Діяльність психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації та реформування освіти

IMG 20170828 100905 res

Саме під такою назвою 28 серпня 2017 рокувідбулося секційне засіданняметодистів, які відповідають за діяльність психологічної служби системи освіти в районах, містах та об’єднаних територіальних громадах області.

Відкриваючи засідання, завідувач навчально-методичного центру психологічної служби Марухина Ірина Володимирівна наголосила, що Концепцією Нової української школи одним із державних пріоритетів в освіті визначено особистісно орієнтоване навчання і виховання, що вимагає психологізації навчально-виховного процесу шляхом підвищення психологічної компетентності адміністрації, педагогів, батьків. Значна роль у вирішенні цього завдання належить психологічній службі системи освіти. В області відмічається позитивна тенденція щодо її розвитку. За підсумками 2016-2017 навчального року чисельність фахівців служби становить 711 спеціалістів, що на 27 осіб більше в порівнянні з 2015-2016 навчальним роком. Загальний відсоток забезпеченості закладів освіти всіх типів посадами практичних психологів та соціальних педагогів становить 70,96% від нормативної потреби (2016 рік – 67,9%). Це є третім показником по Україні (загальнодержавний показник – 55,26%). У цілому забезпеченість закладів освіти посадами практичних психологів становить 79,9% від нормативної потреби (2016 рік – 76,8%), соціальними педагогами – 55,14% (2016 рік – 52,13%).

Висвітленню питання щодо ролі освіти та психологічної науки у наданні послуг із підвищення рівня адаптації громадян до наслідків воєнного конфлікту було присвячено виступ Коробки Лариси Миколаївни, кандидата психологічних наук, доцента, завідувача лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (виступ додається).

Реформування освіти передбачає роботу закладів щодо формування свідомого і відповідального ставлення зростаючої особистості до побудови власної освітньої і майбутньої професійної траєкторії. З огляду на це важливим є формування в учнів мотивації до навчання як здатності до саморозвитку особистості. Це питання було розкрито Кулик Наталією Андріївною, старшим викладачем кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Значну увагу учасники засідання приділили обговоренню наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року».

Підводячи підсумок, пріоритетними напрямами психологічного забезпечення освіти як системи заходів, спрямованих на вирішення актуальних завдань освіти засобами та методами фахівців психологічної служби у 2017-2018 навчальному році учасники секційного засідання визначили:

збільшення кількості практичних психологів, соціальних педагогів шляхом приведення у відповідність до нормативів чисельності та введення до штату дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних та інших типів навчальних закладів ставок практичних психологів та соціальних педагогів;

створення необхідних організаційних умов для роботи працівників служби в умовах децентралізації шляхом забезпечення належного організаційно-методичного супроводу їх діяльності;

покращення методичного забезпечення діяльності працівників служби, у першу чергу – засобами ІТ-технологій;

проведення психологічної та соціально-педагогічної роботи з дітьми з сімей вимушено переміщених осіб, сімей, члени родин яких загинули чи знаходяться в зоні бойових дій шляхом забезпечення системної психологічної підтримки, консультативної допомоги;

підвищення психологічної культури дітей та підлітків, формування свідомого і відповідального ставлення зростаючої особистості до побудови власної освітньої і майбутньої професійної траєкторії шляхом введення «години психолога» та факультативів психологічного спрямування у навчально-виховний процес. Як зазначено у Концепції Нової української школи, «потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких повинна готувати середня школа України»;

підвищення психологічної компетентності педагогів, батьків шляхом ознайомлення з засобами практичної психології щодо розвитку, навчання та виховання дітей та підлітків. Концепцією Нової української школи державним пріоритетом в освіті визначено особистісно орієнтоване навчання і виховання, що вимагає психологізації навчально-виховного процесу на основі об’єктивної діагностики та підвищення психологічної компетентності адміністрації, педагогів, батьків;

допомога в адаптації дітей з особли­вими освітніми потребами до навчання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-тех­нічних навчальних закладах шляхом впровадження новітніх психолого-педагогічних технологій у роботі з дітьми;

соціально-психологічна профілактика негативних наслідків суспільних подій у психіці та поведінці дітей, різних форм узалежнень, соціально небезпеч­них ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки шляхом впровадження профілактичних програм навчання учнів новим формам поведінки, виховання стресостійкості особистості, здатної самостійно, ефективно і відповідально будувати своє життя;

забезпечення соціального захисту прав і свобод дітей, створення умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів, вихованців, студентів;

налагодження ефективної міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії із спеціалістами відповідних служб (службою у справах дітей, центрами занятості населення, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді тощо).

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO