Відбулась VI міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, педагогів-практиків, вчителів - «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій»


     
29-31 травня 2013 р. на базі КЗ Сумський ОІППО відбулась VI міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, педагогів-практиків, вчителів - «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». 


 

Країни учасниці: Нідерланди, Канада, Польща,   Республіка Білорусь; Республіка Узбекістан, Республіка Казахстан, Російська Федерація, Україна.

 

Загальна кількість статей – 93, з них освітньої проблематики – 50.Загальна кількість статей зарубіжних учасників – 25% (23 статті). 

З вітальним словом виступив заступник голови обласної ради Ребенко І.М., к.т.н., доцент.

         Особливістю проведення конференції 2013 року – була пряма он-лайн трансляція через сайт конференції http://itea-conf.org.ua/ids3ci-2013/ і велика кількість дистанційних виступів на Пленарному засіданні.

29-30.05.2013 р. з доповідями на Пленарному засіданні виступили в залі:

- представники кафедри політології Національного університету Києво-Могилянської академії: завідувач кафедри, д.політ.н., проф. Дем'янчук О.П., к.філос.н. доцент Кисельов С.О., ст. викладач Новічкова О. С.(м. Київ, Україна);

- Терепищий С.О., к.філос.н., доцент кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна);

- Полторацький О.С., к. політ.н., доцент кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ, Україна) ;

- Войченко О.П., н.с. Міжнародного науково-методичного центру інформаційних технологій і систем,  Національного координатора Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх»  (м. Київ Україна). Завдяки Олексію Петровичу ми мали змогу прямої он-лайн трансляції конфренції;

- Кулик О. Є., завідувач КУ «Чаплинський районний методичний кабінет», здобувач  наукового ступеня кандидата педагогічних наук при кафедрі  управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи «Університету менеджменту освіти» НАПН України (Україна);

- Медведєв І.А., член-кор. Академії Педагогічних і соціальних наук (Москва, РФ), в.о. ректора, к.держ.упр., доцент ; завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, к.філос.н., доцент Жук М.В.;  завідувач навчально-методичного відділу дистанційної освіти КЗ Сумский ОІППО, (м. Суми, Україна) Силка О. О.,

         Також були заслухані дистанційно он-лайн доповіді:

-   Бризгаліної О.В., к. філос. н, доцента, зав. кафедрою Філософії освіти філософського факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова (м. Москва, РФ);

-   Турбовского Я.С., д.п.н., професора, завідуючого лабораторією «Філософія освіти»  ФДНУ ІТІП РАО (м. Москва, РФ);

-    Наливайко Н.В., д.філос.н., професора, директора НДІ ФО НДПУ;   Пушкарьова Ю.В., к. філос. н., доцента НДПУ (м. Новосибірськ, РФ);

-   Сошнева О. М., к. економ. н., доц., зав. кафедрою соціального аналізу та математичних методів в соціології  факультету соціологіі Санкт-Петербургського державного університету (м. Санкт-Петербург, РФ);

-   Малахова Ю.А., к.т.н., доцента Брянського державного технічного університету (м. Брянск, РФ);

-    П. Коммерса, професора факультету біхевіористських наук університету «Твент» (Нідерланди).

Були представлені доповіді представників Казахського національного університету ім. аль-Фарабі - Минбаєвої А.К., д.п.н., доцента; Мукашевої А.Б., в.о. професора, д.п.н.; Касен Г.А., к.п.н, доцента (м. Алмати, Республіка Казахстан).

Також представлено досвід реалізації філософії соціального конструктивізму в створенні віртуальних тренажерів та лабораторій на базі кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики Івано-Франківського  національного технічного університету нафти та газу  - д.т.н., професор, завідувач кафедри Заміховський Л.М., к.т.н., доцент Савюк Л.О., аспірант Матвієнко Р.М., асистент Рогач О.О., магістр Новосад І. (м. Івано-Франківськ, Україна).

Під час роботи конференції працювали секції. Детальна інформація про роботу конфренції на сайті конференції http://itea-conf.org.ua/ids3ci-2013/

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO