Особливості підготовки до Національного мультипредметного тесту з математики в умовах воєнного стану

golovnaУ зв’язку з неможливістю проведення в 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання з математики в традиційному форматі в умовах правового режиму воєнного стану рекомендовано проведення Національного мультипредметного тесту, який містить завдання з української мови, математики, історії України в комп’ютерному форматі для здобуття вищої освіти.

Блок Національного мультипредметного тесту (НМТ) з математики складається з 20 завдань:

 • 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді, кожен з яких оцінюється у 0 або 1 бал;
 • 4 завдання на встановлення відповідності («логічні пари»), які оцінюються у 0, 1, 2 або 3 бали;
 • 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання) – оцінюють у 0 або 2 бали.

Максимальна кількість балів за виконання блоку завдань з математики –30 балів.

Наголошуємо, що в блоці НМТ з математики відсутні завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Рекомендуємо під час підготовки учнів до виконання завдань НМТ з математики систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, передбачений програмою зовнішнього незалежного оцінювання з математики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2019 № 1513 «Про затвердження програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики».

Особливу увагу необхідно приділити наступним темам шкільного курсу математики:

 • «Числа і вирази»;
 • «Рівняння, нерівності і їх системи»;
 • «Функції»;
 • «Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків»;
 • «Планіметрія»;
 • «Стереометрія».

Систематизуючи та узагальнюючи теоретичний матеріал, слід звернути увагу школярів на перелік геометричних опорних фактів шкільних курсів планіметрії та стереометрії, методи розв’язування задач з геометрії (аналітичні та геометричні).

Під час розв’язування планіметричних задач доцільно використовувати геометричні методи, зокрема:

 • використання «ключового» трикутника, рівності трикутників, подібності трикутників, властивостей геометричних фігур;
 • метод геометричних перетворень (симетрія відносно осі та точки, паралельне перенесення, поворот, подібність фігур).

Аналітичні методи розв’язування планіметричних задач:

 • уведення невідомих відрізків та кутів, використання рівнянь та їх систем, властивостей функцій;
 • векторний метод;
 • метод площ;
 • координатний метод.

У процесі підготовки до НМТ з математики рекомендуємо відпрацьовувати вміння й навички виконання дій зі звичайними та десятковими дробами, розв’язання текстових задач на відсотки та пропорції.

З метою формування вмінь та навичок усного рахунку рекомендуємо використовувати математичний онлайн-тренажер платформи Прагліміне освітнього онлайн-середовища «Міксіке в Україні» (http://lviv.miksike.net/#pranglimine).

Наголошуємо, що особливу увагу слід приділити формуванню вмінь і навичок установлення відповідності між наведеними на рисунках графіками функцій і властивостями цих функцій; знаходження області визначення та області значення функції. Учням доцільно наголосити, що починати розв’язування завдання на встановлення відповідностей варто з найпростіших міні-завдань: це дасть змогу в подальшому, за допомогою інтуїції, знайти правильні логічні пари до більш складних міні-завдань навіть у випадку, коли їх строгого математичного розв’язання здійснити не вдалося.

У процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання значну увагу доцільно приділити вдосконаленню вмінь та навичок побудови та дослідження математичних моделей реальних об’єктів, процесів i явищ; аналізу iнформацiї, наведеній у графiчнiй, табличній, текстовій формах.

Акцентуємо увагу, що під час розв’язування тестових завдань із короткою відповіддю на розв’язування рівнянь, нерівностей і їх систем вимагається записати у відповідь суму коренів, добуток коренів, найменший корінь, найменший розв’язок нерівності, тощо. Варто наголосити учням на необхідності інтерпретації одержаної відповіді з урахуванням умови задачі.

Для інтенсифікації запам’ятовування матеріалу рекомендуємо використовувати технології схематичного унаочнення;

 • структурно-логічні схеми;
 • опорні конспекти;
 • опорно-інформаційні схеми;
 • знакові моделі;
 • ментальні карти (Mind Mаister, Popplet, Мind, Cacco);
 • фреймові структури.

Необхідно відпрацьовувати алгоритм виконання тестових завдань різних форм на різних етапах навчання (актуалізація опорних знань, вивчення нового матеріалу, закріплення нового матеріалу, під час перевірки знань, домашнє завдання) та в позанавчальний час (групові та індивідуальні консультації), аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.

Рекомендуємо ознайомити учнів з технікою тестування:

 • алгоритм виконання тестових завдань;
 • робота з довідковими матеріалами;
 • дотримання визначених часових параметрів.

З метою дотримання часових параметрів рекомендуємо використовувати тести ЗНО онлайн з математики (https://zno.osvita.ua/mathematics/, http://lv.testportal.gov.ua:8080/).

Рекомендуємо використовувати в освітньому процесі Інтернет ресурси LearningAppsg (http://learningapps.org/), Classtime (http://www.classtime.com/uk), Kahoot (https://kahoot.com) для формування вмінь і навичок встановлення відповідностей, спеціалізовані програмні засоби математичного спрямування, зокрема системи динамічної математики GeoGebra, GeoGebra 5.0 http://www.geogebra.org), Desmos (desmos.com), інтерактивні комп’ютерні моделі (https://sites.google.com/site/iblkompmod) для дослідження властивостей геометричних фігур, графіків основних елементарних функцій.

З метою якісної підготовки учнів до НМТ з математики рекомендуємо передбачити організацію самоосвітньої діяльності учнів, використовуючи:

 • навчально-методичну літературу, рекомендовану листом Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021-2022 навчальному році»;
 • тести минулих років( https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/);
 • Інтернет-ресурси для онлайн підготовки до ЗНО:

EdEra (https://www.ed-era.com/);

iLearn (https://ilearn.org.ua/);

Prometheus (https://prometheus.org.ua/);

Khan Academy (https://uk.khanacademy.org/).

Підготовка учнів до успішного виконання завдань до Національного мультипредметного тесту з математики є стимулом до підвищення рівня математичної грамотності школярів.

Методист з математики навчально-методичного

відділу координації освітньої діяльності та

професійного розвитку Сумського ОІППО                          Т.В. Свєтлова

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO