Нормативно-правова база (Заступнику директора)

Вид документа

Дата

Назва

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України

м. Київ,
13 травня
1999 року

№ 651-XIV

Про загальну середню освіту

Закон України

м. Київ
21 червня
2001 року
2558-III

Про соціальну роботу з дітьми та молоддю

Закон України

м. Київ,
19 квітня
2011 року
№ 3236-
VI

Про волонтерську діяльність

Закон України

м. Київ
5 вересня
2017 року
№ 2145-VIII

Про освіту

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України

№ 344/2013

25 червня

2013 року

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 31 грудня 2005 року

№ 1312

Про невідкладні заходи щодо
запровадження зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу якості освіти

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 27 серпня 2010 року

№ 777

Про затвердження Положення

про освітній округ

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 27 серпня 2010 року

№ 779

Деякі питання організації
навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11-річний строк навчання

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 27 серпня 2010 року

№ 788

Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 27 серпня 2010 року

№ 796

Про затвердження переліку платних послуг,

які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти,

що належать до державної і комунальної форми власності

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 23 листопада 2011 року

№ 1392

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 9 серпня

2017 року

№ 588

Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

НАКАЗИ МОН УКРАЇНИ, МНС УКРАЇНИ

Наказ МОН

України

Від
14.05.1999

№ 139

Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України

Наказ МОН

України

Від

06.09.2000

№ 434

Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

Наказ МОН

України

Від

05.02.2001

№ 45

Про затвердження Положення про піклувальну
раду загальноосвітнього навчального закладу

Наказ МОН

України

Від

27.03.2001

№ 159

Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу

Наказ МОН

України

Від

01.08.2001

№ 563

Про затвердження Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу
в установах і навчальних закладах

Наказ МОН

України

Від

31.08.2001 
№ 616

Про затвердження Положення

про порядок розслідування

нещасних випадків, що сталися

під час навчально-виховного

процесу в навчальних закладах

Наказ МОН

України

Від

20.02.2002

№ 128

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних

закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН

України

Від

29.04.2002
284

Про затвердження Примірного статуту

загальноосвітнього навчального закладу

Наказ МОН

України

Від

09.08.2002

№ 456

Про затвердження Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Наказ МОН

України

Від

20.05.2004
№ 407

Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН

України

Від

20.07.2004

№ 601

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН

України

Від

23.03.2005

№ 178

Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

Наказ МОН

України

Від

02.08.2005

№ 458

Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Наказ МОН

України

Від

09.02.2006

№ 90

Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді

Наказ МОН

України

Від

29.06.2006

№ 489

Про затвердження Змін до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

Наказ МОН

України

Від

13.08.2007

№ 730

Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Наказ МОН

України

Від

14.04.2008

№ 319

Про затвердження Інструкції про переведен-ня та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Наказ МОН

України

Від

03.06. 2008

№ 496

Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН

України

Від

06.11.2008
№ 1008

Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів

Наказ МОН

України

Від

20.07.2009

№ 518 / 674

Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН

України

Від

01.06.2010
521

Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН

України

Від

15.11.2010
1085

Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН

України

Від

22.09.2011

№ 1099

Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності

Наказ МОН

України

Від

30.10.2011

№ 1243

Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

Наказ МОН

України

Від

07.02.2012

№115

Про внесення змін до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

Наказ МНС

України

Від

16.07.2012 
№ 992

Про затвердження Правил безпеки

під час проведення навчально-виховного

процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики

та хімії загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН

України

Від

14.12.2012
№ 1423

Про затвердження Положення

про навчальні кабінети

з природничо-математичних предметів

загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН

України

Від
14.08.2013

№ 1176

Про затвердження галузевої
Концепції розвитку неперервної
педагогічної освіти

Наказ МОН

України

Від

21.08.2013 № 1222

Про затвердження орієнтовних

вимог оцінювання навчальних

досягнень учнів із базових дисциплін

у системі загальної середньої освіти

Наказ МОН

України

Від

21.10. 2013

№ 1456

Про затвердження Концепції

профільного навчання у старшій школі

Наказ МОН

України

Від

30.01.2015 

№ 67

Про затвердження Порядку державної

атестації дошкільних, загальноосвітніх,

позашкільних навчальних закладів

Наказ МОН

України

Від
08.04. 2015

№ 412

Про затвердження Інструкції щодо
заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН

України

Від

12.01.2016 

№ 8

Про затвердження Положення

про індивідуальну форму навчання

в загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН

України

Від
14.06. 2016

№ 826

Про затвердження навчальних
програм для 10-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН

України

Від

22.06.2016

№ 704

Про затвердження Типового перелікузасобів навчання та обладнання навчальногоі загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН

України

Від
26 01.2017

№ 100

Про підготовку в 2017 році до
проведення міжнародного
дослідження якості освіти
PISA-2018 в Україні

Наказ МОН

України

Від

13.03.2017 
№ 369

Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН

України

Від

14.04.2017

№ 601

Про проведення в 2017 році
пілотного етапу міжнародного
дослідження якості освіти
PISA-2018 в Україні

Наказ МОН

України

Від

07.06.2017

№ 804

Про оновлені навчальні програми
для учнів 5-9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів

Наказ МОЗ

України

Від
26 .06. 2017

№ 709

Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98

Наказ МОН

України

Від

11.07.2017

№ 1015

Про внесення змін до деяких наказів МОН

ЛИСТИ МОН УКРАЇНИ, МНС УКРАЇНИ

Лист МОН

України

Від

05.06.2001
№ 1/12-1459

Державні санітарні правила і норми
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
та організації навчально-виховного процесу

Лист МОН

України

Від

04.12.2006

№ 1/9-757

Щодо за дотриманням правил техніки безпеки під час проведення уроків фізичної культури та позакласних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

Лист МОН

України

Від

11.09.2007

№ 1/9-532

Вимоги до ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОН

України

Від

29.10.2007
№ 1/9-651

Про обсяг і характер домашніх завдань, учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОН

України

Від

06.02. 2008

№ 1/9-61

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів
загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОН

України

Від

01.02.2012

№1/9-72

Про інструктивно-методичні матеріали
"Безпечне проведення занять у кабінетах
природничо-математичного напряму
загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОН

України

Від

26.04.2013

№ 1/9-305

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі

Лист МОН

України

Від

17.07.2013

№ 1/9-497

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new