Резолюція обласної конференції педагогічних працівників

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника управління освіти і науки обласної державної організації, конференція відзначає, що управліннями (відділами) освіти міських (районних) державних адміністрацій, міських рад, навчальними закладами та установами освіти проведено належну роботу з виконання Конституції України, Законів України з питань освіти, Указів Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України», Національного плану дій щодо впровадження прогресивних економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розпоряджень Голови обласної державної адміністрації з питань освіти, Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина – 2015», спрямованих на подальший розвиток освітньої галузі області, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

 

Президентом України 2013 рік оголошено Роком учнівської творчості. Конференція визначає пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі області у 2013-2014 н.р.:

 • забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти;

 • оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів шляхом вивільнення приміщень, які використовуються не за призначенням; розвантаження груп та створення додаткових місць;

 • забезпечення охоплення дошкільною освітою 82 % дітей за допомогою організації роботи груп короткотривалого перебування (за потребою батьків), компенсуючого типу та створення центрів розвитку дитини; розширення мережі консультаційних центрів для батьків при районних (міських) методичних кабінетах, навчальних закладах;

 • забезпечення впровадження електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів; створення сайту в кожному дошкільному навчальному закладі;

 • реалізація наступності дошкільної та початкової загальної освіти; науково-методичний супровід впровадження Базового компонента дошкільної освіти;

 • забезпечення ефективного функціонування освітніх округів та рівного доступу до якісної освіти, шляхом реалізації пунктів Державної цільової програми «Шкільний автобус»;

 • забезпечення ефективної системи змістового, організаційно-інформаційного супроводу процесу впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

 • упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій; забезпечення доступу навчальних закладів до швидкісного Інтернету; встановлення програм електронного обліку підручників;

 • створення умов для раннього виявлення творчих здібностей, обдарованості учнів; реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання; залучення учнівської молоді до наукових проектів, міжнародних програм; відкриття Малої академії наук у містах обласного підпорядкування: Глухів, Лебедин, Охтирка;

 • оптимізація процесу організації навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів, шляхом поступового переведення в режим роботи однієї зміни;

 • створення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров’я дітей, активізації спортивно-масової роботи, наближення змісту виховання та навчання до потреб уразливих категорій дітей;

 • забезпечення рівного доступу до якісної освіти та права вибору навчального закладу і форми навчання, а саме: організація навчально-виховного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини; пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з інвалідністю та дітей з вадами психофізичного розвитку; створення позитивного мікроклімату в шкільному середовищі та поза його межами щодо толерантного ставлення до дітей уразливих категорій; забезпечення роботи психолого-медико-педагогічних консультацій в усіх районах і містах області;

 • вжиття заходів щодо поліпшення превентивного, родинного, військово-патріотичного виховання, роботи з профілактики правопорушень та підліткової злочинності; активізація залучення батьківської громадськості до здійснення профілактики негативних проявів серед учнівської молоді;

 • модернізація змісту позашкільної освіти, створення ефективної системи моніторингу якості та результативності навчально-виховної, організаційно-масової, інформаційно-методичної діяльності позашкільних навчальних закладів;

 • збільшення охоплення дітей позашкільною освітою до 85 % за допомогою організації гурткової роботи у позашкільних навчальних закладах; активізації діяльності пересувних позашкільних закладів та створення позашкільних навчальних закладів стаціонарного типу на базі освітніх округів;

 • забезпечення оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів через створення на їх базі сучасних навчальних закладів, зорієнтованих на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів; реалізація заходів Регіональної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки; сприяння підвищенню авторитету робітничих професій у суспільстві;

 • підвищення ефективності навчального процесу в професійно-технічних навчальних закладах шляхом впровадження прогресивних виробничих технологій з використанням новітніх матеріалів та інструментів; створення навчально-практичних центрів для відпрацювання вмінь і навичок роботи учнів на сучасному обладнанні; укладання договорів між навчальними закладами й роботодавцями на період проходження виробничої практики та працевлаштування учнів ПТНЗ;

 • підвищення якості вищої освіти та оптимізація її структури, обсягів підготовки фахівців за різними напрямами; створення ефективної системи працевлаштування студентів-випускників та їх професійний супровід протягом адаптаційного періоду;

 • удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, відповідно до потреб сучасної школи та за спорідненими спеціальностями;

 • сприяння розвитку методичних служб області, як науково-методичних установ; зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази районних (міських) методичних кабінетів;

 • активізація роботи за напрямом вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду;

 • підвищення соціального статусу вчителя, забезпечення економічних і соціальних гарантій для його професійної самореалізації;

 • оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів області;

 • посилення контролю за раціональним використанням бюджетних коштів; використання новітніх енергозберігаючих технологій; недопущення заборгованості навчальних закладів області за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO