Апробуємо механізми внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Інституту

АудитЗабезпечення якості освітньої діяльності виступає ключовою позицією реформаційних процесів в національній освіті, що торкнулись і Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Згідно Плану роботи інституту у 2015 році заплановано вивчення національної системи забезпечення якості освіти, задекларованої на законодавчому рівні у Законі України «Про вищу освіту» та розробку внутрішніх механізмів визначення показників та забезпечення якості освітньої діяльності з перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників освітньої галузі області.

Якість освітньої діяльності в системі післядипломної освіти – церівень організації освітнього процесу, що відповідає стандартам, забезпечує здобуття педагогами якісної післядипломної освіти та сприяє створенню нових знань. Основними критеріями регулювання якості освітньої діяльності щодо перепідготовки педагогів є механізми ліцензування та акредитації спеціальностей, програм, контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг і правил впровадження освітньої діяльності. Зазначені критерії здатні забезпечити як зовнішню оцінку на національному рівні, так і внутрішню. При цьому вагомим механізмом внутрішньої оцінки є самозвіт, який створюється випусковою кафедрою раз на п'ять років. Що стосується напрямку підвищення кваліфікації, другий рік поспіль в інституті апробується внутрішнійосвітній аудит - один із механізмів забезпечення якості освітньої діяльності, як складова частина системи менеджменту якості освіти.

Освітній аудит – систематична і аргументована діяльність з виміру якості умов, процесів розвитку умов і результатів спільної освітньої діяльності з метою оцінки міри їх відповідності вмісту освітніх програм, атестаційним чи акредитаційним вимогам, вимогам освітніх стандартів, а також вимогам, розробленим самим інститутом чи запланованим заходам. Це різновид експертизи, що здійснюється групою експертів та є аналітичним дослідженням наявного досвіду (документів), причин виникнення актуальних проблем, які знижують якість освіти. За результатом аудиту створюється мотивований висновок, який використовується при ухваленні рішень, направлених на популяризацію та поширення кращого досвіду, вирішення виявлених проблем.

Система внутрішнього аудиту якості освітньої діяльності в КЗ Сумський ОІППО тільки починає формуватись і полягає у самоорганізації, самоаналізі, об'єктивній внутрішній самооцінці. Вимогу мати об’єктивну інформацію про стан та якість освітньої діяльності в інституті можна забезпечити ефективною взаємодією і співпрацею працівників навчального відділу, деканату, кафедр інституту.

У минулому навчальному році сфера застосування внутрішнього аудиту охоплювала самооцінку діяльності щодо ефективності ведення настановних занять кураторами навчальних груп, якості навчальних планів та освітніх програм; функціонування системи оцінки та якості випускних творчих робіт слухачів.

У ході підготовчої роботи серед елементів аудиту на особливу увагу заслуговують такі:

визнання важливості політики інституту щодо виявлення та поширення кращого досвіду, усунення недоліків та подальшого вдосконалення навчальної роботи викладачів, яка становить базовий елемент процесу забезпечення якості післядипломної освіти;

використання певної моделі виміру якості: планування і підготовка – самоаналіз та самооцінка – узагальнення, складання звіту – оприлюднення та публікація звіту – підготовка та надання методичних рекомендацій – подальші заходи з поширення кращого досвіду та усунення проблем та невідповідностей.

визначення об’єктів, що буде піддаватись експертизі;

уважний підбір експертів при комплектуванні складу робочих груп (настійна вимога, щоб експерти, котрі здійснюють внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності, мали належні вміння та знання для виконання свого завдання);

виявлення викладацького досвіду, що потребує поширення, як провідниймотив участь викладачів та слухачів курсів у процесах самоаналізу та самооцінки;

аналіз і усунення причин виявлених проблем та невідповідностей;

• запобігання появи проблем якості, підтвердження усунення невідповідностей та виконання коригувальних дій;

• гарантія того, що процедури експертизи є достатніми для того, щоб надати повну інформацію на підтвердження здобутих результатів та зроблених висновків;

У цьому навчальному році навчальним відділом інституту сплановані: аудит якості проведення та навчально-методичного забезпечення інтерактивних практичних занять (тренінгів та ділових ігор), аудит нормативної документації структурних підрозділів, приведених у відповідність до чинної законодавчої бази.

З метою забезпечення та покращення якості інтерактивних практичних занять на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників області 25 лютого 2015 року розпочата серія відкритих занять найдосвідченіших викладачів кафедр інституту. Враховуючи золоте правило аудиту, усі дати були узгоджені з викладачами заздалегідь.

Актуальними у майбутньому можуть стати: аудит умов проведення педагогічної практики, аудит технологій навчання, управління освітнім процесом, аудит використання наукових основ та ІКТ у системі управління персоналом, аудит відкритих захистів випускних творчих робіт і проектів, аудит якості педагогічних майстерень, творчих лабораторій, майстер-класів тощо.

Отже, якщо викладацький колектив інституту зможе продемонструвати ефективність своїх власних процесів внутрішнього забезпечення якості, і якщо ці процеси належним чином забезпечують якість і стандарти, тоді зовнішні процеси можуть бути менш інтенсивними та більш передбачуваними.

Перший    проректор    з   науково  -

педагогічної роботи Панченко С.М.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO