СТЕЙКХОЛДЕРСЬКА АКТИВНІСТЬ ТА МІЖВУЗІВСЬКА ВЗАЄМОДІЯ

golВідповідно до акредитаційних вимог НАЗЯВО та задля розбудови внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, 18 жовтня 2023 року Удовиченко І.В., доктором педагогічних наук, професором, проректором з науково-педагогічної та методичної роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка було прочитано гостьову онлайн-лекцію з теми: «Навчання географії в НУШ: оновлений формат суб’єкт-суб’єктної взаємодії».

 Лекція відбулася у рамках вивчення дисципліни «Географія у закладах загальної середньої освіти та методика її навчання» (викладач – доктор географічних наук, доцент Удовиченко В.В.) для студентів кафедри географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю 014 – Середня освіта (Географія).

До прослуховування лекції долучилися: гарант освітньо-наукової програми 014 – Середня освіта (Географія) – кандидат географічних наук, доцент Петрина Н.В. та студенти з інших груп університету.

У рамках 80 хвилинного спілкування, яскраво прослідковувалися 2 блоки: перший − інформаційний (висвітлення лектором тематичних питань) та 2 блок − зворотного зв’язку (запитання-відповіді), коли здобувачі освіти мали можливість задати запитання лектору.

Під час лекції стейкхолдер звернула увагу слухачів на: аспекти нормативно-правового забезпечення освітньої діяльності в НУШ та ядра знань, трансформацію структури школи та змісту природничої освітньої галузі, що відображені у базовому навчальному плані, модельних навчальних програмах та ін.; увага слухачів також була зосереджена на специфіці знаннєво-компетентнісної парадигми, діагностуванні освітніх досягнень здобувачів освіти НУШ, навчально-методичних акцентах та структурно-методичному моделюванні процесу навчання; було означено специфіку «К-взаємодії» та її вектори, наскрізність навчання, компетентнісний потенціал освіти та змістові лінії, інтегрований підхід та специфіку його імплементації під час реалізації змісту навчання географії, вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів у природничій освітній галузі; розставлено фокус-акценти НУШ, окреслено меседжі у подальшій освітній діяльності студентів − майбутніх вчителів НУШ.

Меседж тематичної зустрічі: «Відкритість – науковість  – доступність».

  

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO