Список літератури з моніторингу

1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 роки. Указ Президента України № 344/2013 від 25 червня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 – Назва з екрана.

2. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінюваннята моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 24 (із змінами від 08.07.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248379779 – Назва з екрана.

3. Байназарова О. Система моніторингу якості освіти на регіональному рівні // Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Луцьк, 29–30 березня 2005 р.] – Луцьк: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2005. – 129 с.

4. Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л.В.Васильченко – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

5. Вдовиченко Р. П. Управлінська компетентність керівника школи / Р.П. Вдовиченко – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 112 с.

6. Вимірювання та управління якістю освіти / [упоряд. Т.О.Лукіна]. – К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти», 2008. – 50 с.

7. Гриневич Л. Організаційно-методичні засади побудови системи моніторингу якості освіти на регіональному рівні: на прикладі центру моніторингу столичної освіти м.Києва: наук.-метод.посібник / Л. Гриневич, О.Линовицька. – К.: Київ. ун-т імені Б.Гринченка, 2011. – 112 с.

8. Діагностика успішності учителя / [упоряд. Морозова Т.В.] – Х.: Ранок, 2007. – 160с.

9. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз / [упоряд. Т. М. Рачок]. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 176 с.

10. Енциклопедія освіти / [гол.ред. В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

11. Кравченко Г. Ю. Якість освіти в навчальному закладі / Г. Ю. Кравченко, З. В. Рябова. – Х.: Ранок, 2013. – 176 с.

12. Крутій К. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі / К. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС», 2006. – 172 с.

13. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. Лукіна. – К.: Шкільний світ, 2006. – 128 с.

14. Лукіна Т. Види моніторингових досліджень / Т. Лукіна // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / [За заг. ред. О. І. Локшиної]. – К.: К.І.С, 2004. – С. 40-47.

15.Ляшенко О. Концептуальні засади моніторингу якості освіти / О. Ляшенко // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / [За заг. ред. О. І. Локшиної]. — К.: К.І.С, 2004. – С. 21-27.

16. Моніторинг у ЗНЗ / [упоряд. М.Голубенко]. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

17. Моніторинг у роботі заступника директора / [упоряд. М. Голубенк]. – К.: Шкільний світ, 2009. – 128 с.

18. Моніторинг якості знань учнів початкової школи / [упоряд. О. Б. Полєвікова]. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 256 с.

19. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності начального закладу. Навчально-методичний посібник для вчителя / [упоряд. В. М. Приходько]. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 144 с.

20. Моніторингова система освітнього менеджменту / [упоряд. І. В. Маслікова]. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 144 с.

21. Педагогічна діагностика: завдання, методи, інструменти / [упоряд. Т.О.Лукіна]. – К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти», 2008. – 59 с.

22. Приходько В.М. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу / В.М.Приходько. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 144 с.

23. Приходько В. М. Парадигми моніторингу якості освіти і педагогічного процесу (у запитаннях і відповідях) / В. М. Приходько. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 192 с.

24. Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: навчальний посібник / Л. Г. Ярощук – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2010. – 248 с.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO