Дистанційне навчання слухачів - вимога часу

IMG 20150209 150815 resultПіслядипломна педагогічна освіта, являючи собою різноманітну за формами систему професійного та особистісного розвитку педагогів, здатна гнучко реагувати на соціально-економічну ситуацію в країні, враховувати суспільні запити та освітні потреби педагогів, серед яких особливо актуальними є використання ресурсів інформаційних технологій та дистанційних форм навчання.

Для педагогів, слухачів курсів підвищення кваліфікації КЗ Сумський ОІППО, дистанційне навчання доступне протягом 8 років (з 2007 року) та здійснюється на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, коли за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання (викладача та слухача) у спеціалізованому середовищі відбувається індивідуалізований процес передачі та засвоєння знань, способів пізнавальної діяльності.

Для організації курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою в КЗ Сумський ОІППО створено окремий освітній ресурс (сайт) – dl.soippo.edu.ua. Програмна оболонка Moodle забезпечує розробку і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах із забезпеченням цілодобового доступу до таких ресурсів.

Питаннями адміністрування оболонки і навчальних матеріалів сайту, організаційного супроводу та технічного забезпечення дистанційного навчання слухачів в інституті займається навчально-методичний відділ дистанційної освіти (завідувач - Силка Олексій Олександрович). У процесі роботі відділ взаємодіє з деканатом та кафедрами.

Організаційна модель курсів за дистанційною формою складається з трьох етапів: настановної сесії (реєстрація слухачів і проходження вхідного діагностування); дистанційного навчання (виконання передбачених навчальних завдань) та екзаменаційної сесії (проходження вихідного діагностування, захист випускної творчої роботи).

За останні роки помітно зростає попит педагогів області на дистанційну форму підвищення кваліфікації. У 2014 році кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою склала 358 осіб (близько 10% від загалу), серед яких заступники директорів навчальних закладів, вчителі початкових класів, української мови та літератури, світової літератури та російської мови, іноземної мови, історії та суспільних дисциплін, інформатики, фізики, математики, географії та вихователі дошкільних навчальних закладів.

Дистанційна форма навчання визнана слухачами ефективною і зручною формою підвищення рівня професійності та організації самоосвіти. Процес дистанційного навчання педагогів поєднує самостійне засвоєння ними матеріалу дистанційного курсу, перевірку своїх знань за допомогою тестів, виконання практичних завдань в дистанційному курсі, активне спілкування з викладачем, що може відбуватись в on-line та off-line режимах: чат, форум, електронна пошта, відео-конференція.

Система дистанційного навчання має ряд переваг, які дозволять у майбутньому значно розширити коло потенційних слухачів:

- доступність до освітньої послуги (забезпечується з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Internet);

- демократичний зв’язок «викладач – слухач», гнучкі консультації;

- індивідуалізація процесу навчання,

- комплексне програмне забезпечення;

- висока якість та варіативність навчальних матеріалів,

- економічна ефективність послуги (навчання без відриву від виробництва).

Підвищити кваліфікацію дистанційно мають можливість керівники навчальних закладів, педагоги, які можуть гармонійно поєднувати навчання з роботою та повсякденним життям, педагоги, які проживають у віддаленій від обласного центру місцевості, або мають неповнолітніх дітей, або мають проблеми зі здоров’ям.

Сьогодні можна стверджувати, що дистанційні курси підвищення кваліфікації педагогів області в КЗ Сумський ОІППО здійснюються на високому професійному рівні. Водночас, це саме той напрям, який стрімко розвивається і постійно потребує вдосконалення, особливості якого, сподіваємося, будуть гідно оцінені освітянами. Зокрема, продовжується робота щодо налаштування платформи для забезпечення он-лайн-конференцій та вебінарів. Проведено аналіз наявних безкоштовних програмних засобів та розпочато тестування платформи BigBlueButton.

Основними векторами розвитку та завданнями процесу підвищення кваліфікації за дистанційною формою виступають:

  1. Розвиток ІКТ-компетентності педагогічних працівників (використання у повсякденній роботі сучасних програмних засобів, пошук та систематизація інформації в мережі Internet, представлення власних науково-методичних розробок засобами блогів, портфоліо тощо).

  2. Розширення переліку спеціальностей педагогів, які можуть обрати дистанційне навчання та розробка для них нових та якісних дистанційних курсів.

  3. Створення фонду аудіо- та відеоматеріалів навчального призначення.

  4. Розробка інтерактивних навчальних матеріалів – віртуальних лабораторних робіт (комплексів) та тренажерів за авторськими сценаріями.

  5. Популяризація дистанційної форми навчання шляхом покращення якості та практичної значущості навчальних матеріалів дистанційних курсів.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-26 від 22.01.2015 «Про використання технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» науково-педагогічні працівники кафедри інформаційних технологій у співпраці з навчально-методичним відділом дистанційної освіти розробляють для вчителів-предметниківзагальноосвітніх навчальних закладів навчальну програму курсів підвищення кваліфікації за проблемою «Використання технологій e-learning для організації дистанційного навчання учнів».

Перший проректор з науково-педагогічної роботи доцент Панченко С.М.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO