КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»

1Реформування освітньої системи України в напрямку інтеграції в європейський освітній простір передбачає розробку та впровадження інноваційних освітніх систем і технологій. Різноманітність функцій таких технологій пояснюється варіативністю їх структури, складовими якої є, крім традиційних, новітні засоби освітнього процесу, зокрема інтерактивні, інформаційно-комунікаційні технології, а також дистанційні форми організації навчання, які набули особливої популярності в Україні, країнах Європейського Союзу та світі в цілому.

Проведений методологічний аналіз досліджуваної проблеми в контексті реалізації інноваційних технологій у сучасний освітній простір дозволив з’ясувати, що освітні технології характеризують загальну стратегію розвитку освіти в цілому та освітнього середовища зокрема. Основне призначення освітніх технологій – прогнозування розвитку освітніх систем, їх проєктування, планування та визначення факторів, які відповідають освітнім цілям. Саме ця ідея є ключовою та покладена в основу колективної монографії «Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі» за загальною редакцією Г. Л. Єфремової, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Монографія є результатом творчого пошуку, здійсненого колективом науковців Інституту (Н.М. Атрощенко, О.О. Гиря, С.М. Грицай, О.В. Гузенко, Г.Л. Єфремова, Л.П. Івашина, О.М. Клочко, С.В. Кода, І.В. Кожемʼякіна, С.М. Луценко, В.В. Перлик, Д.М. Пінчук, Л.О. Прядко, Н.В. Сидоренко, Г.Ф. Сударева, Я.І. Цебро) в рамках реалізації наукових тем кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» та «Реалізація компетентнісно-орієнтованої освіти керівників навчальних закладів», а також науковцями інших провідних закладів вищої освіти України – фахівцями в галузі андрагогіки, педагогіки та дидактики вищої школи, порівняльної педагогіки та історії педагогіки, управління освітою та менеджменту.

Наукове видання висвітлює теоретико-методологічні засади освітніх технологій, науково-практичний контент сучасних навчальних технологій, детермінанти сучасних соціально-виховних технологій та розглядає новітні підходи до технологій менеджменту, адже сучасний педагог має володіти різноманітними освітніми технологіями з метою створення у закладі освіти ефективної та дієвої педагогічної системи, в основі якої лежать специфічні для певного типу освітнього середовища прийоми та технології реалізації освітнього процесу, що концептуально об’єднані пріоритетними освітніми цілями, а також пов’язані між собою завданнями та змістом, формами та методами впровадження.  

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO