Діяльність районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів центрів

Діяльність районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів центрів спрямована на виконання наступних завдань:

 • реалізація державної політики щодо розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

 • функціонування освітніх округів та рівного доступу до якісної освіти, підвищення якості освіти;

 • науково-методичний супровід впровадження Базового компонента дошкільної освіти;

 • наступність дошкільної та початкової загальної освіти;

 • організаційно-інформаційний супровід процесу впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

 • створення умов для раннього виявлення творчих здібностей, обдарованості учнів; реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • створення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я дітей, активізації спортивно-масової роботи, наближення змісту виховання та навчання до потреб уразливих категорій дітей;

 • заходи з превентивного виховання учнівської молоді;

 • упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та в систему науково-методичної роботи з педагогами інформаційно-комунікаційних технологій, дослідницьких проектів, різних форм міжнародної науково-педагогічної взаємодії;

 • заходи з розвитку методичних служб як науково-методичних установ на принципах мережевої взаємодії у системі неперервної освіти педагогічних кадрів;

 • заходи з активізації роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду та ін.

Формами методичної роботи районних (міських. ОТГ) методичних кабінетів з учителями є групові й колективні, до складу яких входять: методична рада, методичне об'єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, єдиний методичний день, методичний семінар-практикум, школа передового педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, творчі звіти, опорні школи, експериментальні педагогічні майданчики, а також нетрадиційні форми роботи, моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові), методичні «мости», ярмарки (педагогічних ідей, літературні-педагогічних підручників, методичних рекомендацій), аукціони методичних розробок, педагогічні конкурси, виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів), методичні фестивалі, консиліуми, порадники та ін.

У роботі з педагогами області застосовуються різноманітні форми методичної роботи:

На 2018-2019 навчальний рік науково-методичною проблемою області обрано - «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів».

З огляду на це визначено домінуючі напрями методичної роботи з педагогами у 2018-2019 навчальному році:

 • нормативно-правове забезпечення, реалізація державних освітніх стандартів;

 • управління галуззю освіти;

 • координуюча роль відділу освіти, методичної служби щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • науково-методичний супровід організації навчально-виховної процесу в школі, створення ситуації успіху;

 • дидактико-методичне забезпечення процесу формування життєвих компетентностей особистості в контексті інноваційної педагогічної діяльності, сприяння створенню середовища успіху та життєтворчості;

 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;

 • наступність дошкільного виховання, початкової та загальної середньої освіти;

 • реалізація виховних стратегій у формуванні конкурентоздатного випускника школи.

d0c596ff

Домінуючі форми методичної роботи

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new