Моніторингове дослідження стану організації підготовки випускників 11-х класів до вступних випробувань під час воєнного стану

Підготовка до вступних випробувань для кожного випускника закладу загальної середньої освіти є важливим етапом, що має розпочинатися з пропедевтичної підготовки в класах середньої школи і закінчуватися в старших класах школи, де кожен учень цілеспрямовано готується до тестування, обираючи певний перелік предметів.

Механізмом здійснення об’єктивного оцінювання якості підготовки випускників закладів загальної середньої освіти є зовнішні оцінювання, які одночасно дозволяють удосконалити систему відбору абітурієнтів до закладів фахової передвищої та вищої освіти. У зв’язку з введенням воєнного стану в країні, підготовка учнів 11-х класів до зовнішніх оцінювань є фактично підготовкою до вступних випробувань, що висуває додаткові вимоги до підвищення ефективності роботи закладів загальної середньої освіти в цьому напрямі.

Зважаючи на актуальність зазначеної вище теми, навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання Сумського ОІППО у період із 10.10.2022 до 31.10.2022 було проведено моніторингове дослідження стану організації підготовки випускників 11-х класів до вступних випробувань під час воєнного стану Недригайлівської селищної та Конотопської міської територіальних громад. У моніторингу взяло участь 511 респондентів (4 % заступників директорів, 30 % учителів, 66 % учнів 11-х класів).

За результатами дослідження були зроблені наступні висновки:

 1. У всіх досліджених закладах загальної середньої освіти територіальних громад проводиться організована робота з підготовки випускників до складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
 2. Усі заступники директорів зазначили, що 100 % вчителів закладів загальної середньої освіти, які взяли участь у дослідженні, у повній мірі ознайомлені зі змінами та особливостями проведення зовнішніх оцінювань 2023 року.
 3. Більшість заступників директорів (75 %) вважають, що військові дії на території України майже не вплинули на ставлення випускників до майбутніх вступних випробувань.
 4. Основними факторами, що впливають на ступінь готовності учнів до вступних випробувань, заступники директорів вважають наявність у випускників мотивації, організовану роботу вчителів-предметників та необхідних знань.
 5. Вважають свою роботу запорукою успішного складання учнями вступних випробувань 37 % опитаних учителів.
 6. Зазначили, що на готовність учнів до вступних випробувань впливає політична і економічна ситуація в Україні, 12 % учителів.
 7. Опитані педагогічні працівники вважають, що найбільша увага в закладі загальної середньої освіти має приділятись проведенню регулярного систематичного повторення, роботі учнів над тестовими завданнями, розвитку самоосвітньої компетентності учнів, проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи з учнями та їхніми батьками.
 8. Серед методичних заходів, спрямованих на підвищення результативності складання вступних випробувань, заступники директорів назвали інформаційно-роз’яснювальну, профорієнтаційну роботу, виконання тренувальних та тестових вправ.
 9. У всіх міських закладах, що взяли участь у дослідженні, надаються години варіативної складової навчальних планів для проведення курсів за вибором та підготовки випускників до вступу із окремих предметів тестування. У сільських закладах загальної середньої освіти години для такої підготовки не надаються.
 10. Усі заступники директорів звертаються до місцевих органів управління освітою та до Центрів професійного розвитку педагогічних працівників з питань підготовки учнів до зовнішніх оцінювань та вступних випробувань.
 11. Переважна більшість заступників директорів (96 %) користуються рекомендаціями та настановами методистів Сумського ОІППО щодо підготовки учнів до вступних випробувань.
 12. Найважливішими умовами для успішного складання учнями зовнішніх оцінювань, на думку учителів, є самопідготовка (76 %), сумлінне виконання домашніх завдань (70 %), відвідування предметних факультативів, курсів за вибором та гуртків (28 %), заняття учнів із репетитором (22 %) та відвідування підготовчих онлайн-курсів у закладах вищої освіти (20 %).
 13. Опитані учителі (36 %) систематично проводять індивідуальні заняття з невстигаючими учнями; групові консультації – 20 % учителів-предметників.
 14. Готовність учнів до вступних випробувань учителі закладів загальної середньої освіти оцінюють переважно середнім та достатнім рівнями.
 15. У процесі підготовки учнів до вступних випробувань у чверті опитаних учителів не виникає жодних перешкод; 17 % респондентів відчувають байдуже ставлення до результативності складання зовнішніх оцінювань з боку випускників та їхніх батьків.
 16. Планують складати зовнішнє оцінювання з метою вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти 91 % опитаних учнів 11-х класів.
 17. Вибір закладу вищої освіти та спеціальності з орієнтацією на потреби вітчизняного ринку праці здійснюють лише 10 % випускників.
 18. Близько половини (59 %) учнів зазначили, що воєнний стан на території України суттєво не вплинув на їхній майбутній вибір закладу освіти та спеціальності для подальшого навчання
 19. Третині учнів необхідна додаткова підготовка з предметів, які традиційно винесені для проходження зовнішніх випробувань; 35 % випускників вважають себе добре підготовленими лише з окремих дисциплін.
 20. Із метою вдосконалення власної предметної підготовки, учні-респонденти опрацьовують інформацію з Інтернет-джерел (57 %), збірників тестових завдань (50 %), конспектів уроків (29 %), шкільних підручників (22 %), довідників (10 %).
 21. Із метою отримання інформації щодо зовнішніх оцінювань та вступних випробувань, 57 % учнів регулярно відвідують офіційні сайти Українського центру оцінювання, 30 % – Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.
 22. Учні зазначили, що отримати бажаний результат тестування їм можуть завадити, насамперед, недостатній рівень підготовки з навчальних предметів (50 %), несприятлива військово-політична ситуація в Україні (40 %), брак часу на підготовку до вступу (45 %).
 23. За даними самооцінки, рівень своєї підготовки до вступних випробувань з більшості предметів учні оцінили середнім та достатніми рівнями. Серед предметів, що обов’язково складаються на зовнішніх оцінюваннях, достатнім рівнем учні оцінили свої знання лише з української мови.
 24. Для покращення власної підготовки до зовнішніх оцінювань учні потребують більше знань з певних предметів (73 %), роз’яснень особливостей вступної кампанії 2023 року в Україні (32 %), інформації про корисні джерела самопідготовки (26 %) та бюджетні програми навчання для українських студентів за кордоном (16 %).
 25. Значна кількість (39 %) учнів, які взяли участь у дослідженні, повідомили, що готуються до вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти 45 % самостійно, з репетиторами – 20 %. Організованого повторення на уроках вистачає 24 % респондентів.
 26. Попри складність військово-політичної та економічної ситуації в Україні, переважна більшість учнів (96 %) не відмовилися від планів свого подальшого навчання в закладах вищої освіти.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO