Навчання іноземної мови в умовах воєнного стану: адаптація до нових умов

головнуСьогодні доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу стали події, викликані збройною агресією РФ та оголошенням в Україні воєнного стану, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Це вплинуло на звичний спосіб життя кожного з нас. Війна і школа... Поняття не сумісні, але сьогодні це реальність.

Під час війни заклад загальної середньої освіти стає осередком, який дає змогу дітям отримувати не лише знання, але й психологічну підтримку, не втрачати відчуття приналежності до спільноти, вірити в свої сили. Коли учні запитують про війну чи військові дії, учителеві варто відповідати коротко, спокійно, використовуючи тільки факти. Особливу увагу на уроках варто приділити навчанню учнів розуміти, виражати та керувати власними емоціями.

Рекомендуємо вчителям іноземних мов виконувати не лише навчальні програми з іноземних мов (англійської, французької, німецької), а й забезпечувати психологічний комфорт учнів. Матеріали щодо психологічної підтримки учнів розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: https://cutt.ly/8FQMvad.

В умовах воєнного стану особливо важливо забезпечити права  учнів і дати їм можливість продовжувати здобувати освіту.

Однією з особливостей предмета «Іноземна мова» є побудова освітнього процесу на засадах комунікативного та діяльнісного підходів із забезпеченням соціокультурного контексту змісту навчання. Рекомендуємо враховувати те, що, отримуючи відомості про культуру країн, мова яких вивчається, порівнюючи їх із рідною країною, в учнів формуються цілісні уявлення про особливості життя у глобалізованому світі, систему загальнолюдських і національних цінностей.

Виконання навчальних програм з іноземних мов у дистанційному та змішаному форматах може відбуватися у синхронному та асинхронному режимах (залежно від погоджених з військово-цивільною адміністрацією форматів навчання, технічних можливостей учасників освітнього процесу, наявності електропостачання, Інтернету тощо). Для реалізації навчання у дистанційному та змішаному форматах рекомендуємо вчителям іноземної мови використовувати платформу «Всеукраїнська школа онлайн» (https://lms.e-school.net.ua/), що містить відеоуроки, конспекти, тестові завдання з предмета у розрізі кожного класу, а також кабінет учителя, що допомагає організувати віртуальні класи та слідкувати за успішністю учнів і мати від них зворотній зв’язок.

Звертаємо увагу на те, що пріоритетними видами діяльності під час онлайн уроку іноземної мови має бути усне спілкування вчителя й учнів у діалогічній та монологічній формах, пояснення нового матеріалу. Читання і переклад текстів, виконання письмових завдань доцільно пропонувати для самостійної роботи учнів.

Організація  освітньої діяльності з учнями залежить від вікової категорії, психічних особливостей та їх готовності сприймати навчальний матеріал. Тому наголошуємо, що вчителям іноземних мов доцільно намагатися знайти окремий підхід до роботи з різними категоріями учнів.

Рекомендуємо вчителям іноземних мов ознайомлювати учнів із особливостями культури країни, мову якої вони вивчають. Пошукові та творчі завдання культурологічної спрямованості, читання цікавих текстів, і, навіть, виконання рутинних мовних вправ також дозволить здобувачам освіти зосередитись на змістовому аспекті іншомовної підготовки. Працюючи з учнями молодшого та середнього шкільного віку, для вчителя важливо створити такі умови, за яких вони зможуть абстрагуватися від подій, пов’язаних із війною.

Вважаємо, що розглядати військову проблематику допустимо з учнями старшого шкільного віку, які є більш готовими рефлексувати та міркувати про такі складні події. Теми життя в країні, де відбувається війна, відсутні у підручниках. Сьогодні учнівська молодь стала очевидцем подій, які не можна ігнорувати і приховати. Тому, для формування та розвитку громадянської компетентності рекомендуємо включити до уроку військову тематику. Для цього вчителям іноземних мов радимо поставити перед собою такі завдання:

1) підготувати власні дидактичні матеріали, адаптувати їх до реалій життя в країні;

2) познайомити учнів із новою лексикою (military, curfew, aid, support, shelter, refugee, invasion тощо) та активізувати її у мовленні учнів.

Пропонуємо теми, які можуть стати предметом спілкування:

  • особиста історія – війна по-різному вплинула на життя окремих українців: чиїсь батьки взяли зброю до рук, хтось працює волонтером, комусь довелося тимчасово змінити місце проживання;
  • робота волонтерів – намагаючись допомогти країні вистояти у боротьбі з агресором, багато українців та іноземців долучилися до вирішення гуманітарних завдань. Що саме вони роблять та як допомагають, ця тема може стати предметом обговорення на уроці;
  • участь видатної особи в боротьбі країни з агресором – у підлітковому віці багато дітей має свого кумира серед спортсменів та акторів, які для них є взірцями для наслідування. Багато хто з них активно долучився до захисту країни на військовому та гуманітарному фронті, а відтак слугують позитивним прикладом служіння своєму народу, про що варто говорити;
  • питання особистої безпеки – війна збільшила кількість загроз здоров’ю і життю людини. Поряд зі звичними учням правилами особистої гігієни чи дорожнього руху виникла потреба захисту населення під час ведення бойових дій, авіа нальотів, пересування у місті та за його межами, перебування в бомбосховищах, дотримання правил комендантської години;
  • майбутнє України – дітям важливо орієнтуватися на позитивне майбутнє. Усі війни закінчуються, однак тривалий час нам доведеться усувати наслідки війни, відбудовувати зруйновані міста, створювати робочі місця, інтегруватися в Європейську спільноту. Орієнтуючи учнів моделювати власне бачення майбутнього нашої країни, учитель сприяє формуванню в них позитивного бачення подальших перспектив.

Власні висловлювання старшокласників, щодо окреслених тем іноземною мовою, рекомендуємо презентувати у вигляді відеороликів, новин, за умови наявності мережі інтернет. З огляду на те, що окреслені теми є непростими з психологічної точки зору, учителям іноземних мов варто проаналізувати психологічну готовність учнів. Рефлексуючи на окреслені теми, отримуючи психологічну підтримку від учителя, учні зможуть по-іншому поглянути на події, які відбуваються в країні та усвідомити, що війна закінчиться і вони повернуться до мирного життя.

Працюючи з інтернет-ресурсами під час підготовки до уроків, учителі можуть використовувати матеріали спеціалізованих сайтів для вчителів англійської мови, зокрема, сайт Британської Ради в Україні: https://www.britishcouncil.org.ua/.

Окрім того, застосунками для вчителів англійської мови можуть бути:

– YouTube-канал для початкової школи від Британської Ради – https://qrgo.page.link/hVYUC ;

– YouTube-канал для підлітків від Британської Ради – https://qrgo.page.link/4i9Lb;

– вебсайти Premier Skills English Teach-Nology – https://cutt.ly/UFQ7uyB;

– онлайн-тестування; онлайн-сервіси, для створення тестів – http://osvita.ua/school/method/technol/45747 ;

– pppst.com  (вебсайт Pete’s Power Point Station) – безкоштовні тематичні презентації, лексичні та граматичні вправи, лінгвокраїнознавчий матеріал для учнів усіх вікових категорій (https://www.pppst.com/). Завантаження будь-якої презентації значно зекономить час учителя, зробить процес навчання цікавим і сучасним, а візуалізація навчального матеріалу, яка буде використана  під час презентації, значно покращить засвоєння теми учнями та сприятиме успішній реалізації очікуваним результатам уроку;

– eslflow.com (вебсайт Eslow’s English Language Teaching) – сайт, що містить матеріали для проведення дискусій, комунікативних вправ, рольових ігор, розумових розминок, які можна використати на уроці чи при роботі з обдарованими учнями на різних рівнях: Elementary, PreIntermediate, Intermediate, Flashcards (www.eslow.com);

– appless4theteacher.com – універсальний сайт, що містить електронну бібліотеку із завданнями для розвитку навичок читання – http://www.apples4theteacher.com/ ;

– super teacher worksheets.com – тека завдань, текстів, прописів, що можуть використовуватися індивідуально кожним учнем за розділами: Reading and Writing Worksheets, Grammar, Phonics, Spelling Lists and Worksheets – www.superteacherworksheets.com ;

– esl towerr.com – друковані та інтерактивні вправи з граматики, лексики, фонетики, онлайн-вправи та ігри, що можна використовувати як під час уроків, так і в індивідуальній роботі з учнями – http://www.esltower.com/guide.html ;

Німецька мова

Для ефективного опрацювання учнями тем, передбачених для дистанційного навчання німецької мови, слід застосовувати інтернет ресурси, які сприятимуть забезпеченню формування навичок і вмінь читання, говоріння, аудіювання та письма, зокрема:

– вебсайт DW Akademie (https://www.dw.com/) – безкоштовна база структурованих уроків, вправ та інтерактивних завдань з німецької мови;

– вебсайт Goete Institut (https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/ueb.html) – безкоштовні вправи та відеоуроки для учнів з різним рівнем володіння мовою; мобільні додатки, ігри для вивчення німецької;

– вебсайт Audio Lingua (https://www.audio-lingua.eu/) – ресурс із короткими аудіо-записами розмов німців на повсякденні теми: сім’я, погода, їжа, хобі;

– вебсайт Cornelsen (https://www.cornelsen.de) – вправи з німецької мови у форматах PDF та DOC для вивчення граматики, поповнення словникового запасу та засвоєння вивченого матеріалу;

– вебсайт BBC (http://www.bbc.co.uk/languages/german) – сайт з визначення рівня мови та можливості вивчити базову лексику;

– вебсайт Jungschar (http://www.jungschar.com/index.htm) – розроблено для вчителів, які навчають німецькій мові на початковому рівні; містить загадки, історії, музику тощо;

– YouTube-канал (https://www.youtube.com/user/Channel) – уроки німецької мови початкового й середнього рівнів складності.

Французька мова

В умовах дистанційного навчання, учителі французької мови можуть використовувати наступні сайти та ресурси:

– сайт https://ua.ifprofs.org/, який створено спеціально для вчителів французької як іноземної мови;

– Dailyfrenchpod (http://www.dailyfrenchpod.com) – англомовний вебсайт для щоденного вивчення французької мови;

– Francaisonline.com (http://francaisonline.com) – доступні онлайн-уроки для початківців: граматичні, лексичні та фонетичні правила, діалоги та практичні теми для вивчення;

– Bonjour de France (https://cutt.ly/0kqNC1m) – уроки для всіх рівнів володіння французькою мовою: від А1 до С2.

– Grammaire française (http://fr.tsedryk.ca/ ) – сайт містить основні правила французької граматики в діаграмах, а також віртуальні презентації з кількох граматичних предметів з наступними різними вправами з самокоригуванням.

– La Classe de Laurianne (https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm) – сайт, який містить каталог ресурсів для вивчення французької мови (словниковий запас, лексика, культура та цивілізація, відмінювання, тощо);

– Liberté (http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/index.htm) – сайт, що пропонує численні вправи для вивчення французької мови;

– Exercices.free.fr (http://exercices.free.fr/francais/index.htm) – вправи за різними напрямами мови (граматика, спряження, читання, орфографія, словниковий запас, вірші);

– Lexique FLE (http://lexiquefle.free.fr/index.htm) – сайт для роботи з лексикою;

– Baba Dum (https://babadum.com) – ігри для вивчення лексики;

– Didier Latitudes (http://www.didierlatitudes.com/) – сайт, на якому розміщено вправи на вивчення граматики;

– сайти-словники (http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel, http://www.larousse.fr/);

– сайти-відео (https://french.yabla.com/);

– сайти французьких газет і журналів: LeFigaro (http://www.lefigaro.fr/), L'Express (http://www.lexpress.fr/), LePoint (http://www.lepoint.fr/).

Також на сайті Міністерства освіти і науки України розміщено перелік онлайн-ресурсів для вчителів англійської, німецької та французької мов (https://mon.gov.ua/ua/news/na-sajti-mon-rozmisheno-perelik-onlajn-resursiv-dlya-vchiteliv-inozemnih-mov). Ресурси Координаційного комітету з підтримки вчителів сучасних іноземних мов в умовах реформи «Нова українська школа», до якого входять представники Британської Ради, Французького Інституту в Україні та Goethe-Institut в Україні під головуванням МОН. 

Звертаємо увагу, що сьогодні, як ніколи, учням потрібна підтримка, впевненість та віра. Отже, навчання учнів в умовах воєнного стану є викликом та водночас важливою працею вчителів в загальний внесок перемоги в Україні!

Завідувач навчально-методичного відділу

координації освітньої діяльності та

професійного розвитку Сумського ОІППО                                     О.П. Сердюк

Методист з іноземних мов

навчально-методичного відділу

координації освітньої діяльності та

професійного розвитку Сумського ОІППО                                  М.П. Леоненко

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO