Науково-методичний супровід реалізації проєкту

 1. Безпечне освітнє середовище закладу освіти. Портал освітян України. URL: https://oplatforma.com.ua/article/2614-bezpechne-osvtn-seredovishchezakladu-osvti
 2. Безпечна школа, якою вона має бути? Громади мають змогу зробити заклади освіти більш безпечними – приєднатися до пілотного проєкту «Вихователь безпеки». URL: https://eo.gov.ua/bezpechna-shkola-iakoiu-vona-maie-buty-hromady-maiut-zmohu-zrobyty-zaklady-osvity-bilsh-bezpechnymy-pryiednatysia-do-pilotnoho-proiektu-vykhovatel-bezpeky/2021/11/12/
 3. Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки : довідник. URL: http://surl.li/eypwq  Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки. URL: https://sqe.gov.ua/bezpechne-osvitnie-seredovishhe-novi-vim/
 1. Березюк Н. Р. Безпечне освітнє середовище в реаліях сьогодення: психологічний, екологічний, інформаційний аспекти. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності : перспективи та рішення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 63–67.
 2. Борак І. В. Освіта України в умовах воєнного стану: основні тенденції й особливості організації навчання фахових молодших бакалаврів. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності : перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 67–72.
 3. Власова В. С., Комих Н. Г. Виклики навчання в умовах війни. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 90–93.
 4. ВодолазськаТ.В. Моделювання безпечного освітнього середовища. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 93–97.
 5. Гургула Т. В. Безпечне освітнє середовище для дітей з ООП в умовах воєнного стану. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 134–138
 6. Загнибіда Н. М. Професійний розвиток педагогічних працівників освітніх закладів громади в умовах викликів воєнного стану. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 145–151.
 7. Кириленко Н. М. Проблеми інформаційної безпеки освітнього середовища вищого навчального закладу/ Н. М. Кириленко. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: третя міжнар. наук.-практ. конф. : [в 2 ч.]. Ч.1. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.; за ред. М. М. Козяра, Н. Г. Ничкало. Львів : ЛДУ БЖД, 2012. С. 149–151.
 8. Кітова О. Безпечне освітнє середовище як необхідна умова навчання, соціалізації та самореалізації. URL: http://surl.li/exfck
 9. Книш І. В. Новітні освітні практики: безпечне освітнє середовище. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 181–186.
 10. Локшина О., Глушко О., Джурило А., Кравченко С., Максименко О., Нікольська Н., Шпарик О. Організація освіти в умовах війни: рекомендації міжнародних організацій. 72 Український Педагогічний журнал. (2), 2022. С.5–18. URL: https://doi.org/10.32405/2411-1317- 2022-2-5-18
 11. Лончак О. А. Безпечне освітнє середовище: шляхи створення і функціонування. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.  Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 240–245.
 12. Методичні рекомендації «Організація безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану» / укладачі О. М. Грушевенчук, Л. М. Богданович, О. Г. Мулько, С. М. Сарай – Л. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області, 2022, 49 с.
 13. Мешко Г. М. Формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища в закладі вищої освіти/ Г. М. Мешко, О. І. Мешко Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2020. 2 (47). С.100–104.
 14. Олійник Л. БЕЗПЕЧНА ШКОЛА: ВИКЛИКИ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ. URL: https://jurfem.com.ua/bezpechna-shkola-vyklyky-systemy-osvity-v-umovakh-viyny/
 15. Освіта України в умовах воєнного стану. Інноваційна та проєктна діяльність : науково-методичний збірник / за загальною ред. С. М. Шкарлета. Київ–Чернівці : «Букрек», 2022. 140 с.
 16. Петровський О. М. Організація освітньої діяльності ТОКІППО в умовах правового режиму воєнного стану. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 11–23.
 17. Поліщук Н. А., Хомяк Н. В. Педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища ЗЗСО. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 287–294.
 18. Успенська В. М. Підготовка педагогів у післядипломній освіті до створення безпечного і здорового освітнього середовища. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 360–365.
 19. Успенська В. Параметри функціонування безпечного і здорового освітнього середовища. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: збірник наукових статей / за заг. ред. Л. В. Сєрих. Суми  : НІКО, 2022. С. 111‒115.
 20. Фахова передвища і вища освіта в умовах воєнного стану. URL: https://cutt.ly/t8ymWvI
 21. Цибульська С. М. Безпечне середовище освітнього простору школи. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 386–394.
 22. Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища : метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. П. К., 2018. 56 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf
 23.  Ящишин І. В. Особливості формування безпечного та здорового освітнього середовища у закладі освіти. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 3 березня 2023 р. Тернопіль, 2023.  С. 410–415. URL: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/6385/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%2022.03.2023.pdf

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO