ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО» В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

golovnaНапередодні нового навчального року в онлайн форматі на платформі Teams з 15.08.2022 року по 17.08.2022 року відбулися курси підвищення кваліфікації вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво» «Особливості вивчення навчальних предметів / інтегрованих курсів мистецької освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа». Кураторка курсів, Лариса Сєрих, в.о. завідувача, доцентка кафедри теорії і методики змісту освіти, кандидатка педагогічних наук, доцентка, регіональний координатор-тренерка мистецької освітньої галузі інноваційного освітнього проєкту «Нова українська школа: перехід на наступний рівень» ознайомила вчителів-слухачів курсів з навчально-тематичним планом, практико-орієнтованим змістом та особливостями проходження курсів підвищення кваліфікації.

Протягом трьох навчальних днів слухачі курсів відвідали відео-лекції «Зміст освітньої галузі «Мистецтво» у вимірі сьогодення»; «Ціннісні орієнтири у контексті впровадження НУШ на рівні базової середньої освіти. Реалізація наступності, спадкоємності між ланками освіти; «Ключові компетентності та наскрізні вміння як базис упровадження НУШ в основній ланці закладу загальної середньої освіти»; «Діяльнісний підхід – запорука успіху Нової української школи»; «Компетентнісний потенціал, завдання і шляхи реалізації освітньої галузі «Мистецтво» Державного стандарту базової середньої освіти»; «Тематичний та інтегрований підхід»; «Модельні навчальні програми: загальні підходи та структура інтегрованого курсу «Мистецтво»; «Створення педагогами навчальної програми інтегрованого курсу «Мистецтво». Художньо-педагогічна драматургія уроку мистецтва»; «Формувальне та підсумкове оцінювання на уроках мистецької освітньої галузі. Електронні освітні ресурси» (Сєрих Л.В.) та спілкувалися в чатах за цими темами. Під час обговорення навчальних тем педагоги усвідомили особливості реалізації концептуальних ідей цілісного художньо-естетичного розвитку особистості в умовах Нової української школи, оволоділи розумінням того, як ідеї і сенси у різних культурах творчо виражаються та передаються через різні галузі мистецтва й форми культури, а отже, й основними навичками та ставленнями, пов’язаними з цією компетентністю.

Розглядаючи особливості проєктування та моделювання уроку мистецтва відповідно до нових форматів освіти, слухачі успішно виконували практичні завдання, знаходили інтерактивні методи роботи на уроках, характеризували рівень власної компетентності, оскільки розробка плану (сценарію) уроку є однією з найважливіших задач учителя, а обмірковування уроку – специфічний акт прийняття рішення з конструювання загальної мисленнєвої та діяльнісної моделі взаємодії вчителя й учнів.

Організація самого уроку потребує від викладача ретельного та цілеспрямованого добирання інформації, бо від якості пред’явленого навчального матеріалу залежать результати засвоєння його учнями. Тому, до власних розробок уроків учителі включали дидактичні матеріали на сприймання, аналіз-інтерпретацію, естетичну оцінку творів мистецтва; практичну художньо-творчу діяльність учнів, самореалізацію в галузі мистецтва; естетико-мистецтвознавчу пропедевтику (засвоєння понять і термінів) відповідно до теми і завдань уроку. Педагоги, дотримуючись основних етапів уроку; доповнювали їх інтерактивними формами роботи; розробляли віртуальні подорожі та екскурсії; майстер-класи, онлайн-змагання, пленери, концертні програми, флешмоби. Ці форми допоможуть учням визначити власну позицію, сформувати навички відстоювання особистої думки тощо.

У ході практики з підсумкового та формувального оцінювання педагоги тренувалися у знаходженні й обмірковували способи застосування доцільних інструментів формувального оцінювання: «Ритмічна хвилинка», «Гра в кубик», «Підсумок одним словом», «Доповни думку», «Збір ідей», «Закінчи думку», «Газетний заголовок», «Візьми та передай», «Кубик «Блума», «3-2-1», «Рівний-рівному», «Ланцюжок», «Мистецький батл», «Аналіз портфоліо», «Внутрішнє / зовнішнє коло», «Доповни думку», «Дивовижна Петриківка», «Долонька», «Квіткова галявина», «Трихвилинна пауза», «Підсумок або питання на картках» та інші. Ці інструменти дозволяють вчителю й учням правильно, об’єктивно якісно й свідомо оцінити навчальні досягнення; підвищити навчальну мотивацію; з’ясувати, чи успішно учні справляються із завданнями; а також визначити, як необхідно будувати процес навчання в подальшому; презентувати результати співпраці в групах; прогнозувати результати своєї роботи; реалізувати набуті навички у подальшій творчий та професійній діяльності.

У підсумковому представленні результатів роботи педагоги розповідали про свої напрацювання й знахідки, цікаву й корисну практику роботи з різними web-сервісами, використання Google документів, презентацій, таблиць, малюнків тощо. А також залишали коментарі, ділились власними враженнями під час обговорення в чаті, дякували викладачеві курсів підвищення кваліфікації та колегам за спілкування, мобілізацію інтелектуальних, фізичних та емоційних сил.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації висловили щире сподівання на відновлення мирного життя в Україні.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO