ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЙ) В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

golovnaПід час війни школа стала осередком, який дає змогу дітям отримувати не лише знання, але й психологічну підтримку, не втрачати відчуття приналежності до спільноти. Надзвичайно важливо гнучко підходити до організації освітнього процесу так, щоб він був комфортним для учнів. Дистанційне навчання – найбільш оптимальна та безпечна форма організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, за якою його учасники здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників.

У цей час інтернет-навчання як основа безперервної освіти націлене на оволодіння учнями навичок самостійної освітньої роботи, на формування ключових компетентностей. Під час онлайн-зустрічей учителям варто проводити консультації з учнями, інтегровані уроки, навчальні заняття-бесіди, майстер-класи та творчі заняття.

Специфіка інтернет-навчання, що базується на телекомунікаційних технологіях, інтернет-ресурсах, впливає на способи відбору і структуризації змісту інформації, способи реалізації тих чи інших методів навчання і організаційних форм навчання, що суттєво впливає на функціонування всієї системи в умовах воєнного стану. Учень, із запропонованих ресурсів обирає та оброблює інформацію, добирає об'єкт (виріб) для проєктування (моделювання) та технологію його виготовлення, спираючись на власне бачення проблеми й досвід, психологічну готовність.

Звертаємо увагу на необхідність психологічної підтримки дітей. У цей важкий час  роль мережевого учителя полягає в тому, щоби допомогти учням, стимулювати їх до самостійних роздумів, новим поглядам на досліджуваний об'єкт, предмет. Водночас, учитель і учень залишаються учасниками цього процесу в активному діалозі.

В Україні існують різноманітні сервіси для вивчення трудового навчання онлайн. Рекомендуємо надавати перевагу тим, що забезпечують зворотний зв’язок та можливість організовувати змістовне дозвілля дітей [1].

У дистанційному режимі навчання в умовах воєнного стану рекомендуємо використовувати наступні форми комунікації, взаємодії між учасниками освітнього процесу:

 • асинхронна (e-mail-листування, пересилання навчальних матеріалів, обмін файлами, відео тощо);
 • синхронна (чат – миттєвий обмін повідомленнями, консультування в режимі онлайн; відео бесіди та спілкування в телефонному режимі, обговорення в режимі онлайн.

Для організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану рекомендуємо:

 • створювати групи із батьками та учнями у соціальних мережах (Viber, Telegram тощо);
 • інформувати батьків здобувачів освіти про особливості освітнього процесу в період воєнного стану;
 • передбачити форми зворотного зв’язку з дітьми та їх батьками;
 • створювати власний контент з розміщенням уроків, інформаційних матеріалів, посилань на додаткові ресурси;
 • розміщувати завдання та рекомендацій на сайті освітнього закладу;
 • використовувати електронні платформи (ZOOM, Google Clasroom тощо);
 • організовувати та проводити консультування учнів щодо процесу роботи;
 • надавати перевагу виконувати соціально значущі проєкти (плетіння маскувальних сіток, пошиття національного прапору, виготовлення оберегів та листівок для бійців ЗСУ, приготування страв у домашніх умовах під наглядом дорослих тощо);
 • надавати корисні поради, які допоможуть дітям впоратися з роботою.

Звертаємо увагу на необхідності визначення переліку матеріалів та інструментів, які можуть бути доступними для учнів у цей час та замінювати знайомі конструкційні матеріали на альтернативні, доступні у побуті.

Звертаємо увагу вчителів на варіативності вибору учнями технологій виготовлення виробів. Доцільно об'єкти обирати з урахуванням: принципу здоров'язбереження, запобігаючи емоційному та фізичному перевантаженню учнів; набутих ними компетентностей і реального матеріально-технологічного забезпечення. Перед  початком виконання роботи доцільно ознайомити учнів із правилами техніки безпеки. Добираючи навчальні завдання, учителю бажано уникати одноманітності, репродуктивності, натомість варто збільшити кількість завдань творчого спрямування, щоб сприяти вивільненню позитивних емоцій, підтримці віри дітей у власні сили й можливості.

Для ефективного опрацювання учнями проєктів, передбачених для дистанційного навчання, слід застосовувати такі технології, зокрема:

 • 5-6 класи: обробка текстильних матеріалів ручним способом, виготовлення аплікації (з текстильних і природних матеріалів), плетіння, виготовлення виробів у техніці «макраме», виготовлення ляльки-мотанки, обробка дроту, виготовлення вишитих виробів початковими, лічильними та декоративними швами, виготовлення виробів з бісеру, ліплення, ниткографія, виготовлення писанок, ажурне випилювання, приготування їжі, вирощування кімнатних рослин, а також проєкти з розділу «Технологія побутової діяльності та самообслуговування»;
 • 7-9 класи: виготовлення в’язаних виробів, виготовлення вишитих виробів (мережки, гладь, хрестик), виготовлення штучних квітів, виробів з бісеру, виробів зі шкіри, виготовлення швейних виробів ручним способом, оздоблення одягу, приготування їжі, електротехнічні роботи, а також проєкти з розділу «Технологія побутової діяльності та самообслуговування».

З огляду на те, що з технічних видів праці вибір простих у виконанні технологій незначний (механічна обробка металу та деревини, ручна обробка сортового прокату) і виконати більшість з них у домашніх умовах без відповідного обладнання та матеріального забезпечення неможливо, рекомендуємо використовувати технології (оздоблення різьбленням, мозаїкою, інтарсія, пірографія тощо) з програм для 5-6 класів, але із застосуванням основних методів проєктування для 7-9 класів.

Деякі вироби можна виготовляти в умовах воєнного стану (у бомбосховищах, або захищеному місті). Пропонуємо перелік майстер-класів, з технічних видів праці які можуть стати прикладом для виготовлення виробів:

Обслуговуючі види праці:

У багатьох районах, містах та ТГ області залишається недостатньо якісний зв'язок та доступ до інтернету. З огляду на те, що існують обмежені можливості щодо застосування інтернет-ресурсів у роботі зі здобувачами освіти, доцільно змістити акцент з практичного (технологічного) на інформаційно-пошукове, дослідницьке спрямування проєктів.

Для організації освітнього процесу в умовах воєнного стану рекомендуємо використовувати освітні веб-ресурси, онлайн-платформи, мультимедійні матеріали, навчальні відеофільми, відео майстер-класів та інтерактивні вправи [2].

Працюючи з інтернет-ресурсами, учителі можуть використовувати електронні версії підручників та зошитів: офіційний сайт Інституту модернізації змісту освіти за посиланням https://cutt.ly/HapHn4h.

Перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу вчителям під час організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану:

 1. Навчальне відео: від контент-плану до реалізації в технологічній освіті [Електронний ресурс]. – URL: https://osnova.dacademy.com.ua/course/navchalne-video-vid-kontent-planu-do-realizacziyi-v-tehnologichnijosviti/ (дата звернення 03.04.2022).
 2. Сугестивна технологія в контексті дистанційного викладання трудового навчання [Електронний ресурс]. – URL: https://osnova.dacademy.com.ua/course/sugestyvna-tehnologiya-v-konteksti-dystanczijnogo-vykladannyatrudovogo-navchannya/ (дата звернення 03.04.2022).
 3. Інформативно-методичні матеріали сайтів «Нова українська школа», «Освіторія», зокрема: https://osvitoria.media/tag/metodychni-materialy/
 4. Сайт «На урок» https://naurok.com.ua/
 5. Сайт «Освіторія» https://osvitoria.media/
 6. org – додаток Web 2.0 для підтримки навчання https://learningapps.org/

Використанні та рекомендовані джерела

 1. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua (дата звернення 03.04.2022)
 2. Офіційний сайт Інституту модернізації змісту освіти. URL: https://cutt.ly/HapHn4h (дата звернення 03.04.2022)

Методист з трудового навчання

навчально-методичного відділу

координації освітньої діяльності

та професійного розвитку СОІППО                                          І.В. Коренева

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO