Всеукраїнський круглий стіл з он-лайн трансляцією «Формування патріота в вимірі Революції Гідності та пріоритетів «Нової школи»

Golovna res16-17 лютого 2017 року в КЗ Сумський обласний інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся І Всеукраїнський круглий стіл з он-лайн трансляцією «Формування патріота в вимірі Революції Гідності та пріоритетів «Нової школи».

Он-лайн формат круглого столу було підготовлено кафедрою соціально-гуманітарної освіти (ідея заходу - Жук М.В.). Метою круглого столу стало обговорення шляхів системної і цілеспрямованої діяльності освітніх закладів, сім’ї, громадських організацій та органів державної влади, щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

До оргкомітету Всеукраїнського круглого столу з он-лайн трансляцією надійшло 120 заявок на участь, серед яких: 15 ВНЗ України (Інституту педагогіки НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Хмельницький ОІППО, Рівненський ОІППО, Івано-Франківський ОІППО, Дніпропетровський ОІППО, Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Сумський державний університет, СумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, Глухівський агротехнічний інститут імені С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету) та навчальні заклади 7 областей України (Київська, Чернігівська, Донецька, Миколаївська, Дніпропетровська, Хмельницька, Сумська області), з них заслухано більше 20 доповідей провідних науковців та практиків.

З вступним словом та привітанням до учасників круглого столу звернувся проректор з наукової роботи КЗ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, Грицай Сергій Михайлович. У своєму виступі він представив модель програми національно-патріотичного виховання дітей і молоді області, наголосив на важливості формування патріота враховуючи уроки Революції Гідності, зосередив увагу присутніх на завданнях, що стоять перед сучасною школою, відповідно до концепції «Нова українська школа», а саме виховати патріота та сформувати особистість й інноватора та побажав професійного спілкування й наукової дискусії.

Робота круглого столу проходила в двох частинах. У першій частині – доповіді презентували науковці, які розглядали контроверсійні питання національно-патріотичного виховання в нашій державі та теоретично обґрунтували необхідність запровадження і реалізацію концепції національно-патріотичного виховання.

Друга частина круглого столу представлена доповідями вчителів-практиків, які на власному досвіді розкривали основні ідеї національно-патріотичного виховання та роль закладів освіти у формування громадянина патріота.

На думку вчителів області, заклади освіти закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності та готовності до змін.

Робота круглого столу включала он-лайн трансляцію з Хмельницьким ОІППО в особі ректора Береки В.Є., Національним університетом «Києво-Могилянська академія» професор, політології Дем’янчук О.П., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» доктор філософії, Назаренко Л.М. та інші навчальні заклади.

Під час загального обговорення фахівці продовжили ділитися досвідом, ідеями та прогнозами на майбутнє, як реалізувати принципи національно-патріотичного виховання у зв’язку з реформуванням системи освіти, як формувати патріота в вимірі Революції Гідності та пріоритетів «Нової школи». Обговорили стан запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів запровадження національно-патріотичного виховання.

За підсумками круглого столу була прийнята резолюція, яка має конструктивний характер і конкретні пропозиції щодо опрацювання досвіду провідних вищих навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів та позашкілля щодо питань розробки та впровадження національно-патріотичного виховання молоді з метою формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.

Доповіді учасників круглого столу узагальнено в електронному збірнику матеріалів та викладені в репозитарії КЗ СОІППО.

Програма круглого столу

Збірник матеріалів

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO