Наказ ДОН СОДА від 28.11.2017 №682-ОД Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 навчальному році

Результати письмових випробувань 011 Освітні, педагогічні науки)

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ проведення акредитаційної експертизи з підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом) (073 Менеджмент), галузі знань 1801 Специфічні категорії (07 Управління та адміністрування) у Комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2017 року № 70-л

Наказ МОНУ від 27.04.2017 №658 Про результати акредитації та атестації

Протокол засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 6 квітня 2017 року № 47/1

Онлайн-опитування вчителів початкових класів

З метою вивчення ставлення вчителів початкових класів до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, удосконалення системи їх підготовки до роботи за новим стандартом у період з 05 до 20 грудня 2017 року проводиться онлайн-опитування вчителів початкових класів. До участі в опитуванні запрошуються вчителі початкових класів, які у 2018-2019 навчальному році будуть працювати в 1-х класах. Опитувальник розміщено на головній сторінці сайту Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Запрошуємо до участі в онлайн-опитуванні.

Діяльність районних (міських) методичних кабінетів центрів

Діяльність районних (міських) методичних кабінетів центрів спрямована на виконання наступних завдань:

 • реалізація державної політики щодо розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

 • функціонування освітніх округів та рівного доступу до якісної освіти, підвищення якості освіти;

 • науково-методичний супровід впровадження Базового компонента дошкільної освіти;

 • наступність дошкільної та початкової загальної освіти;

 • організаційно-інформаційний супровід процесу впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

 • створення умов для раннього виявлення творчих здібностей, обдарованості учнів; реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • створення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я дітей, активізації спортивно-масової роботи, наближення змісту виховання та навчання до потреб уразливих категорій дітей;

 • заходи з превентивного виховання учнівської молоді;

 • упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та в систему науково-методичної роботи з педагогами інформаційно-комунікаційних технологій, дослідницьких проектів, різних форм міжнародної науково-педагогічної взаємодії;

 • заходи з розвитку методичних служб як науково-методичних установ на принципах мережевої взаємодії у системі неперервної освіти педагогічних кадрів;

 • заходи з активізації роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду та ін.

Формами методичної роботи районних (міських) методичних кабінетів з учителями є групові й колективні, до складу яких входять: методична рада, методичне об'єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, єдиний методичний день, методичний семінар-практикум, школа передового педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, творчі звіти, опорні школи, експериментальні педагогічні майданчики, а також нетрадиційні форми роботи, моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові), методичні «мости», ярмарки (педагогічних ідей, літературні-педагогічних підручників, методичних рекомендацій), аукціони методичних розробок, педагогічні конкурси, виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів), методичні фестивалі, консиліуми, порадники та ін.

У роботі з педагогами області застосовуються різноманітні форми методичної роботи: (рис. 2.).

На 2017-2018 навчальний рік науково-методичною проблемою області обрано - «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів».

З огляду на це визначено домінуючі напрями методичної роботи з педагогами у 2017-2018 навчальному році:

 • нормативно-правове забезпечення, реалізація державних освітніх стандартів;

 • управління галуззю освіти;

 • координуюча роль відділу освіти, методичної служби щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • науково-методичний супровід організації навчально-виховної процесу в школі, створення ситуації успіху;

 • дидактико-методичне забезпечення процесу формування життєвих компетентностей особистості в контексті інноваційної педагогічної діяльності, сприяння створенню середовища успіху та життєтворчості;

 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;

 • наступність дошкільного виховання, початкової та загальної середньої освіти;

 • реалізація виховних стратегій у формуванні конкурентоздатного випускника школи.

d0c596ff

Рис. 2. Домінуючі форми методичної роботи

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new