесу з природознавства у 5 класі», «Розвиток професійної компетентності вчителів основ здоров’я», «Уроки здорового харчування в закладах освіти», «Безпечне і здорове освітнє середовище в Новій українській школі».

Декунова

Декунова Зоя Володимирівна – старший викладач кафедри, Відмінник освіти України.

Сфера наукових інтересів: особливості впровадження Державного стандарту в початкову освіту.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика початкового навчання; курси за вибором: «Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах НУШ», «Організація освітнього середовища молодших школярів», «Розвиток критичного мислення молодших школярів в контексті НУШ», «Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення», «Педагогіка початкової школи: фінський досвід», «Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес початкової школи», «Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку», «Компетентнісне навчання учнів початкової школи за інтегрованим курсом «Я досліджую світ».

Деменков

Деменков Денис Вікторович – старший викладач кафедри, аспірант Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Сфера наукових інтересів: організаційно-методичне забезпечення гурткової роботи з футболу зі школярами 5-9 класів, сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури.

Дисципліни, що викладає: теорія і методика викладання предмету «Фізична культура», теорія і методика викладання предмету «Захист України»; курси за вибором: «Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти», «Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури в умовах НУШ, «Сучасні підходи до методики викладання предмета «Захист України»; спецкурс «Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури».

kovtyn

Ковтун Єлизавета Федорівна – старший викладач кафедри, Відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «Софія Русова»

Сфера наукових інтересів: інновації у післядипломній освіті педагогів  закладів дошкільної освіти, Stream освіта дошкільників, діяльнісний підхід у закладах вищої освіти, медіаосвіта.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика дошкільної освіти, загально-культурна компетентність педагога. Курси: «Виховання мовленнєвої особистості у сучасному закладі дошкільної освіти», «Інтерактивні форми роботи з педагогами закладів освіти в умовах інноваційних змін», «Розвиток соціальних навичок ефективної взаємодії дітей дошкільного віку», «Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти»;

спецкурси: «Організація життєдіяльності дітей у сучасному закладі дошкільної освіти», «Дидактичне забезпечення навчально-виховного процесу ЗДО засобами ІКТ», «Медіаграмотність педагога закладу дошкільної освіти», «Гра по-новому, навчання по-іншому»

 

Koda n

Кода Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, керівник науково-дослідної лабораторії STEM-освіти, секретар ради факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки, голова Зборів трудового колективу.

Сфера наукових інтересів: розвиток фахової компетентності вчителів фізики, математики, астрономії засобами сучасного науково-методичного та дидактичного забезпечення.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання фізики і астрономії; теорія та методика викладання математики, спецкурс «Упровадження STEM-освіти в навчально-виховний процес»; курси за вибором: «Розвиток фахової компетентності вчителів фізики і математики в умовах НУШ», «Використання SТЕМ-технологій навчання при викладанні предметів природничо-математичного циклу», «Впровадження STEM-освіти в освітній процес закладів освіти», «Методика проведення SТЕМ-уроку», «Організація проєктної діяльності учнів в закладах загальної середньої освіти».

крот

Крот Галина Вікторівна – старший викладач кафедри.

Сфера наукових інтересів: новітні технології виготовлення та оздоблення виробів.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика трудового навчання та профільного навчання, креслення, предмету «Технології», теорія та методика професійної (професійно-технічної) підготовки, теорія та методика трудового навчання, теорія та методика професійного навчання за професією  «Кухар», курси за вибором: «Проектно-технологічна діяльність  на уроках трудового навчання», Технологічна компетентність учителя, трудового навчання,  предмету «Технології» (майстер-класи), «Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і образотворчого мистецтва (майстер-класи)», «Підвищення фахової компетентності учителів (викладачів), майстрів виробничого навчання, МНВК, які викладають в групах професійного та профільного».

Лавська

Лавська Алла Михайлівна – старший викладач кафедри, Відмінник освіти України.

Сфера наукових інтересів: особливості впровадження Державного стандарту в початкову освіту.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика початкового навчання; курси за вибором: «Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах НУШ», «Організація освітнього середовища молодших школярів», «Розвиток критичного мислення  молодших школярів в контексті НУШ», «Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення», «Педагогіка початкової школи: фінський досвід», «Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес початкової школи», «Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку», «Компетентнісне навчання учнів початкової школи за інтегрованим курсом «Я досліджую світ».

Л

Шкурдода Людмила Олександрівна – викладач кафедри.

Сфера наукових інтересів: логіка, критичне мислення, методологія науки, технології віртуальної реальності, перспективи розвитку інформаційно-мережевого суспільства. 

Дисципліни, що викладає: теорія та методика професійного навчання за професією «Кухар», теорія та методика професійно-технічної підготовки, курс за вибором «Технології формування успішної особистості в контексті громадянських цінностей»

 

лобода

Лобода Вікторія Володимирівна – викладач кафедри.

Сфера наукових інтересів: дошкільне виховання, медіаосвіта, сучасні освітні технології навчання, інформатизація навчального процесу.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика дошкільної освіти, використання інтерактивних дошок у навчально-виховному процесі, розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів, курс за вибором «Основи медіаграмотності сучасного педагога закладу дошкільної освіти».

Контакти кафедри:

Тел.: (0542) 33-50-04,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO