Методичні рекомендації щодо написання мотиваційного листа

golovnaУ зв’язку з оголошенням воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»), у 2022 році традиційне ЗНО зазнало певної трансформації: здобувачі освіти будуть складати Національний мультипредметний тест, що міститеме завдання з української мови, математики, історії України [1]. Одним із критеріїв вступу 2022 буде мотиваційний лист, запроваджений ще у 2020 році. Рекомендуємо вчителям української мови ознайомити здобувачів освіти із вимогами щодо змісту, структури та оформленням мотиваційного листа.

 

Що таке мотиваційний лист і навіщо він потрібен

Оскільки замість результатів трьох тестів ЗНО будуть лише результати мультипредметного тесту, зросте кількість абітурієнтів із однаковим конкурсним балом. Мотиваційний лист під час вступу до закладу вищої освіти на бюджет буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, а для вступу на контракт він може бути основою для рейтингування вступників.

Мотиваційний лист – це:

 • документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну спеціальність. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження вступником загального академічного середовища університету та різних освітніх програм;
 • своєрідне есе, обсягом 1-3 сторінки формату А-4, в якому необхідно пояснити чому абітурієнт хоче навчатися в тому чи іншому  закладі вищої освіти та з яких причин варто обрати саме кандидатуру конкретного здобувача освіти.

Вимоги до мотиваційного листа

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, однак, заклади вищої освіти можуть публікувати на сайті зразки мотиваційних листів і правила їх оформлення (наприклад, щодо структури листа, його обсягу). Тому, вступник заздалегідь повинен ознайомитись із сайтом обраного ним університету та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил.

Разом із цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

 • зміст повинен бути лаконічним (короткий виклад думок і тільки важливі деталі, факти, цифри);
 • чітка структура спростить прочитання листа (заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми; важливо розбивати текст на абзаци, кожен із яких має містити певну концепцію);
 • неприпустимість емоцій (лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності);
 • простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;
 • неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист повинен містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, у якому містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону), яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Юрію Олександровичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. Він є дуже важливим, адже саме тут абітурієнт повинен привернути та утримати увагу читача. У цьому абзаці викладається мета і причина написання мотиваційного листа (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). Також у цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку й зростанню.

В основній частині необхідно перерахувати знання й академічні досягнення здобувача освіти, в області предмета, що його цікавить. Зі змісту листа має бути зрозуміло, чому обрано саме цей предмет (або кілька предметів) для вивчення, певний заклад освіти та бажання продовжити навчання в конкретній країні (за умови, коли він поза межами України).

Також, в основній частині слід аргументовано пояснити причини, що спонукали абітурієнта обрати саме цей заклад освіти. Не буде зайвим продемонструвати, що учень ознайомився з інформацією про обраний заклад освіти.

Друга половина основної частини мотиваційного листа може бути присвячена особистим якостям і вмінням здобувача освіти. Наприклад, спільно реалізовувати проєкти та ідеї; працювати одночасно над кількома завданнями; знаходити спільну мову з різними людьми; працювати і/або вчитися в інтернаціональному середовищі (поважати культуру й традиції інших народів і країн); бути уважним до деталей, і багато іншого. Бажано проілюструвати все вище описане конкретними прикладами з життя.

Далі, в основній частині, учневі слід підкреслити свої найсильніші сторони, які відрізняють його від інших претендентів. Необхідно продемонструвати цілеспрямованість, упевненість і готовність боротися за обране місце.

Завершити мотиваційний лист рекомендуємо інформацією про кар'єрні очікування. Запропонуйте учням описати, ким і де вони планують працювати після закінчення закладу вищої освіти. Не зайвим буде підсумок на два-три речення, який має підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Якщо здобувач освіти ще не визначився зі своїм професійним майбутнім, але деякі думки та ідеї на цей рахунок у нього вже є – зауважте, що необхідно викласти їх логічно і структуровано. Ця частина не повинна бути довгою. Із наведених учнями аргументів має бути зрозуміло, що якщо їм буде надана можливість учитися на даній програмі, це значною мірою допоможе їм у професійному майбутньому. Рекомендуємо вказати здобувачам освіти, що використовуючи свої знання, навички та ідеї, вони також зможуть принести користь закладу освіти (наприклад, узяти участь у наукових дослідженнях, представляти заклад освіти на конференціях, змаганнях тощо).

Про що можна написати у мотиваційному листі

Для написання гарного мотиваційного листа вступнику необхідно вибрати найважливішу інформацію, яка найкраще відобразить його здібності, бачення свого майбутнього, зацікавленість у навчанні за обраною бакалаврською чи магістерською програмою, умотивованість до навчання тощо. Ця інформація може стосуватися, зокрема, наступних аспектів:

 • досягнення у навчання;
 • причини обрання спеціальності;
 • прочитана література, пройдені курси, отримані сертифікати, які стосуються обраного профілю;
 • обізнаність з навчальною програмою, викладацьким складом,  можливостями, які дає обраний заклад вищої освіти;
 • наявний практичний досвід;
 • соціальні та гнучкі навички, спортивні та навчальні досягнення, захоплення тощо.

Головні помилки і як їх уникнути

Для того, щоб мотиваційний лист для вступу до закладу вищої освіти приніс позитивний результат, рекомендуємо після його написання ретельно перевірити декілька разів. Абітурієнти повинні переконатися, що вони не допустили помилок, описаних нижче:

 • невідповідність офіційному стилю – наявність сленгу, недоречних фраз або жартів;
 • занадто довгі речення (одна думка – одна теза);
 • перерахування своїх досягнень та переваг одним довгим списком  (необхідно написати мотиваційний лист якісно, а тому учні потрібно підтверджувати все фактами, описувати досвід та отримані знання);
 • надмірного вживання займенника «я» і безпідставної хвалькуватості (переконливіше звучить фраза «моя стаття з’явилася в науковому журналі», аніж «я молодець, оберіть мене»);
 • граматичні та орфографічні помилки;
 • копіювання чужих робіт. Зверніть увагу учнів, що їхній мотиваційний лист повинен бути оригінальний та особливий, у ньому має бути тільки правдива та реальна інформацію про абітурієнта.

Вимоги до оформлення

Обсяг 1–3 сторінки, документ Word, 14 кегль Times New Roman з 1,5 інтервалом.

Текст має бути структурований, тобто поділений на абзаци.

У минулому році деякі заклади вищої освіти вимагали електронний підпис або ж надсилати написаний, а не надрукований лист із підписом. Цьогоріч, у зв’язку з введенням воєнного стану, процедура має бути спрощеною: розглядають можливість подавати мотиваційні листи через систему ЄДЕБО.

Звертаємо увагу, що вимоги конкретного закладу вищої освіти можна буде знайти на сайті обраного закладу освіти. За місяць до подання цих документів має бути оприлюднена вся інформація.

Наголошуємо, що завіряти чи ставити печатки у закладі освіти, який закінчує здобувач освіти, не потрібно.

Рекомендуємо запропонувати учням ознайомитися порадами щодо написання та прикладами мотиваційних листів на сайті Освіта.ua [2].

Використані джерела:

 1. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (дата звернення: 02.05.2022 р.)
 2. Освіта.ua [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ, 2007-2022. – Режим доступу: www:osvita.ua (дата звернення: 03.05.2022 р.) – Освіта.ua.

Методист з української мови та літератури

навчально-методичного відділу координації

освітньої діяльності та професійного розвитку

Сумського ОІППО                                                                                                      О.В. Кононенко

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO